PivotTable

Tạo PivotChart

Tạo PivotChart

Đôi khi, có thể rất khó xem ảnh lớn khi bạn có dữ liệu thô chưa được tóm tắt, giống như ví dụ bên dưới. Rất nhiều lần, bước đầu tiên của bạn sẽ là tạo PivotTable để tóm tắt và phân tích dữ liệu của mình ở định dạng có cấu trúc, cách này cũng ổn, tuy nhiên, không phải ai cũng có thể xem các con số và nhanh chóng biết được điều gì đang diễn ra. PivotChart là một cách hay để thêm trực quan hóa dữ liệu cho dữ liệu của bạn.

Dữ liệu chi phí hộ gia đình

PivotChart tương ứng

Mẫu dữ liệu chi phí hộ gia đình để tạo PivotTable có Tháng, Danh mục và Số tiền

Ví dụ về PivotChart của Excel

Nếu bạn chỉ có dữ liệu trang tính thuần chứ hiện không có PivotTable nào, bạn có thể chọn một PivotChart được đề xuất cho dữ liệu của mình, rồi Excel sẽ tự động tạo một PivotTable ghép. Cách thực hiện như sau:

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong dữ liệu.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Biểu đồ, chọn Biểu đồ Được đề xuất.

  Nút Biểu đồ được Đề xuất trên tab Chèn

 3. Trên tab Các Biểu đồ được Khuyên dùng, hãy chọn bất kỳ biểu đồ nào có biểu tượng PivotChart Nút Chỉ báo PivotChart ở góc trên cùng. Một bản xem trước của PivotChart xuất hiện trong ngăn Xem trước.

  Chèn hộp thoại Biểu đồ biểu thị PivotCharts được khuyên dùng

 4. Khi bạn tìm được PivotChart mình thích, hãy bấm OK. Excel sẽ tạo một trang tính mới chứa cả PivotTable, lẫn PivotChart cho bạn.

 5. Bạn có thể sắp xếp PivotChart nằm cạnh PivotTable để xem được cả dữ liệu tổng hợp lẫn biểu đồ hoặc bạn có thể đặt PivotChart ở trên đầu dữ liệu nếu bạn chỉ muốn xem Biểu đồ.

 6. Tiếp theo, bạn có thể định dạng PivotChart của mình.

Nếu bạn đã dùng thử tùy chọn Biểu đồ Được đề xuất và không tìm thấy biểu đồ mình thích, bạn có thể thử tự tạo biểu đồ.

 1. Chọn ô bất kỳ trong dữ liệu trang tính của bạn, rồi đi tới Chèn > Biểu đồ Pivot > PivotChart.

 2. Excel sẽ hiển thị một hộp thoại hỏi vị trí bạn muốn đặt PivotChart của mình. Thông thường, sẽ là một ý hay khi chọn tùy chọn Trang tính Mới, để bạn có thể thử nghiệm việc tạo giao diện biểu đồ theo ý mình mà không làm ảnh hưởng tới bất cứ nội dung nào trong trang tính.

  Các tùy chọn Chèn > PivotChart trong Excel
 3. Nhấn OK, rồi Excel sẽ thêm một trang tính mới kèm theo PivotTable và PivotChart trống.

  Một PivotChart trống xuất hiện và Danh sách Trường được hiển thị để bạn có thể thêm hoặc sắp xếp lại các trường trong PivotChart của mình.

 4. Trong Danh sách Trường, hãy chọn những trường bạn muốn hiển thị trong PivotChart.

  Danh sách Trường hiển thị một phần trường và một phần vùng

 5. Tiếp theo, bạn có thể định dạng PivotChart của mình.

Nếu bạn đã tạo PivotTable và thiết lập PivotTable đó theo ý mình thì phương pháp này sẽ tạo PivotChart hoàn thiện nhất cho bạn.

 1. Chọn ô bất kỳ trong dải ô PivotTable của bạn.

 2. Đi tới Công cụ PivotTable > Phân tích > PivotChart.

 3. Chọn kiểu biểu đồ bạn muốn, rồi nhấn vào OK.

  Excel sẽ đặt một PivotChart mới ở trên cùng một trang tính chứa PivotTable mà bạn đã dựa theo. Ví dụ: chúng tôi đã chọn một biểu đồ Cột tiêu chuẩn. Nếu bạn không chắc mình muốn kiểu biểu đồ nào, bạn có thể chọn từng biểu đồ một, rồi Excel sẽ hiển thị bản xem trước trực tiếp cho bạn trong ngăn Chèn biểu đồ.

  Ví dụ về PivotChart với tính năng Xem trước Trực tiếp loại biểu đồ và một Biểu đồ cột được chọn

  Có một số biểu đồ nhất định không hỗ trợ dữ liệu PivotTable, vì vậy, nếu bạn chọn một trong những biểu đồ đó, Excel sẽ thông báo cho bạn.

 4. Tiếp theo, bạn có thể định dạng PivotChart của mình.

 1. Bấm Dữ liệu > Từ các Nguồn Khác và sau đó chọn nguồn dữ liệu bạn muốn. Ví dụ, chọn Từ Dịch vụ Phân tích để kết nối đến một tệp khối vuông Xử lý Phân tích Trực tuyến (Online Analytical Processing, OLAP).

