Tạo Quan hệ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mối quan hệ sẽ giúp bạn kết hợp dữ liệu từ hai bảng khác nhau. Trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, bạn có thể tạo một mối quan hệ trong cửa sổ mối quan hệ . Tạo mối quan hệ trong ứng dụng web Access là một quy trình khác nhau, như được giải thích sau đó bên dưới tạo mối quan hệ trong ứng dụng web Access.

Trong chủ đề này

Tạo mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

Tạo mối quan hệ trong ứng dụng web Access

Tạo mối quan hệ trong cơ sở dữ liệu Access trên máy tính

 1. Trên tab Công cụ Cơ sở dữ liệu, trong nhóm Mối quan hệ, bấm Mối quan hệ.

  Lệnh quan hệ trong tab Công cụ Cơ sở dữ liệu

 2. Nếu bạn vẫn chưa xác định được mối quan hệ nào, hộp thoại Hiện Bảng sẽ tự động xuất hiện. Nếu hộp thoại không xuất hiện, trên tab Thiết kế, trong nhóm Quan hệ, hãy bấm Hiện Bảng.

  Hộp thoại Hiện Bảng hiển thị tất cả bảng và truy vấn trong cơ sở dữ liệu. Để chỉ xem bảng, hãy bấm Bảng.

 3. Chọn một hoặc nhiều bảng, rồi bấm Thêm. Sau khi bạn đã hoàn thành việc thêm bảng, hãy bấm Đóng.

 4. Kéo một trường (thường là khóa chính) từ một bảng sang trường chung (khóa ngoại) trong bảng khác. Để kéo nhiều trường, hãy nhấn phím Ctrl, bấm vào mỗi trường rồi kéo chúng.

  Hộp thoại Sửa Quan hệ xuất hiện.

  Sửa hộp thoại Quan hệ

 5. Xác nhận rằng tên trường đã hiện là trường chung cho mối quan hệ. Nếu một tên trường không đúng, hãy bấm vào tên trường và chọn trường thích hợp từ danh sách.

 6. Để bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu cho mối quan hệ này, hãy chọn hộp Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu.

 7. Bấm Tạo.

 8. Khi bạn hoàn tất trong cửa sổ mối quan hệ, bấm lưu để lưu các mối quan hệ của bạn thay đổi bố trí.

Access vẽ một đường quan hệ giữa hai bảng. Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu, đường quan hệ đó sẽ xuất hiện dầy hơn ở hai đầu cuối. Ngoài ra, chỉ khi nào bạn đã chọn hộp kiểm Bắt buộc Tính toàn vẹn Tham chiếu, số 1 sẽ xuất hiện trên phần dầy ở một bên của đường quan hệ và ký tự vô cực () sẽ xuất hiện trên phần dầy bên kia của đường quan hệ.

Lưu ý: 

 • Để tạo một mối quan hệ một đối một    Cả hai trường phổ biến (thường là khóa chính và trường khóa ngoại) phải có một chỉ mục duy nhất. Điều này có nghĩa là thuộc tính chỉ mục cho các trường này nên được đặt thành (Không trùng lặp). Nếu cả hai trường có chỉ mục duy nhất, Access tạo mối quan hệ một-một.

 • Để tạo một mối quan hệ một-nhiều    Trường trên một bên (thường là khóa chính) của mối quan hệ phải có một chỉ mục duy nhất. Điều này có nghĩa là thuộc tính chỉ mục cho trường này nên được đặt thành (Không trùng lặp). Trường ở bên nhiều nên không có chỉ mục duy nhất. Nó có thể có chỉ mục, nhưng nó phải cho phép trùng lặp. Điều này có nghĩa là thuộc tính chỉ mục cho trường này nên được đặt thành hoặc không hoặc có (các mục trùng lặp OK). Khi một trường có chỉ mục duy nhất và khác không, Access tạo mối quan hệ một-nhiều.

Tạo mối quan hệ trong ứng dụng web Access

Cửa sổ mối quan hệ không sẵn dùng trong ứng dụng web Access. Thay vì tạo một mối quan hệ trong ứng dụng web Access, bạn tạo một trường tra cứu nhận giá trị từ một trường có liên quan trong một bảng khác. Ví dụ, giả sử bạn có một bảng nhân viên và bạn muốn thêm tra cứu vào vùng bảng để bạn có thể hiển thị nào khu vực hoạt động của từng nhân viên trong.

Lưu ý:  Trường mà tra cứu của bạn sẽ dùng làm nguồn giá trị phải tồn tại trước khi bạn có thể tạo trường tra cứu.

