Tạo ra kết nối đến mô hình dữ liệu cho Power View

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Giả sử bạn có một mô hình dữ liệu trong sổ làm việc Excel, một mô hình bảng dịch vụ phân tích hoặc mô hình đa chiều trên máy chủ SSAS. Bạn muốn dùng Power View trong SharePoint Server 2010 hoặc 2013 để khám phá và trình bày dữ liệu của bạn. Định dạng và vị trí của nguồn dữ liệu của bạn xác định cách bạn kết nối với nó. Nếu nó có:

Sổ làm việc Excel 2013 trong một Power Pivot bộ sưu tập

  • Bấm Tạo báo cáo Power View.

Lưu ý: Điều này chỉ đúng khi bộ sưu tập Power Pivot được hiển thị trong bộ sưu tập, ô truyền hoặc xem nhà hát.

Sổ làm việc Excel 2013 trong thư viện tài liệu chia sẻ

Bạn cần một trong hai:

Lưu ý: Bạn cũng có thể cần tệp kết nối cho Power Pivot bộ sưu tập trong dạng xem thư viện SharePoint chuẩn.

Mô hình bảng trên máy chủ SSAS

Bạn cần một trong hai:

Mô hình đa chiều trên máy chủ SSAS

Bạn cần:

Tệp kết nối RSDS hoặc BISM đều sẵn dùng để kết nối với mô hình dữ liệu Excel hoặc mô hình bảng. BISM tệp đã được thiết kế dành riêng cho kết nối với sổ làm việc Excel và mô hình bảng SSAS. Tệp RSDS có thể kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, nhưng Power View chỉ hỗ trợ mô hình ngữ nghĩa BI của Microsoft cho nguồn dữ liệu Power View . Lợi thế của tệp kết nối RSDS là bạn có thể xác định thông tin đăng nhập.

Để tạo tệp kết nối RSDS và BISM, bạn cần có quyền Thêm Mục cho thư viện mà bạn muốn lưu trữ tệp kết nối trên trang SharePoint.

Sau khi bạn tạo tệp kết nối, người dùng SharePoint có thể tạo báo cáo Power View dựa trên mô hình kết nối tệp nối kết đến. Đọc về cách tạo, lưu, và in Power View trong báo cáo SharePoint.

Trong bài viết này

Tạo một nguồn dữ liệu được chia sẻ (tệp RSDS).

Tạo tệp kết nối BISM

Tạo nguồn dữ liệu chia sẻ (tệp RSDS).

Bạn có thể tạo nguồn dữ liệu chia sẻ trên trang SharePoint với chế độ Dịch vụ Báo cáo SQL Server 2012 (SSRS) SharePoint.

  1. Trong thư viện tài liệu SharePoint Server, hãy bấm vào tab tài liệu > Tài liệu mới >Nguồn dữ liệu báo cáo.

    Lưu ý: Nếu Nguồn dữ liệu báo cáo không trên menu Tài liệu mới , kiểu nội dung nguồn dữ liệu báo cáo chưa được bật. Người quản trị trang SharePoint cần Thêm báo cáo máy chủ kiểu nội dung vào một thư viện (dịch vụ báo cáo ở chế độ tích hợp SharePoint).

  2. Trong Tên, nhập tên mô tả cho tệp RSDS.

  3. Trong Kiểu Nguồn Dữ liệu, chọn Mô hình Ngữ nghĩa BI của Microsoft dành cho Power View.

  4. Trong Chuỗi Kết nối, trỏ con trỏ đến nguồn dữ liệu và các thiết đặt khác cần thiết cho việc thiết lập kết nối tới nguồn dữ liệu bên ngoài. Cách bạn kết nối với một mô hình dữ liệu phụ thuộc vào cách nó được phát hành hoặc triển khai. Sau đây là các ví dụ:

  5. Sổ làm việc Excel trong Tài liệu Chia sẻ trên trang SharePoint với bổ trợ Dịch vụ Báo cáo SQL Server 2012 (SSRS)—ví dụ:

    Nguồn dữ liệu = "http:// < SharePointSite > / Documents/MyExcelWorkbook.xlsx chia sẻ"

    Lưu ý: Trong SharePoint 2013, nếu sổ làm việc và báo cáo trong cùng một cụm máy chủ, sau đó bạn không cần Power Pivot cho SharePoint bổ trợ. Nếu chúng nằm trong cụm máy chủ khác nhau, thì bạn vẫn cần bổ trợ trong cụm máy chủ lưu trữ sổ làm việc.

  6. Sổ làm việc Excel trong Power Pivot bộ sưu tập trên site SharePoint với SQL Server 2012 Power Pivot cho SharePoint và SQL Server 2012 báo cáo dịch vụ (SSRS) bổ trợ — ví dụ:

    Nguồn dữ liệu = "http:// < SharePointSite > / Power Pivot Gallery/MyExcelWorkbook.xlsx"

  7. Mô hình bảng được triển khai trong phiên bản Dịch vụ Phân tích SQL Server 2012 (SSAS) trên máy chủ—ví dụ:

    Nguồn dữ liệu = ServerName\InstanceName; Ban đầu danh mục = TabularModelName

    Lưu ý:  Đối với phiên bản mặc định, bạn có thể bỏ qua “\InstanceName”.

  8. Mô hình đa chiều trên máy chủ SSAS — ví dụ:

    Nguồn dữ liệu = ServerName\InstanceName; Ban đầu danh mục = MultidimensionalModelName; khối = 'ModelName'

  9. Trong thông tin xác thực, xác định cách thức máy chủ báo cáo được thông tin đăng nhập để truy nhập nguồn dữ liệu ngoài. Đối Power View, thông tin xác thực phải được lưu trữ hoặc được tích hợp. Đọc thông tin đăng nhập và thông tin kết nối cho nguồn dữ liệu báo cáo.

  10. Bấm Kiểm tra Kết nối để xác thực cấu hình nguồn dữ liệu.

  11. Bấm OK để tạo nguồn dữ liệu chia sẻ.

Đầu trang

Tạo tệp kết nối BISM

Bạn có thể tạo tệp kết nối mô hình ngữ nghĩa trí tuệ thương nghiệp vụ (BISM) trên site SharePoint được cấu hình với SQL Server 2012 Power Pivot cho SharePoint in. thêm tệp kết nối BISM có thể kết nối với sổ làm việc Excel hoặc mô hình bảng SSAS.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×