Tạo, sửa đổi hoặc xóa yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn trong Outlook.com

Bạn có thể tạo, sửa đổi hoặc xóa yêu cầu họp hoặc cuộc hẹn trong Outlook.com.

Bạn đang sử dụng phiên bản Outlook.com nào?

Hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy theo việc bạn đang sử dụng phiên bản Outlook.com mới hay cổ điển. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem hướng dẫn phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook.com mới.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn về Outlook.com mới

Cuộc hẹn là những lúc bạn sẽ làm các việc như bữa trưa, luyện tập thể thao hay hẹn thăm khám bệnh mà bạn muốn đưa vào trong lịch của mình. Cuộc họp là sự kiện lịch mà bạn sẽ gửi cho người khác. Cách bạn tạo cuộc họp cũng giống như cách bạn tạo cuộc hẹn, chỉ khác là bạn phải mời người dự.

 1. Ở cuối trang, chọn Lịch .

 2. Bấm vào lịch ở phần ngày và giờ khi bạn muốn sự kiện diễn ra.

 3. Trong hộp văn bản, nhập mô tả ngắn gọn về sự kiện, bao gồm tiêu đề và vị trí.

  Outlook.com sẽ đưa ra vị trí đề xuất dựa trên những gì bạn đã nhập. Chọn vị trí nếu chính xác. Nếu không, bạn có thể nhập vị trí phù hợp vào trang chi tiết của sự kiện.

 4. Bạn cũng có thể chọn những mục tùy chọn này:

  • Cả ngày: Chọn tùy chọn này nếu đây là sự kiện cả ngày.

  • Lặp lại: Chọn một trong các tùy chọn từ danh sách để tạo cuộc họp hay cuộc hẹn định kỳ, rồi chọn ngày tháng mà bạn muốn chuỗi sự kiện bắt đầu và kết thúc.

  Bạn có thể đặt các mục tùy chọn bổ sung trên biểu mẫu sự kiện đầy đủ. Chọn Xem sự kiện hoặc Xem thêm chi tiết, rồi chọn các tùy chọn sau đây ở đầu biểu mẫu:

  • Chọn Bận để chọn cách trạng thái của bạn sẽ xuất hiện trong suốt sự kiện hoặc để tạo sự kiện riêng tư.

  • Chọn Thể loại để chọn một thể loại cho sự kiện.

 5. Nếu bạn muốn mời mọi người vào sự kiện, hãy nhập tên hoặc địa chỉ email của họ vào hộp thoại Mời mọi người.

  Chọn Tùy chọn để thêm người dự tùy chọn hoặc chọn Tùy chọn phản hồi để chọn bạn có hay không muốn yêu cầu phản hồi từ người dự hoặc cho phép chuyển tiếp yêu cầu họp.

 6. Trong danh sách Nhắc tôi, bạn có thể điều chỉnh thời gian của lời nhắc.

 7. Chọn Lưu nếu đây là cuộc hẹn bạn đã tạo cho chính mình hoặc Gửi nếu đây là cuộc họp có người dự.

 1. Ở cuối trang, chọn Lịch .

 2. Trong lịch, chọn sự kiện lịch, rồi chọn Chỉnh sửa.

  Nếu đây là một cuộc họp hoặc cuộc hẹn định kỳ thì bạn còn phải chọn một trong những tùy chọn sau đây:

  • Sự kiện này: Chọn tùy chọn này để mở và thực hiện thay đổi cho sự kiện bạn đã chọn trong lịch.

  • Sự kiện này và tất cả sự kiện tiếp sau: Chọn tùy chọn này để mở và thực hiện thay đổi cho sự kiện bạn đã chọn trong lịch, cũng như toàn bộ sự kiện tiếp theo trong chuỗi.

  • Toàn bộ sự kiện trong chuỗi: Chọn tùy chọn này để mở và thực hiện thay đổi cho toàn bộ chuỗi sự kiện.

 3. Thay đổi bất kỳ chi tiết nào đối với sự kiện, rồi bấm Lưu nếu đây là cuộc hẹn bạn đã tạo cho chính mình hoặc Gửi nếu đây là cuộc họp có người dự.

 1. Ở cuối trang, chọn Lịch .

 2. Chọn cuộc họp trong lịch của bạn, rồi chọn Hủy bỏ. Nhập thư nếu bạn muốn, rồi chọn Gửi.

  Nếu đây là cuộc họp định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong những tùy chọn sau đây khi lần đầu chọn Hủy bỏ:

  • Sự kiện này: Chọn tùy chọn này để hủy bỏ sự kiện bạn đã chọn trong lịch.

  • Sự kiện này và tất cả sự kiện tiếp sau: Chọn tùy chọn này để hủy bỏ sự kiện bạn đã chọn trong lịch cùng mọi sự kiện tiếp theo trong chuỗi.

  • Toàn bộ sự kiện trong chuỗi: Chọn tùy chọn này để hủy bỏ toàn bộ chuỗi sự kiện.

 1. Ở cuối trang, chọn Lịch .

 2. Chọn sự kiện trong lịch của bạn và chọn Xóa. Trong cửa sổ Xóa sự kiện, chọn lại Xóa.

  Nếu đây là một sự kiện định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong những tùy chọn sau đây khi lần đầu chọn Xóa:

  • Sự kiện này: Chọn tùy chọn này để xóa sự kiện bạn đã chọn trong lịch.

  • Sự kiện này và tất cả sự kiện tiếp sau: Chọn tùy chọn này để xóa sự kiện bạn đã chọn trong lịch, cùng mọi sự kiện tiếp theo trong chuỗi.

