Tạo sách nhỏ quảng cáo giúp bạn bán trong Publisher

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Publisher bao gồm Ấn phẩm sách nhỏ quảng cáo thiết kế sẵn được tạo ra để giúp bạn cung cấp thông tin về các doanh nghiệp của bạn. Bằng cách bắt đầu với một ấn phẩm thiết kế trước, bạn có thể:

 • Tạo sách nhỏ quảng cáo của bạn theo một ấn phẩm với một mẫu thiết kế chuyên nghiệp.

 • Định dạng lại sách nhỏ quảng cáo bằng cách bấm nút để chuyển từ một 3-sách nhỏ quảng cáo sang một 4-sách nhỏ quảng cáo.

 • Bao gồm một phần địa chỉ khách hàng và một biểu mẫu đặt hàng, biểu mẫu phản hồi hoặc biểu mẫu đăng ký.

 • Đảm bảo rằng công ty bạn tiếp thị tài liệu dự án căn cước nhất quán bằng cách sử dụng cùng một lược đồ phông, bảng phối màu và thông tin công việc thiết lập cho tất cả các ấn phẩm của bạn.

sách nhỏ quảng cáo ba mặt được tạo bằng microsoft publisher

Bạn muốn làm gì?

Chọn một thiết kế sách nhỏ quảng cáo

Thay thế chỗ dành sẵn cho văn bản

Thay thế ảnh chỗ dành sẵn

Hoàn tất danh sách nhỏ quảng cáo

Chọn một thiết kế sách nhỏ quảng cáo

Khi bạn đang tạo danh sách nhỏ quảng cáo, bạn có thể xác định các tùy chọn mà bạn muốn, chẳng hạn như Pa-nen địa chỉ khách hàng, tập tin kinh doanh, lược đồ phông và biểu mẫu đăng ký.

 1. Bắt đầu Publisher.

 2. Tìm và chọn một thiết kế sách nhỏ quảng cáo mà bạn muốn bằng cách tìm kiếm hoặc bằng cách bấm vào thể loại sách nhỏ quảng cáo .

 3. Bên dưới bảng phối màu, hãy chọn bảng phối màu mà bạn muốn.

 4. Bên dưới lược đồ phông, hãy chọn lược đồ phông mà bạn muốn.

 5. Bên dưới thông tin doanh nghiệp, hãy chọn vào bộ thông tin công việc mà bạn muốn hoặc tạo một tập hợp thông tin công việc mới.

 6. Bên dưới kích cỡ trang, chọn Pa-nen 3 hoặc 4-Pa-nen.

 7. Chọn hoặc xóa bao gồm địa chỉ khách hàng, tùy thuộc vào việc bạn lập kế hoạch thư sách nhỏ quảng cáo của bạn đến khách hàng.

  Khi bạn chọn tùy chọn này, Publisher chèn một hộp văn bản địa chỉ, hộp văn bản địa chỉ phúc đáp, và hộp văn bản tên doanh nghiệp trên một trong các Pa-nen.

 8. Bên dưới biểu mẫu, hãy chọn một kiểu của biểu mẫu phản hồi để thêm, hoặc chọn không có.

 9. Bấm Tạo.

Thay đổi tùy chọn sách nhỏ quảng cáo

Sau khi bạn lưu Ấn phẩm của bạn, bạn có thể thay đổi các tùy chọn Ấn phẩm. Trên tab Thiết kế trang , bấm Đổi mẫu.

Sử dụng một tập hợp thông tin doanh nghiệp khác nhau, trên tab chèn , bấm Thông tin doanh nghiệp, sau đó chọn đặt mà bạn muốn.

Đầu trang

Thay thế chỗ dành sẵn cho văn bản

 • Bấm vào chỗ dành sẵn cho văn bản, và sau đó nhập văn bản mới của bạn.

 • Nếu bạn đã tạo một tập hợp thông tin doanh nghiệp, logo và thông tin liên hệ công việc của bạn tự động thay thế một số văn bản chỗ dành sẵn.

