Tạo sổ địa chỉ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

When you send an email, you might want to look up and select an email address from a specific group of contacts, like a group of coworkers, relatives, or a club. To make this easier, you can create personal address books using the names in your Outlook contact folders.

To do this, create a folder under Contacts, and then make that folder an address book.

 1. Select the People tab at the bottom of your Outlook screen.

  Tab Mọi người nằm ở dưới cùng màn hình Outlook.
 2. On the Home tab, under My Contacts, right-click the Contacts folder, and then click New Folder.

  Dưới Liên hệ của Tôi, bấm chuột phải vào thư mục Liên hệ.
 3. In the Create New Folder dialog box, name the folder, select where to place it, and then click OK. It’s probably best to place the new folder in the Contacts folder.

 4. To make sure your folder is available as an address book, right-click the new folder, and then click Properties.

  Bấm chuột phải vào thư mục mới, rồi bấm vào Thuộc tính.
 5. Click the Outlook Address Book tab, and make sure that the check box for Show this folder as an e-mail Address Book is selected.

  Đảm bảo đã chọn hộp kiểm "Hiển thị thư mục này dưới dạng Sổ Địa chỉ email".
 6. Confirm that the new contacts folder was added as an address book. From your Inbox, click the Home tab > Address Book.

  Sổ Địa chỉ nằm ở bên phải tab Trang đầu.

  In the Address Book dialog box, verify that the address book you just created appears in the Address Book list.

  Sổ địa chỉ mới của bạn xuất hiện trong hộp thoại Sổ Địa chỉ trong danh sách thả xuống Sổ Địa chỉ.

Add contacts to your address book

Now that you have your personal address book or custom contacts group created, you can add contacts to it.

Xem Thêm

Add and use contacts (video)

Add a contact

Create a contact group

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×