  • Toàn bộ sự kiện trong chuỗi: Chọn tùy chọn này để xóa toàn bộ chuỗi sự kiện.

Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển

Cuộc hẹn là những lúc bạn sẽ làm các việc như bữa trưa, luyện tập thể thao hay hẹn thăm khám bệnh mà bạn muốn đưa vào trong lịch của mình. Cuộc họp là sự kiện lịch mà bạn sẽ gửi cho người khác. Cách bạn tạo cuộc họp cũng giống như cách bạn tạo cuộc hẹn, chỉ khác là bạn phải mời người dự.

 1. Trên thanh dẫn hướng Outlook, bấm vào Công cụ khởi động ứng dụng, rồi bấm Lịch. Trong Outlook.com, chọn Lịch ở cuối trang.

 2. Dưới thanh dẫn hướng Lịch Outlook, bấm Mới.

 3. Dưới Chi tiết, thêm tiêu đề và địa điểm.

 4. Chọn thời gian bắt đầu và kết thúc. Bạn cũng có thể chọn một trong những mục tùy chọn này:

  • Cả ngày: Chọn hộp này nếu đây là một sự kiện cả ngày.

  • Riêng tư: Chọn hộp này nếu bạn không muốn người khác nhìn thấy các chi tiết của sự kiện lịch này.

  • Lặp lại: Chọn một trong các tùy chọn từ danh sách để tạo cuộc họp hay cuộc hẹn định kỳ, sau đó đặt ngày tháng mà bạn muốn sự kiện định kỳ này kéo dài bằng cách dùng hộp Từ và hộp Đến.

 5. Trong hộp Lời nhắc, hãy điều chỉnh thời gian của lời nhắc nếu cần thiết - theo mặc định nó sẽ được đặt 15 phút trước khi diễn ra sự kiện.

 6. Nếu bạn muốn gửi một lời nhắc email cho chính mình (hoặc người dự, nếu đây là một cuộc họp), hãy bấm Thêm một lời nhắc email và cung cấp thông tin bổ sung này:

  • Lời nhắc Email: Chọn thời điểm lời nhắc email sẽ được gửi.

  • Gửi lời nhắc đến: Chọn Tôi nếu bạn chỉ muốn gửi lời nhắc cho chính mình (chẳng hạn như một cuộc hẹn) hoặc cho Tất cả người dự nếu bạn muốn gửi nó cho tất cả mọi người trong cuộc họp.

  • Thông điệp lời nhắc cần gửi: Điền vào tùy chọn này thông điệp bạn muốn gửi, rồi bấm Đóng.

 7. Bên dưới Mọi người, nhập tên hoặc biệt danh của những người bạn muốn mời.

 8. Bên dưới Người dự, chọn hộp kiểm Yêu cầu phản hồi nếu bạn muốn mọi người cho bạn biết họ sẽ tham gia cuộc họp.

 9. Bên dưới thanh dẫn hướng Outlook, hãy bấm Lưu nếu đây là một cuộc hẹn mà bạn đã tạo cho bản thân mình, hoặc bấm Gửi nếu đây là một cuộc họp có người dự.

 1. Trong lịch, hãy chọn sự kiện lịch, chẳng hạn như cuộc họp hoặc cuộc hẹn, rồi bấm Sửa.

  Chỉnh sửa sự kiện lịch

 2. Nếu đây là một cuộc họp hoặc cuộc hẹn định kỳ, bạn cũng sẽ cần phải chọn một trong những thao tác sau đây:

  • Sửa sự kiện: Chọn tùy chọn này để mở và thực hiện các thay đổi đối với một sự kiện lịch duy nhất.

  • Sửa chuỗi: Chọn tùy chọn này để mở và thực hiện các thay đổi đối với một chuỗi các sự kiện lịch.

 3. Thay đổi bất kỳ chi tiết nào cho cuộc họp hoặc cuộc hẹn và sau đó bấm Lưu nếu đây là một cuộc hẹn bạn đã tạo cho chính mình, hoặc bấm Gửi nếu đây là một cuộc họp có người dự.

 1. Trong lịch, chọn cuộc họp, rồi bấm Hủy bỏ. Trong cửa sổ Hủy bỏ sự kiện, bấm Có để hủy bỏ sự kiện. Bạn sẽ có cơ hội nhập thông điệp đến người dự trước khi cuộc họp bị hủy bỏ.

 2. Nếu đây là một cuộc họp định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong những tùy chọn này khi lần đầu bấm Hủy bỏ:

  • Hủy sự kiện: Chọn tùy chọn này để hủy sự kiện cuộc họp mà bạn đã chọn trong lịch.

  • Hủy bỏ chuỗi: Chọn tùy chọn này để hủy chuỗi cuộc họp.

 1. Hãy chọn cuộc hẹn trong lịch của bạn và chọn Xóa. Trong cửa sổ Xóa sự kiện, hãy chọn lại Xóa.

 2. Nếu đây là một cuộc hẹn định kỳ, bạn sẽ phải chọn một trong những tùy chọn này khi lần đầu tiên bạn bấm Xóa:

  • Xóa sự kiện: Chọn tùy chọn này để xóa sự kiện mà bạn đã chọn trong lịch.

  • Xóa chuỗi: Chọn tùy chọn này để xóa cả chuỗi cuộc hẹn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Xem thêm

Tìm kiếm Lịch trong Outlook.com

Chia sẻ lịch trong Outlook.com

Nhập hoặc đăng ký với lịch trong Outlook.com

In email và lịch trong Outlook.com

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×