Tạo, sửa hoặc xóa dạng xem người dùng tùy chỉnh trong Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn là người quản trị toàn cục hoặc người dùng quản lý của Office 365, bạn có thể tạo người dùng tùy chỉnh dạng xem để xem một tập con cụ thể của người dùng. Các dạng xem ngoài bộ chuẩn của dạng xem đi kèm với Office 365. Bạn có thể tạo, sửa hoặc xóa bỏ người dùng tùy chỉnh dạng xem, và các dạng xem tùy chỉnh mà bạn tạo sẵn dùng cho tất cả người quản trị.

Người dùng tùy chỉnh dạng xem trong Trung tâm quản trị Office 365

Khi bạn tạo, sửa hoặc xóa dạng xem người dùng tùy chỉnh, những thay đổi sẽ được hiển thị trong danh sách bộ lọc dạng xem tất cả người quản trị trong công ty của bạn nhìn thấy khi họ bấm trang người dùng . Bạn có thể tạo tối đa 50 dạng xem tùy chỉnh.

Lưu ý: Dạng xem chuẩn người dùng được hiển thị theo mặc định trong danh sách thả xuống bộ lọc . Các bộ lọc chuẩn bao gồm tất cả người dùngđược cấp phép người dùngđăng nhập phép, đăng nhập chặn, không có giấy phép người dùng, người dùng có lỗi, người quản trị thanh toán, người quản trị toàn cầu, mật khẩu người quản trị, người quản trị dịch vụ, và người quản trị quản lý người dùng. Bạn không thể sửa hoặc xóa bỏ dạng xem chuẩn. Một số điều cần lưu ý về dạng xem chuẩn:

 • Một số dạng xem chuẩn Hiển thị danh sách chưa sắp xếp nếu có nhiều hơn 2.000 người dùng trong danh sách. Để định vị người dùng cụ thể trong danh sách này, sử dụng hộp tìm kiếm.

 • Nếu bạn không mua Office 365 từ Microsoft, người quản trị thanh toán không xuất hiện trong danh sách dạng xem chuẩn. Để biết thêm thông tin, hãy xem gán vai trò quản trị.

Chọn bộ lọc cho dạng xem người dùng tùy chỉnh của bạn

Bạn có thể tạo và sửa các dạng xem tùy chỉnh của bạn trên trang tùy chỉnh bộ lọc . Nếu bạn chọn nhiều tùy chọn bộ lọc, bạn nhận được kết quả chứa người dùng phù hợp với tất cả các tiêu chí đã chọn. Ví dụ sau đây cho bạn biết cách tạo một dạng xem tùy chỉnh có tên là "Canada người dùng" Hiển thị tất cả người dùng trên tên miền cụ thể đang ở Canada.

Điều kiện lọc tùy chỉnh

A - tên miền    Nếu bạn có nhiều tên miền cho tổ chức của bạn, bạn có thể chọn từ một danh sách thả xuống tên miền có sẵn.

B - trạng thái đăng nhập    Chọn người dùng được phép hoặc bị chặn.

C - vị trí     Chọn một vị trí từ danh sách thả xuống của quốc gia.

D - gán giấy phép sản phẩm     Chọn từ danh sách thả xuống giấy phép sẵn có tại tổ chức của bạn. Sử dụng bộ lọc này để hiển thị người dùng có giấy phép mà bạn đã chọn được gán cho chúng. Người dùng cũng có thể có giấy phép bổ sung.

Bạn cũng có thể lọc theo chi tiết hồ sơ người dùng bổ sung được dùng trong tổ chức của bạn chẳng hạn như bộ phận, thành phố, bang hoặc tỉnh, quốc gia hoặc khu vực hoặc chức danh.

Điều kiện khác:

 • Đồng bộ người dùng chỉ    Chọn hộp này để hiển thị tất cả người dùng có được đồng bộ hóa với Active Directory cục bộ, bất kể việc người dùng được kích hoạt hay không.

 • Người dùng có lỗi    Chọn hộp này để hiển thị người dùng có thể được cung cấp lỗi.