Đây là cách bạn tạo một trường tra cứu trong ứng dụng web Access:

 1. Mở bảng mà bạn muốn để tạo trường tra cứu mới bằng cách bấm đúp vào nó trong thanh dẫn hướng. (Gợi ý: bạn có thể cần phải bấm trang đầu > Ngăn dẫn hướng để xem các bảng sẵn dùng.)

  Trong ví dụ ở trên, hãy bấm bảng nhân viên .

 2. Bấm vào cột Tên trường ngay bên dưới trường cuối cùng trong bảng và nhập tên cho trường tra cứu mới của bạn.

  Trong ví dụ, nhập khu vực làm tên trường.

 3. Trong cột Kiểu dữ liệu , hãy bấm vào mũi tên và chọn tra cứu.

  Đặt kiểu dữ liệu Tra cứu cho trường tra cứu

  Trình hướng dẫn Tra cứu khởi động.

 4. Trên trang đầu tiên của Trình hướng dẫn Tra cứu, hãy chọn Tôi muốn trường tra cứu lấy giá trị từ một truy vấn hoặc bảng khác. Các tùy chọn khác sẽ xuất hiện trong hộp thoại.

 5. Chọn tên của bảng hoặc truy vấn sẽ cung cấp các giá trị cho tra cứu của bạn.

  Trong ví dụ, chọn bảng: khu vực.

  Các Tùy chọn để chọn trong Trình hướng dẫn Tra cứu

  (Tên của các bảng trong hình tương ứng với các ví dụ của chúng tôi đang dùng.)

 6. Sau khi bạn chọn bảng, hãy dùng danh sách bạn muốn hiển thị vào tra cứu giá trị nào để chọn trường mà bạn muốn dùng làm giá trị Hiển thị cho trường tra cứu của bạn. Theo mặc định, Access sẽ chọn trường văn bản đầu tiên của nó có thể tìm thấy trong bảng đã chọn.

  Trong ví dụ, bạn sẽ bỏ trường đã chọn, tiêu đề, là giá trị Hiển thị.

 7. Nếu bạn muốn, hãy dùng danh sách Bạn có muốn sắp xếp mục trong tra cứu của mình không để đặt sắp xếp.

 8. Bên dưới điều gì sẽ xảy ra khi bản ghi từ bảng "Vùng" bị xóa, đặt kiểu quan hệ bạn muốn giữa hai bảng và việc bạn muốn bắt buộc tính toàn vẹn tham chiếu. (Tên của bảng trong câu hỏi này thay đổi tùy thuộc vào bảng mà bạn đã chọn trong bước 5.)

  Trình hướng dẫn tra cứu mặc định để ngăn không cho xóa nếu có được bản ghi tương ứng trong bảng "Nhân viên", vì đó là tùy chọn an toàn nhất trong hầu hết các trường hợp. Trong ví dụ, tùy chọn này có nghĩa là bạn không thể xóa bỏ một giá trị từ bảng khu vực nếu khu vực đó đang sử dụng trong các bản ghi trong bảng nhân viên. Vậy, nếu bản ghi nhân viên đang dùng một khu vực, chẳng hạn như "Tây" và bạn cố xóa "Tây" từ bảng khu vực, Access sẽ ngăn không cho bạn xóa bỏ nó. Trong trường hợp này, bạn cần đặt lại tất cả các bản ghi nhân viên sử dụng giá trị đó để nội dung khác, trước khi bạn có thể xóa "Tây" từ bảng khu vực. Tùy chọn cuối cùng có thể làm việc trong ví dụ này, vì sẽ cho phép bạn xóa "Tây" từ bảng khu vực. Khu vực giá trị sẽ được tự động bị loại bỏ khỏi bản ghi nhân viên đã được đặt thành "Tây," bỏ giá trị trống. Chọn tùy chọn thứ hai sẽ xóa bỏ tất cả các bản ghi nhân viên từ bảng nhân viên có khu vực được đặt thành "Tây." Mà đã gọi là một tầng xóa và sẽ xóa bỏ dữ liệu nhiều hơn những gì bạn muốn trong ví dụ. Hãy cẩn thận khi chọn tùy chọn đó.

Để tìm hiểu thêm về những điều vào và ra của mối quan hệ, hãy xem bài viết Tạo, sửa hoặc xóa một quan hệ.

Chỉ muốn có thông tin cơ bản về sửa hoặc xóa quan hệ? Xem các bài viết sau:

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×