Tạo PowerApp cho một danh sách trong SharePoint Online

Tạo PowerApp cho một danh sách trong SharePoint Online

Microsoft PowerApps cung cấp môi trường phát triển ứng dụng nhanh để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh cho nhu cầu doanh nghiệp của bạn. Các ứng dụng tùy chỉnh có thể kết nối với dữ liệu doanh nghiệp của bạn được lưu trữ trong nền tảng dữ liệu cơ sở (dịch vụ dữ liệu phổ biến) hoặc trong nhiều nguồn dữ liệu trực tuyến và tại chỗ . Những ứng dụng này có thiết kế phản hồi và có thể chạy liên tục trong trình duyệt hoặc trên các thiết bị di động (điện thoại hoặc máy tính bảng).

Bạn có thể tạo một ứng dụng bằng cách sử dụng PowerApps cho danh sách hiện có trong SharePoint Online từ bên trong PowerApps hoặc SharePoint Online. Thông tin thêm: tạo ứng dụng Canvas trong PowerApps từ danh sách SharePoint

Các cách tìm hiểu khác

PowerApps là gì?

Tùy chỉnh biểu mẫu danh sách SharePoint bằng cách dùng PowerApps

Tích hợp PowerApps, Microsoft Flow và Power bi với SharePoint Online

Chạy ứng dụng Canvas từhttps://nam06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.microsoft.com%2Fen-us%2Fpowerapps%2Fuser%2Fpowerapps-web-part&data=04%7C01%7CTom.Resing%40microsoft.com%7C043e5e70b9304e3a3f4d08d73c98aafb%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C637044498717297233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C-1&sdata=oAjlrw9%2Bec7YqIzsla76ye76j56A8ZB00wJJbmBjmAg%3D&reserved=0trang SharePoint

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×