Tạo, sửa đổi hoặc xóa yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn trong Outlook.com hoặc Outlook trên web

Lưu ý: Đăng nhập vào Outlook.com bằng tài khoản Microsoft cá nhân, bao gồm cả tài khoản email Hotmail, Live hoặc MSN. Đăng nhập vào Outlook trên web bằng tài khoản email cơ quan hoặc trường học của bạn.

Bạn có thể tạo, sửa đổi hoặc xóa yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn trongOutlook.com và Outlook trên web.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Outlook cũ hơn, một số tính năng có thể khác hoặc không khả dụng.

Trong bài viết này

Tạo yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn

Sửa đổi yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn

Xóa yêu cầu họp

Xóa cuộc hẹn

Tạo yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn

Cuộc họp là một sự kiện trên lịch mà bạn sẽ gửi cho người khác. Bạn tạo một cuộc họp tương tự như cách bạn tạo một lịch hẹn, nhưng bạn sẽ mời người tham gia.

 1. Trên thanh dẫn hướng Outlook, bấm vào Công cụ khởi động Ứng dụng, rồi bấm Lịch.

 2. Dưới thanh dẫn hướng Lịch Outlook, bấm Mới.

 3. Dưới Chi tiết, thêm tiêu đề và địa điểm.

 4. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc. Bạn cũng có thể chọn một trong những mục tùy chọn này:

  • Cả ngày: Chọn hộp này nếu đây là một sự kiện cả ngày.

  • Riêng tư: Chọn hộp này nếu bạn không muốn người khác nhìn thấy các chi tiết của sự kiện lịch này.

  • Lặp lại: Chọn một trong các tùy chọn từ danh sách để tạo cuộc họp hay cuộc hẹn định kỳ, sau đó đặt ngày tháng mà bạn muốn sự kiện định kỳ này kéo dài bằng cách dùng hộp Từ và hộp Đến.

 5. Trong hộp Lời nhắc, hãy điều chỉnh thời gian của lời nhắc nếu cần thiết - theo mặc định nó sẽ được đặt 15 phút trước khi diễn ra sự kiện.

 6. Nếu bạn muốn gửi một lời nhắc email cho chính mình (hoặc người dự, nếu đây là một cuộc họp), hãy bấm Thêm một lời nhắc email và cung cấp thông tin bổ sung này:

  • Lời nhắc Email: Chọn thời điểm lời nhắc email sẽ được gửi.

  • Gửi lời nhắc đến: Chọn Tôi nếu bạn chỉ muốn gửi lời nhắc cho chính mình (chẳng hạn như một cuộc hẹn) hoặc cho Tất cả người dự nếu bạn muốn gửi nó cho tất cả mọi người trong cuộc họp.

  • Thông điệp lời nhắc cần gửi: Điền vào thông điệp bạn muốn gửi, rồi bấm Lưu.

 7. Dưới mục Mọi người, hãy nhập tên hoặc bí danh của những người bạn muốn mời.

 8. Bên dưới thanh dẫn hướng Outlook, hãy bấm Lưu nếu đây là một cuộc hẹn mà bạn đã tạo cho bản thân mình, hoặc bấm Gửi nếu đây là một cuộc họp có người dự.

Đầu Trang

Sửa đổi yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn

 1. Trong lịch, hãy chọn sự kiện lịch, chẳng hạn như cuộc họp hoặc cuộc hẹn, rồi bấm Sửa.

  Chỉnh sửa sự kiện lịch

 2. Nếu đây là một cuộc họp hoặc cuộc hẹn định kỳ, bạn cũng sẽ cần phải chọn một trong những thao tác sau đây:

  • Sửa sự kiện: Chọn tùy chọn này để mở và thực hiện các thay đổi đối với một sự kiện lịch duy nhất.

  • Sửa chuỗi: Chọn tùy chọn này để mở và thực hiện các thay đổi đối với một chuỗi các sự kiện lịch.

 3. Thay đổi bất kỳ chi tiết nào cho cuộc họp hoặc cuộc hẹn và sau đó bấm Lưu nếu đây là một cuộc hẹn bạn đã tạo cho chính mình, hoặc bấm Gửi nếu đây là một cuộc họp có người dự.

Đầu Trang

Xóa yêu cầu họp

 1. Trong lịch, hãy chọn cuộc họp và bấm Hủy. Trong cửa sổ Hủy sự kiện, hãy bấm Có để hủy sự kiện. Bạn sẽ có cơ hội nhập một thông điệp gửi đến người dự trước khi cuộc họp bị hủy.

 2. Nếu đây là một cuộc họp định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong những tùy chọn này khi lần đầu tiên bạn bấm Hủy:

  • Hủy sự kiện: Chọn tùy chọn này để hủy sự kiện cuộc họp mà bạn đã chọn trong lịch.

  • Hủy bỏ chuỗi: Chọn tùy chọn này để hủy chuỗi cuộc họp.

Đầu Trang

Xóa cuộc hẹn

 1. Hãy chọn cuộc hẹn trong lịch của bạn và chọn Xóa. Trong cửa sổ Xóa sự kiện, hãy chọn lại Xóa.

 2. Nếu đây là một cuộc hẹn định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong những tùy chọn này khi lần đầu tiên bạn bấm Xóa:

  • Xóa sự kiện: Chọn tùy chọn này để xóa sự kiện mà bạn đã chọn trong lịch.

  • Xóa chuỗi: Chọn tùy chọn này để xóa cả chuỗi cuộc hẹn.

Đầu Trang

Xem Thêm

Chào mừng đến với Outlook trên web

Sử dụng lịch trong Outlook trên web

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×