Tạo sổ làm việc mới

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sổ làm việc Microsoft Office Excel là một tệp có chứa một hoặc nhiều trang tính mà bạn có thể dùng để sắp xếp các loại thông tin liên quan. Để tạo một sổ làm việc mới, bạn có thể mở một sổ làm việc trống. Bạn cũng có thể tạo một sổ làm việc mới theo một sổ làm việc hiện có, mẫu sổ làm việc mặc địnhhoặc bất kỳ khác mẫu.

Mở một sổ làm việc mới, trống

 1. Bấm tệp > mới.

 2. Bên dưới nổi bật, bấm đúp vào Sổ làm việc trống.

  Lối tắt bàn phím để tạo nhanh một sổ làm việc mới, trống, bạn cũng có thể nhấn CTRL + N.

Mẹo: 

Tạo một sổ làm việc mới theo một sổ làm việc hiện có

Nếu bạn thường xuyên sử dụng cùng một bố trí hoặc dữ liệu trong một sổ làm việc, lưu nó dưới dạng mẫu để bạn có thể dùng mẫu để tạo sổ làm việc khác thay vì bắt đầu từ đầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem lưu sổ làm việc dưới dạng mẫu.

Sau khi bạn lưu sổ làm việc dưới dạng mẫu, bạn có thể mở nó như bất kỳ mẫu nào khác trong Excel. Hãy xem phần tiếp theo trên cách mở một sổ làm việc dựa trên mẫu.

Sổ làm việc mới dựa trên mẫu

 1. Bấm tệp > mới.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng một trong các mẫu mẫu đi kèm với Excel, bên dưới nổi bật, dẫn hướng đến mẫu bạn muốn và sau đó bấm đúp vào mẫu.

  • Để tạo một sổ làm việc mới dựa trên một mẫu tùy chỉnh mà bạn đã tạo, hãy bấm cá nhânvà sau đó bấm đúp vào mẫu mà bạn muốn.

   Lưu ý: 

   • Phần cá nhân danh sách các mẫu mà bạn đã tạo. Tùy chỉnh mẫu thường được lưu giữ trong thư mục mẫu , thường là C:\Users\user_name\Documents\Custom mẫu Office trong Windows 10. Nếu bạn không nhìn thấy các mẫu của bạn ở đó, hãy bấm tệp > tùy chọn > lưu và kiểm vị trí xuất hiện trong tùy chọn vị trí mẫu cá nhân mặc định .

   • Nếu bạn không thể nhìn thấy các mẫu tùy chỉnh mà bạn đã tạo bằng cách dùng phiên bản trước của Office, hãy xem các giải pháp sẵn dùng được đề cập trong mẫu tùy chỉnh của tôi ở đâu?.

Mẹo: Để biết thêm các tùy chọn mẫu sổ làm việc, bạn có thể làm như sau:

 • Tìm kiếm mẫu trong hộp tìm kiếm Tìm kiếm mẫu trực tuyến .

 • Bạn cũng có thể tìm kiếm mẫu theo thể loại. Để xem các thể loại, bạn phải trước tiên tìm kiếm mẫu như được mô tả trong bước trước đó. Sau khi kết quả tìm kiếm Hiển thị, danh sách thể loại Hiển thị ở bên phải của kết quả tìm kiếm. Bạn có thể sau đó bấm vào một thể loại cụ thể để thu hẹp tìm kiếm của bạn và tìm mẫu bạn muốn.

 • Tìm kiếm mẫu tại Mẫu Excel.

Mở một sổ làm việc mới, trống

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Mới.

 3. Bên dưới Mẫu sẵn dùng, bấm đúp vào Sổ làm việc trống.

  Lối tắt bàn phím để tạo nhanh một sổ làm việc mới, trống, bạn cũng có thể nhấn CTRL + N.

Mẹo: 

Tạo một sổ làm việc mới theo một sổ làm việc hiện có

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Mới.

 3. Bên dưới mẫu, hãy bấm mới từ hiện có.

 4. Trong hộp thoại mới từ sổ làm việc hiện có , hãy duyệt đến ổ đĩa, thư mục hoặc vị trí trên Internet có chứa sổ làm việc mà bạn muốn mở.

 5. Bấm sổ làm việc, sau đó bấm Tạo mới.

Sổ làm việc mới dựa trên mẫu

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Mới.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Sử dụng một trong các mẫu mẫu đi kèm với Excel, bên dưới Mẫu sẵn dùng, hãy bấm Mẫu và sau đó bấm đúp vào mẫu mà bạn muốn.

