Tạo quy tắc hành động tùy chỉnh trong Outlook cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quy tắc là một hành động đó Outlook tự động thực hiện trên các thư đã gửi hoặc nhận email, dựa trên điều kiện bạn xác định, chẳng hạn như di chuyển tất cả các thư từ một người cụ thể vào một thư mục khác với hộp thư đếncủa bạn.

Có những người phát triển bên thứ ba viết hành động tùy chỉnh quy tắc bổ trợ trong forma của thư viện nối kết động (.dll tệp) mà bạn phải cài đặt trên máy tính chạy Outlook trước khi bạn có thể dùng chúng. Microsoft không cung cấp các hành động tùy chỉnh bổ trợ.

Lưu ý: Quy tắc có hành động tùy chỉnh sẽ chỉ chạy trên máy tính nơi nó được cài đặt và chỉ khi Outlook đang chạy.

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Trong ngăn bên phải, bấm quản lý quy tắc & cảnh báo.

 3. Trong hộp quy tắc và cảnh báo , trên tab Quy tắc Email , hãy bấm Quy tắc mới.

 4. Bên dưới bắt đầu từ quy tắc trống, bấm áp dụng quy tắc cho thư tôi nhận hoặc áp dụng quy tắc cho thư tôi gửi, sau đó bấm tiếp theo.

 5. Dưới Bước 1: Chọn (các) điều kiện, chọn các điều kiện bạn muốn áp dụng khi thư đáp ứng quy tắc.

 6. Bên dưới bước 2: sửa mô tả quy tắc, bấm một giá trị gạch chân cho bất kỳ điều kiện nào bạn thêm, xác định giá trị, và bấm tiếp theo.

 7. Bên dưới bước 1: chọn hành động, chọn hộp kiểm thực hiện một hành động tùy chỉnh .

 8. Dưới Bước 2: Sửa mô tả quy tắc, hãy bấm vào một hành động tùy chỉnh.

 9. Trong hộp Chọn hành động tùy chỉnh , dưới chọn một hành động để thực hiện, bấm hành động.

  Lưu ý: Nếu bổ trợ không xuất hiện, bổ trợ không được cài đặt đúng để sử dụng bởi Outlook 2013 hoặc Outlook 2016 cho Windows. Bạn phải liên hệ với bổ trợ nhà phát triển để biết thêm thông tin.

 10. Để thay đổi hành động mặc định, hãy bấm Thay đổi.

 11. Bấm OK để quay lại Trình hướng dẫn quy tắc, rồi bấm tiếp theo.

 12. Bên dưới bước 1: chọn ngoại lệ, chọn bất kỳ ngoại lệ nào cho quy tắc, rồi bấm tiếp theo.

 13. Bên dưới bước 2: sửa mô tả quy tắc, bấm một giá trị gạch chân cho bất kỳ ngoại lệ nào bạn thêm, xác định giá trị, và bấm tiếp theo.

 14. Dưới Bước 1: Chỉ định tên cho quy tắc này, hãy hãy nhập tên.

 15. Bên dưới bước 2: thiết lập tùy chọn quy tắc, chọn các hộp cho các tùy chọn bạn muốn.

  • Để chạy quy tắc này trên thư đã có trong hộp thư đến, hãy chọn hộp kiểm chạy quy tắc này trên các thư đã có trong "Hộp thư đến" .

  • Quy tắc mới tự động bật. Để tắt quy tắc, hãy xóa hộp kiểm bật quy tắc này .

  • Để áp dụng quy tắc này cho tất cả các tài khoản email được thiết lập trong Outlook, hãy chọn hộp kiểm tạo quy tắc này trên tất cả tài khoản .

 16. Bấm Kết thúc.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×