 • Người dùng chưa được cấp phép    Chọn hộp này để tìm tất cả người dùng chưa được gán giấy phép. Kết quả cho dạng xem này cũng có thể bao gồm người dùng có một hộp thư Exchange nhưng không có giấy phép. Để theo dõi những người dùng cụ thể, hãy dùng bộ lọc chưa được cấp phép người dùng có hộp thư Exchange hoặc lưu trữ. Kết quả cho dạng xem này cũng có thể bao gồm người dùng có một kho lưu trữ Exchange, nhưng không có giấy phép.

 • Không có giấy phép người dùng có hộp thư Exchange hoặc lưu trữ    Chọn hộp này để hiển thị các tài khoản người dùng được tạo trong Exchange Online và có một hộp thư Exchange , nhưng không được gán một giấy phép Office 365 . Kết quả của bộ lọc này bao gồm người dùng đã có hoặc những người được giao một kho lưu trữ Exchange .

Lưu ý: Nếu bạn tạo dạng xem tùy chỉnh trả về nhiều hơn 2.000 người dùng, danh sách người dùng không được sắp xếp. Trong trường hợp này, sử dụng hộp tìm kiếm để tìm người dùng hoặc sửa bộ lọc để tinh chỉnh tìm kiếm của bạn.

Tạo dạng xem tùy chỉnh trong Trung tâm quản trị Office 365

 1. Dẫn hướng tới người quản trị > Office 365 > người dùng.

 2. Trên trang người dùng hiện hoạt , bấm bộ lọc và chọn thêm bộ lọc tùy chỉnh.

  Thêm bộ lọc tùy chỉnh
 3. Trên trang tùy chỉnh bộ lọc , hãy nhập tên cho bộ lọc của bạn, hãy chọn các điều kiện cho bộ lọc tùy chỉnh của bạn, và sau đó bấm lưu > đóng. Dạng xem tùy chỉnh của bạn bây giờ được bao gồm trong danh sách thả xuống.

Sửa một dạng xem tùy chỉnh trong Trung tâm quản trị Office 365

 1. Dẫn hướng tới người quản trị > Office 365 > người dùng.

 2. Trên trang người dùng hiện hoạt , hãy bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh hộp bộ lọc và chọn dạng xem tùy chỉnh mà bạn muốn sửa.

  Lưu ý: Bạn có thể sửa chỉ dạng xem tùy chỉnh.

 3. Bấm sửa bộ lọc này.

  Xóa bộ lọc tùy chỉnh
 4. Trên trang tùy chỉnh bộ lọc , sửa thông tin nếu cần, sau đó bấm lưu > đóng.

Xóa bỏ dạng xem tùy chỉnh trong Trung tâm quản trị Office 365

 1. Dẫn hướng tới người quản trị > Office 365 > người dùng.

 2. Trên trang người dùng hiện hoạt , hãy bấm vào mũi tên thả xuống bên cạnh hộp bộ lọc và chọn dạng xem tùy chỉnh mà bạn muốn xóa.

  Lưu ý: Bạn có thể xóa bỏ chỉ dạng xem tùy chỉnh.

 3. Bấm sửa bộ lọc này.

 4. Trên trang tùy chỉnh bộ lọc , ở dưới cùng của trang, bấm xóa bộ lọc tùy chỉnh, sau đó bấm đóng.

Đầu trang

Khi bạn tạo, sửa hoặc xóa dạng xem người dùng tùy chỉnh, những thay đổi sẽ được hiển thị trong danh sách dạng xem tất cả người quản trị trong công ty của bạn nhìn thấy khi họ bấm vào mũi tên xuống bên cạnh các Chọn dạng xem: hộp trên trang Người dùng hiện hoạt . Bạn có thể tạo tối đa 50 dạng xem tùy chỉnh.

Dạng xem chuẩn người dùng được hiển thị theo mặc định khi bạn bấm vào mũi tên xuống bên cạnh các Chọn dạng xem: hộp trên trang Người dùng hiện hoạt . Các dạng xem chuẩn bao gồm tất cả người dùngđăng nhập cho phép người dùng, đăng nhập chặn người dùng, người dùng chưa được cấp phép, người dùng có lỗi, người quản trị thanh toán, người quản trị toàn cầu, người quản trị mật khẩu, Dịch vụ người quản trị, và người quản trị quản lý người dùng. Bạn không thể sửa hoặc xóa bỏ dạng xem chuẩn. Một số điều cần lưu ý về dạng xem chuẩn:

 • Một số dạng xem chuẩn Hiển thị danh sách chưa sắp xếp nếu có nhiều hơn 2.000 người dùng trong danh sách. Để định vị người dùng cụ thể trong danh sách này, sử dụng hộp tìm kiếm.