 • Trong hầu hết các trường hợp, văn bản sẽ đổi cỡ tự động để khớp với bên trong hộp văn bản.

Đổi kích cỡ văn bản trong hộp văn bản

Trong hầu hết các trường hợp, văn bản được đổi cỡ tự động để phù hợp trong hộp văn bản chỗ dành sẵn. Tuy nhiên, bạn có thể theo cách thủ công điều chỉnh kích cỡ văn bản.

 1. Bấm vào hộp văn bản.

 2. Trên tab Định dạng công cụ hộp văn bản , bấm Vừa với văn bản, sau đó bấm Làm không tự động khớp.

 3. Chọn văn bản, sau đó chọn một kích cỡ mới trong danh sách Phông trong nhóm phông .

Đầu trang

Thay thế ảnh chỗ dành sẵn

 1. Bấm chuột phải vào ảnh chỗ dành sẵn, trỏ đến Thay đổi ảnh, bấm Đổi ảnh, sau đó bấm nguồn ảnh mới.

 2. Tìm ảnh bạn muốn chèn vào Ấn phẩm, và sau đó bấm đúp vào ảnh. Publisher tự động kích cỡ ảnh để vừa khít.

 3. Lặp lại là cần thiết cho phần còn lại của các ảnh trong ấn phẩm của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy Thay đổi ảnh, hình ảnh có thể được nhóm với các đối tượng khác. Bấm chuột phải vào ảnh, bấm rã nhóm trên menu lối tắt, bấm chuột phải vào ảnh lại sao cho chỉ ảnh được chọn, và sau đó trỏ đến Thay đổi ảnh.

Đầu trang

Hoàn tất danh sách nhỏ quảng cáo

 1. Khi danh sách nhỏ quảng cáo trông có vẻ như bạn muốn, lưu tệp bằng cách bấm tệp > Lưu như.

 2. Nếu bạn có kế hoạch thư sách nhỏ quảng cáo của bạn đến khách hàng, chuẩn bị nó cho in bằng cách dùng phối thư để thêm các địa chỉ vào các bản sao của danh sách nhỏ quảng cáo.

 3. In sách nhỏ quảng cáo của bạn. Để biết thêm thông tin về in hai mặt, hãy xem in trên cả hai mặt của một trang giấy (duplex).

Đầu trang

Bạn muốn làm gì?

Chọn một thiết kế sách nhỏ quảng cáo

Thay thế chỗ dành sẵn cho văn bản

Thay thế ảnh chỗ dành sẵn

Hoàn tất danh sách nhỏ quảng cáo

Chọn một thiết kế sách nhỏ quảng cáo

Khi bạn đang tạo danh sách nhỏ quảng cáo, bạn có thể xác định các tùy chọn mà bạn muốn, chẳng hạn như Pa-nen địa chỉ khách hàng, tập tin kinh doanh, lược đồ phông và biểu mẫu đăng ký.

 1. Bắt đầu Publisher.

 2. Bên dưới Các loại ấn phẩm, bấm sách nhỏ quảng cáo.

 3. Trong danh mục sách nhỏ quảng cáo , hãy bấm thiết kế mà bạn muốn.

 4. Bên dưới bảng phối màu, hãy chọn bảng phối màu mà bạn muốn.

 5. Bên dưới lược đồ phông, hãy chọn lược đồ phông mà bạn muốn.

 6. Bên dưới thông tin doanh nghiệp, hãy chọn vào bộ thông tin công việc mà bạn muốn hoặc tạo một tập hợp thông tin công việc mới.

 7. Bên dưới kích cỡ trang, chọn Pa-nen 3 hoặc 4-Pa-nen.

 8. Chọn hoặc xóa bao gồm địa chỉ khách hàng, tùy thuộc vào việc bạn lập kế hoạch thư sách nhỏ quảng cáo của bạn đến khách hàng.

  Khi bạn chọn tùy chọn này, Publisher chèn một hộp văn bản địa chỉ, hộp văn bản địa chỉ phúc đáp, và hộp văn bản tên doanh nghiệp trên một trong các Pa-nen.

