Tạo ra một sự kiện trực tiếp trong nhóm

Tạo ra một sự kiện trực tiếp trong nhóm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Trực tiếp các sự kiện là một tính năng xem trước trong Microsoft Teams. Tận hưởng tóm tắt sneak của bạn!

Trong bài viết này

Chức năng nhà sản xuất

Tạo ra một sự kiện trực tiếp trong nhóm

Chức năng nhà sản xuất

Sự kiện trực tiếp nhóm cung cấp các tùy chọn linh hoạt cho nhà sản xuất sự kiện:

 • Nếu bạn muốn phát rộng cuộc họp nhóm, đưa diễn giả từ xa và màn hình chia sẻ vào sự kiện, bạn có thể sử dụng phương pháp sản xuất "bắt đầu nhanh".

 • Nếu bạn đang chạy một sự kiện đầu trên sản xuất với đoàn sản xuất và muốn hiển thị trong một công cụ sản xuất quen thuộc, bạn có thể sử dụng phương pháp sản xuất "ngoài mã".  Phương pháp sản xuất này được hỗ trợ bởi Microsoft Stream.

Lưu ý: Bạn phải xác định phương pháp sản xuất lúc lập lịch biểu .

Các tính năng nhà sản xuất có thể thay đổi tùy theo phương pháp sản xuất mà bạn sử dụng:

Khả năng nhà sản xuất

Phương pháp sản xuất: bắt đầu nhanh

Phương pháp sản xuất: mã bên ngoài

Chọn nguồn cấp video từ các diễn giả và gửi đến sự kiện

Có

Không

Trò chuyện với nhà sản xuất và diễn giả khác

Có

Có

Bắt đầu và kết thúc sự kiện trực tiếp

Cảnh báo: Sau khi bạn ngừng sự kiện trực tiếp, bạn không thể khởi động lại nó!

Có

Có

Xem tổng số những người dự trực tiếp

Có

Có

Chia sẻ màn hình của bạn (màn hình nền hoặc một cửa sổ) vào sự kiện

Có

Không

Tắt tiếng tất cả những diễn giả khác

Có

Không

Gia nhập âm thanh từ điện thoại PSTN (quay số vào hoặc tự quay số ra trong)

Có

Không

Điều hành Q & A, nếu được cấu hình cho sự kiện

Có

Có

Yammer hội thoại, nếu được cấu hình cho sự kiện

Có

Có

Tự động lưu trữ của bản ghi trong Microsoft Stream

Không

Có

Tải xuống bản ghi

Có

Có, thông qua Microsoft dòng

Tải xuống báo cáo người dự

Có

Không

Sản xuất sự kiện trực tiếp của bạn

Bạn có thể nhanh chóng tạo ra một sự kiện trực tiếp trong các nhóm bằng cách sử dụng hướng dẫn dưới đây. Để hướng dẫn chi tiết hơn về thiết lập sự kiện của bạn, hãy xem cách thực hành tốt nhất cho một nhóm sản xuất live sự kiện.

Lưu ý: Hãy xem tạo ra một sự kiện bên ngoài mã trực tiếp trong nhóm nếu bạn đang dùng một mã ngoài phần cứng hoặc phần mềm-dựa trên sự kiện của bạn.

 1. Bấm cuộc họp Nút Cuộc họp , chọn sự kiện trực tiếp và bấm gia nhập.

  Bạn có thể điều chỉnh micrô và camera của bạn trước khi gia nhập sự kiện là một nhà sản xuất. Bạn cũng có một tùy chọn để gia nhập như người dự.

  Lưu ý: 

  • Bạn sẽ chỉ tham gia dưới dạng một nhà sản xuất nếu bạn là người tổ chức sự kiện hoặc nếu người tổ chức đã gán vai trò này cho bạn khi họ đã lên lịch sự kiện.

  • Nhà sản xuất không được hỗ trợ trong ứng dụng web nhóm. Để tạo ra một sự kiện trực tiếp, bạn cần phải dùng ứng dụng trên máy tính.

 2. Để bắt đầu nhanh, bật camera của bạn, nếu bạn chưa gia nhập với camera trên.

 3. Trong các nhà sản xuất giao diện người dùng, hãy bấm nguồn cấp dữ liệu để xem trước đó trước khi gửi nó đến sự kiện trực tiếp camera của bạn.

  Bản xem trước trực tiếp sự kiện
 4. Chuyển sang một nguồn khác nhau camera bằng cách bấm chuyển camera ở phía dưới cùng của cửa sổ xếp hàng hoặc bấm vào thiết đặt thiết bị , chọn camera từ menu trong ngăn thiết đặt thiết bị.