 • Nếu bạn không mua Office 365 từ Microsoft, người quản trị thanh toán không xuất hiện trong danh sách dạng xem chuẩn. Để biết thêm thông tin, hãy xem gán vai trò quản trị.

Bạn đặt và thay đổi bộ lọc trên dạng xem mới hoặc sửa dạng xem trang. Dạng xem tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng các bộ lọc sau đây:

 • Được gán giấy phép:    Chọn từ danh sách thả xuống giấy phép sẵn có tại tổ chức của bạn. Sử dụng bộ lọc này để hiển thị người dùng có giấy phép mà bạn đã chọn được gán cho chúng. Người dùng cũng có thể có giấy phép bổ sung.

 • Đồng bộ người dùng chỉ:    Chọn hộp này để hiển thị tất cả người dùng có được đồng bộ hóa với Active Directory cục bộ, bất kể việc người dùng được kích hoạt hay không.

 • Người dùng có lỗi:    Chọn hộp này để hiển thị người dùng có thể được cung cấp lỗi.

 • Người dùng với không có giấy phép:    Chọn hộp này để tìm tất cả người dùng chưa được gán giấy phép. Kết quả cho dạng xem này cũng có thể bao gồm người dùng có một hộp thư Exchange nhưng không có giấy phép. Để theo dõi những người dùng cụ thể, hãy dùng bộ lọc người dùng có hộp thư Exchange hoặc lưu trữ và không có giấy phép. Kết quả cho dạng xem này cũng có thể bao gồm người dùng có một kho lưu trữ Exchange, nhưng không có giấy phép.

 • Người dùng có hộp thư Exchange hoặc lưu trữ và không có giấy phép:    Chọn hộp này để hiển thị các tài khoản người dùng được tạo trong Exchange Online và có một hộp thư Exchange , nhưng không được gán một giấy phép Office 365 . Kết quả của bộ lọc này bao gồm người dùng đã có hoặc những người được giao một kho lưu trữ Exchange .

Lưu ý: Nếu bạn tạo dạng xem tùy chỉnh trả về nhiều hơn 2.000 người dùng, danh sách người dùng không được sắp xếp. Trong trường hợp này, sử dụng hộp tìm kiếm để tìm người dùng hoặc sửa dạng xem để tinh chỉnh tìm kiếm của bạn.

 1. Bấm quản trị > Office 365 > người dùng.

 2. Trên trang người dùng hiện hoạt , từ danh sách thả xuống chọn một dạng xem chọn dạng xem mới.

 3. Trên trang dạng xem mới , nhập thông tin mà bạn muốn bao gồm trong dạng xem người dùng của bạn, sau đó bấm lưu. Dạng xem tùy chỉnh của bạn bây giờ được bao gồm trong danh sách thả xuống.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn nhiều tùy chọn bộ lọc, bạn nhận được kết quả chứa người dùng phù hợp với tất cả các tiêu chí đã chọn.

 1. Bấm quản trị> Office 365 >người dùng.

 2. Trên trang người dùng hiện hoạt , từ danh sách thả xuống chọn một dạng xem chọn dạng xem mà bạn muốn sửa.

  Lưu ý: Bạn có thể sửa chỉ dạng xem tùy chỉnh.

 3. Từ danh sách thả xuống chọn một dạng xem chọn sửa dạng xem.

 4. Trên trang sửa dạng xem , sửa thông tin nếu cần, sau đó bấm lưu.

 1. Bấm quản trị > Office 365 > người dùng.

 2. Trên trang người dùng hiện hoạt , từ danh sách thả xuống chọn một dạng xem chọn dạng xem mà bạn muốn xóa.

  Lưu ý: Bạn có thể xóa bỏ chỉ dạng xem tùy chỉnh.

 3. Từ danh sách thả xuống, chọn xóa bỏ dạng xem.

 4. Khi được hỏi để xác nhận rằng bạn muốn xóa bỏ dạng xem, bấm . Sau đó, bấm đóng sau khi đã chọn dạng xem bị xóa.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×