 9. Bên dưới biểu mẫu, hãy chọn một kiểu của biểu mẫu phản hồi để thêm, hoặc chọn không có.

 10. Bấm Tạo.

Đầu trang

Thay đổi tùy chọn sách nhỏ quảng cáo

Sau khi bạn lưu Ấn phẩm của bạn, bạn có thể thay đổi các tùy chọn Ấn phẩm. Bấm Thay đổi mẫu trong ngăn tác vụ Định dạng Ấn phẩm , và sau đó thay đổi các tùy chọn trong hộp thoại Thay đổi mẫu .

Nếu bạn thay đổi từ sách nhỏ quảng cáo bốn mặt sách nhỏ quảng cáo ba mặt, nội dung bổ sung được đặt trong ngăn tác vụ Nội dung bổ sung . Để biết thêm thông tin về ngăn tác vụ Nội dung bổ sung , hãy xem thay đổi từ một loại ấn phẩm khác.

Dùng một tập hợp thông tin doanh nghiệp khác nhau, hãy bấm Thông tin doanh nghiệp trên menu sửa , sau đó chọn đặt mà bạn muốn.

Đầu trang

Thay thế chỗ dành sẵn cho văn bản

 • Bấm vào chỗ dành sẵn cho văn bản, và sau đó nhập văn bản mới của bạn.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn đã tạo một tập hợp thông tin doanh nghiệp, logo và thông tin liên hệ công việc của bạn tự động thay thế một số văn bản chỗ dành sẵn.

 • Trong hầu hết các trường hợp, văn bản sẽ đổi cỡ tự động để khớp với bên trong hộp văn bản.

Đổi kích cỡ văn bản trong hộp văn bản

Trong hầu hết các trường hợp, văn bản được đổi cỡ tự động để phù hợp trong hộp văn bản chỗ dành sẵn. Tuy nhiên, bạn có thể theo cách thủ công điều chỉnh kích cỡ văn bản.

 1. Bấm vào hộp văn bản.

 2. Trên menu định dạng , trỏ đến Văn bản tự động khớp, sau đó bấm Làm không tự động khớp.

 3. Chọn văn bản, sau đó chọn một kích cỡ mới trong danh sách Phông trên thanh công cụ định dạng .

Đầu trang

Thay thế ảnh chỗ dành sẵn

 1. Bấm chuột phải vào ảnh chỗ dành sẵn, bấm Đổi ảnh, sau đó bấm nguồn ảnh mới.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn Clip Art, ngăn tác vụ Clip Art sẽ mở ra.

  1. Tìm ảnh bạn muốn chèn vào Ấn phẩm, và sau đó bấm đúp vào ảnh. Publisher tự động kích cỡ ảnh để vừa khít.

 2. Lặp lại là cần thiết cho phần còn lại của các ảnh trong ấn phẩm của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy Thay đổi ảnh, hình ảnh có thể được nhóm với các đối tượng khác. Bấm chuột phải vào ảnh, bấm rã nhóm trên menu lối tắt, bấm chuột phải vào ảnh lại sao cho chỉ ảnh được chọn, và sau đó trỏ đến Thay đổi ảnh.

Đầu trang

Hoàn tất danh sách nhỏ quảng cáo

 1. Khi danh sách nhỏ quảng cáo trông có vẻ như bạn muốn, hãy lưu tệp bằng cách bấm Lưu dưới dạng trên menu tệp .

 2. Nếu bạn có kế hoạch thư sách nhỏ quảng cáo của bạn đến khách hàng, chuẩn bị nó cho in bằng cách dùng phối thư để thêm các địa chỉ vào các bản sao của danh sách nhỏ quảng cáo. Để biết thêm thông tin về cách dùng phối thư, hãy xem tạo một phối thư.

 3. In sách nhỏ quảng cáo của bạn. Để biết thêm thông tin về in hai mặt, hãy xem in trên cả hai mặt của một trang giấy (duplex).

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×