 5. Bấm gửi trực tiếp để di chuyển nguồn cấp từ bản xem trước sự kiện trực tiếp.

  Lưu ý: 

  • Bấm gửi trực tiếp không thực sự gửi nguồn cấp trực tiếp cho đến khi bạn bấm bắt đầu quá.

  • Sau khi nguồn cấp đi trực tiếp, độ phân giải cao nhất được hỗ trợ là 720p.

  Bản xem trước và nguồn cấp trực tiếp
 6. Bấm bắt đầu để bắt đầu phát sóng trực tiếp để những người dự của bạn!

  Có là một độ trễ 15 – để 60 – giây từ thời gian một dòng đa phương tiện được quảng bá cho khi người dự nhìn thấy nó.

  Lưu ý: Đảm bảo rằng đã tắt tiếng âm thanh từ tất cả diễn giả. Vì nó là một kênh hỗn hợp, âm thanh của sự kiện nhóm thành viên sẽ đi trực tiếp nếu họ unmuted.

 7. Nếu bạn ngừng video của bạn cấp (bằng cách tắt camera của bạn, ví dụ), người dự sẽ nhìn thấy sự kiện trực tiếp sẽ tiếp tục trong một thời điểm.

  Tạm dừng sự kiện trực tiếp
 8. Để chia sẻ màn hình máy tính hoặc một cửa sổ, hãy bấm chia sẻ và chọn màn hình thứ hai.

  Mẹo: Nếu bạn là nhà sản xuất duy nhất trong sự kiện này, chúng tôi đề nghị bạn sử dụng màn hình kép. Như vậy, bạn có thể xếp hàng nội dung và gửi nó đến sự kiện mà không cần xem jarring chuyển tiếp trong màn hình.

  Nếu bạn đang dùng thiết lập máy duy nhất, đây là cách để chia sẻ màn hình máy tính hoặc một cửa sổ:

  • Để chia sẻ màn hình nền, bấm chia sẻ > màn hình máy tính > nội dung > gửi trực tiếp. Nếu sự kiện chưa bắt đầu, bấm bắt đầu.

  • Để chia sẻ một cửa sổ, hãy bấm chia sẻ và chọn một trong các cửa sổ mở từ phần Windows khay nguồn. Sau khi cửa sổ được chia sẻ, chuyển đổi sang nhà sản xuất giao diện người dùng, chọn nội dung và sau đó bấm gửi trực tiếp. Nếu sự kiện chưa bắt đầu, bấm bắt đầu.

   Lưu ý: Không thu nhỏ cửa sổ đã chọn, dưới dạng này sẽ dẫn đến không có bản xem trước Hiển thị trong thành hàng.

  Để dừng chia sẻ màn hình nền hoặc cửa sổ, hãy bấm dừng chia sẻ trong cửa sổ giám sát cuộc gọi. Theo phương pháp tốt nhất, bạn có thể mời một diễn giả đồng sự kiện trực tiếp, sau đó có thể chia sẻ màn hình nền hoặc cửa sổ, bạn có thể rồi hàng đợi luồng truyền dữ liệu vào sự kiện.

 9. Để xếp hàng khác video nguồn cấp, nhận diễn giả khác gia nhập sự kiện. Khi chúng được gia nhập, nguồn cấp của họ Hiển thị trong hàng cuối cùng.

  Lưu ý: 

  • Tối đa mười diễn giả hoặc nhà sản xuất (bao gồm bạn) có thể chia sẻ video hoặc nội dung cùng một lúc.

  • Chia sẻ màn hình là một kênh hỗn hợp. Nếu bạn có nội dung trực tiếp, diễn giả hoặc nhà sản xuất khác có thể bắt đầu chia sẻ màn hình của họ với người dự bằng cách bấm chia sẻ. Hãy đảm bảo rằng các thành viên nhóm sự kiện là ý của xung đột tiềm năng này.

  Dạng xem Backstage với nhiều nguồn cấp
 10. Nếu bạn đang sản xuất sự kiện của bạn từ một khán và không có người xem trong phòng, bạn có thể bỏ tiếng ồn hủy bằng cách tắt. Để tắt tiếng ồn hủy, bấm thiết đặt thiết bị và tắt rồi hủy bỏ tiếng ồn từ ngăn thiết đặt thiết bị. Điều này cho phép tán thưởng, trong phòng nhạc và cười để chọn ký live truyền.

 11. Để kết thúc sự kiện, hãy bấm kết thúc.

  Hãy nhớ — sau khi sự kiện trực tiếp kết thúc, nó không thể khởi động lại.

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Tổng quan về trực tiếp sự kiện nhóm

Sản xuất sự kiện trực tiếp sử dụng bộ mã hóa ngoài

Cách thực hành tốt nhất cho một sự kiện trực tiếp nhóm sản xuất

Thuyết trình trong sự kiện trực tiếp

Lên lịch sự kiện trực tiếp

Mời người tham dự

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×