  • Để sử dụng mẫu dùng gần đây, hãy bấm Mẫu gần đâyvà sau đó bấm đúp vào mẫu mà bạn muốn.

  • Để sử dụng mẫu của riêng bạn, trên Mẫu của tôi, sau đó trên tab Mẫu cá nhân trong hộp thoại mới , bấm đúp vào mẫu mà bạn muốn.

   Lưu ý: Tab Mẫu cá nhân liệt kê các mẫu mà bạn đã tạo. Nếu bạn không nhìn thấy mẫu mà bạn muốn dùng, hãy đảm bảo rằng nó được đặt trong thư mục chính xác. Tùy chỉnh mẫu thường được lưu giữ trong thư mục mẫu , thường là C:\Users\user_name\AppData\Local\Microsoft\Templates trong Windows Vista, và C:\Documents và Settings\user_name\Application Data\Microsoft\Templates trong Microsoft Windows XP.

Mẹo: Để lấy thêm sổ làm việc mẫu, bạn có thể tải chúng từ Microsoft Office.com. Trong Mẫu sẵn dùng, bên dưới Mẫu của Office.com, hãy bấm một thể loại mẫu cụ thể, và sau đó bấm đúp vào mẫu mà bạn muốn tải xuống.

Mở một sổ làm việc mới, trống

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm mới.

 2. Bên dưới mẫu, đảm bảo rằng trống và gần đây đã chọn, và sau đó dưới trống và gần đây trong ngăn bên phải, bấm đúp vào Sổ làm việc trống.

  Lối tắt bàn phím để tạo nhanh một sổ làm việc mới, trống, bạn cũng có thể nhấn CTRL + N.

Mẹo: 

 • Theo mặc định, một sổ làm việc mới chứa ba trang tính, nhưng bạn có thể thay đổi số lượng trang tính mà bạn muốn sổ làm việc mới để chứa bên dưới khi tạo sổ làm việc mới trên tab phổ biến trong hộp thoại Tùy chọn Excel (Microsoft Nút Office Ảnh nút , nút Tùy chọn Excel ).

 • Bạn cũng có thể thêm và loại bỏ trang tính khi cần thiết.

  Để biết thêm thông tin về cách thêm hoặc loại bỏ trang tính, hãy xem chèn hoặc xóa một trang tính.

Tạo một sổ làm việc mới theo một sổ làm việc hiện có

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm mới.

 2. Bên dưới mẫu, hãy bấm mới từ hiện có.

 3. Trong hộp thoại mới từ sổ làm việc hiện có , hãy duyệt đến ổ đĩa, thư mục hoặc vị trí trên Internet có chứa sổ làm việc mà bạn muốn mở.

 4. Bấm sổ làm việc, sau đó bấm Tạo mới.

Sổ làm việc mới dựa trên mẫu

 1. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm mới.

 2. Bên dưới mẫu, bấm Mẫu đã cài đặt hoặc mẫu của tôi.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sử dụng một mẫu đã cài đặt, bên dưới Mẫu đã cài đặt, bấm mẫu bạn muốn, sau đó bấm tạo.

  • Sử dụng mẫu của riêng bạn, trên tab Mẫu của tôi , bấm đúp vào mẫu mà bạn muốn.

   Lưu ý: Tab Mẫu của tôi liệt kê các mẫu mà bạn đã tạo. Nếu bạn không nhìn thấy mẫu mà bạn muốn dùng, hãy đảm bảo rằng nó được đặt trong thư mục chính xác. Tùy chỉnh mẫu thường được lưu giữ trong thư mục mẫu , thường là C:\Users\user_name\AppData\Local\Microsoft\Templates trong Windows Vista, và C:\Documents và Settings\user_name\Application Data\Microsoft\Templates trong Microsoft Windows XP.

Mẹo: 

 • Để lấy thêm sổ làm việc mẫu, bạn có thể tải chúng từ Microsoft Office Online. Trong hộp thoại Sổ làm việc mới , dưới Microsoft Office Online, bấm một thể loại mẫu cụ thể, hãy bấm vào mẫu mà bạn muốn tải xuống, sau đó bấm tải xuống.

 • Để biết thêm thông tin về cách tạo mẫu của riêng bạn, hãy xem tạo và sử dụng mẫu Excel.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Chèn hoặc xóa một trang tính

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×