  Nút Từ Nguồn Khác trên tab Dữ liệu

 2. Thực hiện theo các bước trong Trình hướng dẫn Kết nối Dữ liệu, rồi bấm vào Hoàn tất.

 3. Trong hộp thoại Nhập Dữ liệu, chọn PivotChart và vị trí nơi bạn muốn đặt dữ liệu, rồi bấm vào OK.

  Một PivotChart trống xuất hiện và Danh sách Trường được hiển thị để bạn có thể thêm hoặc sắp xếp lại các trường trong PivotChart của mình.

 4. Trong Danh sách Trường, hãy chọn những trường bạn muốn hiển thị trong PivotChart.

  Danh sách Trường hiển thị một phần trường và một phần vùng

 5. Tiếp theo, bạn có thể định dạng PivotChart của mình.

 1. Bấm vào Chèn > PivotChart.

  Nút PivotChart trên tab Chèn

 2. Trong hộp thoại Tạo PivotChart, bấm vào Sử dụng nguồn dữ liệu ngoài, rồi bấm vào Chọn Kết nối.

 3. Trong hộp thoại Kết nối Hiện có, trên tab Kết nối, bấm đúp vào kết nối bạn muốn.

 4. Bấm vào OK.

  Một PivotChart trống xuất hiện và Danh sách Trường được hiển thị để bạn có thể thêm hoặc sắp xếp lại các trường trong PivotChart của mình.

 5. Trong Danh sách Trường, hãy chọn những trường bạn muốn hiển thị trong PivotChart.

Danh sách Trường hiển thị một phần trường và một phần vùng

Sau khi tạo một PivotChart, bạn có thể tùy chỉnh PivotChart, tương tự như khi bạn thực hiện với bất kỳ biểu đồ tiêu chuẩn nào. Khi bạn chọn PivotChart:

 1. Hai nút xuất hiện cạnh biểu đồ để bạn có thể nhanh chóng thêm hoặc thay đổi các thành phần biểu đồ như tiêu đề hoặc nhãn dữ liệu, hoặc thay đổi kiểu biểu đồ và màu sắc của PivotChart giống với cách bạn làm trong một biểu đồ chuẩn.

  PivotChart với nhãn trỏ đến Nút Trường và Công cụ Biểu đồ

 2. Nút Trường - Excel sẽ tự động hiển thị các Trường PivotTable dưới dạng nút trên PivotChart. Những nút này sẽ cho phép bạn lọc một PivotChart đơn để chỉ hiển thị các chi tiết bạn muốn thấy. Bạn cũng có thể sử dụng Slicer của PivotTable để lọc nhiều PivotTable và PivotChart cùng một lúc thay vì sử dụng các Nút Trường. Để loại bỏ chúng, hãy bấm vào PivotTable hoặc PivotChart, rồi trong tab Phân tích trên Dải băng, bỏ chọn nút Danh sách Trường.

 3. Các Công cụ PivotChart hiện trên ruy-băng. Trên các tab Phân tích, Thiết kế và Định dạng, bạn có thể chọn các tùy chọn để làm việc với hoặc tùy chỉnh PivotChart của bạn.

  Công cụ PivotChart trên dải băng

 4. PivotChart không cần phải nằm trên cùng một trang tính như PivotTable cơ sở của mình, do đó, khi PivotChart đã có được đúng giao diện theo ý bạn, bạn có thể cắt và dán PivotChart đó vào một vị trí khác.

 5. Để loại bỏ một PivotChart bạn không còn muốn sử dụng, hãy chọn PivotChart đó, rồi nhấn Xóa.

Để tạo một PivotChart trên máy Mac, trước tiên, bạn sẽ cần phải tạo một PivotTable, rồi chèn biểu đồ. Sau khi bạn hoàn tất thao tác đó, biểu đồ sẽ có vai trò như một PivotChart nếu bạn thay đổi các trường trong danh sách Trường PivotTable. 

 1. Tạo PivotTable nếu bạn vẫn chưa có PivotTable. 

 2. Chọn ô bất kỳ trong PivotTable.

 3. Trên tab Chèn, bấm vào nút để chèn sơ đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn hoặc sơ đồ radar. Xin lưu ý rằng các kiểu biểu đồ khác hiện không hoạt động với PivotTable. Ví dụ: biểu đồ cây, biểu đồ thống kê và biểu đồ kết hợp vẫn chưa hoạt động với PivotTable.

 4. Sau khi bạn chèn một sơ đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn hoặc sơ đồ radar, bạn có thể xoay biểu đồ/sơ đồ bằng cách thay đổi hay di chuyển các trường qua việc sử dụng danh sách Trường PivotTable.

 5. Bạn cũng có thể lọc dữ liệu trong PivotTable và sử dụng slicer. Khi bạn thực hiện thao tác đó, biểu đồ cũng sẽ được lọc.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Chủ đề Liên quan

Tạo PivotTable
Sử dụng Danh sách Trường để sắp xếp các trường trong một PivotTable
Sử dụng các slicer để lọc dữ liệu
Tạo đường thời gian PivotTable để lọc ngày tháng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×