Tạo phối danh mục

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Publisher tính năng khả năng kết nối với một nguồn dữ liệu, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, bảng tính, hoặc thậm chí một tệp văn bản, và sử dụng dữ liệu để dễ dàng tạo một danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn cũng có thể sử dụng phối danh mục để tạo thư mục, an-bum ảnh, hoặc bất kỳ loại ấn phẩm sẽ hiển thị một hoặc nhiều mục trên mỗi trang.

Cách phối danh mục hoạt động

Lập kế hoạch danh mục của bạn

Tạo ấn phẩm mẫu

Kết nối với nguồn dữ liệu của bạn

Chèn trường phối

Hoàn thành, in và lưu Ấn phẩm danh mục

Cách phối danh mục hoạt động

Phối danh mục là tương tự như phối thư. Khi bạn sử dụng phối danh mục, bạn tạo ấn phẩm mẫu phối danh mục, và sau đó bạn kết hợp mẫu thông tin từ một nguồn dữ liệu để tạo các trang đã phối.

Nguồn dữ liệu kết hợp với mẫu phối để tạo các trang cho danh mục

1 nguồn dữ liệu với thông tin bản ghi, chẳng hạn như mục tên và mô tả.

2 danh mục kết hợp mẫu Ấn phẩm với danh mục phối khu vực và phối trường là chỗ dành sẵn cho bản ghi thông tin.

3 Resulting sáp nhập trang hiển thị nhiều bản ghi cho mỗi trang.

Bạn có thể lưu phối danh mục của bạn dưới dạng một ấn phẩm mới, hoặc bạn có thể thêm nó vào phần cuối của một ấn phẩm hiện có. Bạn cũng có thể lưu mẫu phối danh mục của bạn và sử dụng một lần nữa, bất cứ khi nào bạn cập nhật thông tin trong nguồn dữ liệu của bạn, để tạo các tập hợp bổ sung của trang được gộp.

Trước khi bạn bắt đầu

Các mẹo sau đây sẽ giúp bạn tạo phối danh mục thành công:

 • Bắt đầu phối danh mục trong một ấn phẩm mới.

 • Ngoài việc trang chẳng hạn như một trang bìa, bảng mục lục và biểu mẫu đơn hàng, cung cấp cho bạn một trang cho các trường phối của bạn, thậm chí đến danh mục của bạn sẽ có nhiều trang sau khi bạn tạo tài liệu đã phối.

 • Thiết lập phối danh mục mẫu với các kích thước trang mà bạn muốn cho các trang đã phối cuối cùng.

 • Nếu bạn dự định thêm các trang đã phối mà bạn tạo đến cuối một ấn phẩm hiện có, hãy đảm bảo rằng mẫu phối danh mục của bạn phù hợp với Ấn phẩm hiện có trong những cách sau đây:

  • Kích cỡ trang (chiều cao và chiều rộng)

  • Dạng xem trang (trang liền mặt hoặc hai trang trải rộng)

  • Ấn phẩm kiểu (Web hoặc in)

  • Thứ tự trang (trái sang phải hoặc bên phải-qua-trái)

Đầu trang

Lập kế hoạch danh mục của bạn

Trước khi bạn bắt đầu phối danh mục của bạn, hãy nghĩ về loại thông tin bạn muốn liệt kê trong các trang đã phối cuối cùng.

 • Bạn có muốn danh sách tên mục và giá cả?

 • Bạn có muốn bao gồm mô tả của từng mục?

 • Bạn có muốn đưa hình ảnh của từng mục?

Lập kế hoạch nguồn dữ liệu của bạn

Sau khi bạn quyết định dạng thông tin mà bạn muốn bao gồm trong danh mục của bạn, bạn có thể tạo nguồn dữ liệu mà bạn sẽ sử dụng để phối danh mục của bạn. Nếu bạn đã có một nguồn dữ liệu, bạn có thể đảm bảo rằng nó chứa tất cả thông tin mà bạn muốn bao gồm trong phối thư.

Phối danh mục của Publisher có thể sử dụng một loạt các định dạng nguồn dữ liệu. Nếu bạn chưa có nguồn dữ liệu để sử dụng để phối của bạn, bạn có thể tạo ra một trong Publisher. Bạn cũng có thể tạo một nguồn dữ liệu trong một trang tính Microsoft Office Excel hoặc trong bảng Microsoft Office Word.

Các trường dữ liệu mà bạn đưa vào nguồn dữ liệu tương ứng với các trường phối mà bạn chèn vào mẫu phối danh mục của bạn.

Khi bạn thiết lập nguồn dữ liệu của bạn, tạo một cột cho mỗi loại thông tin, chẳng hạn như tên mục, chứng khoán số và giá. Mỗi hàng, hoặc bản ghi, tương ứng với thông tin cho một mục.

Quan trọng  Đảm bảo rằng nguồn dữ liệu của bạn bao gồm một trường dữ liệu, hoặc một cột, cho mỗi loại thông tin mà bạn sẽ phối. Tùy thuộc vào kiểu nguồn dữ liệu của bạn, bạn có thể được thực hiện thay đổi một số dữ liệu sau khi bạn kết nối với nó trong Publisher, nhưng sẽ tốt hơn hoàn thiện thông tin trước khi bạn bắt đầu.

Nếu bạn có kế hoạch sáp nhập ảnh vào trang danh mục của bạn, bạn cần phải bao gồm một cột cho đường dẫn của mỗi tệp ảnh mà bạn dự định dùng. Không bao gồm thực tế ảnh hoặc hình ảnh trong nguồn dữ liệu của bạn.

Nếu bạn lập kế hoạch để tạo nguồn dữ liệu của bạn trong Publisher, bạn có thể làm điều đó sau khi bạn tạo ấn phẩm mẫu.

Đầu trang

Tạo ấn phẩm mẫu

Bây giờ bạn có thể tạo danh mục phối mẫu Ấn phẩm của bạn, nơi bạn thiết kế bố trí các trang đã phối cuối cùng. Khi bạn hoàn thành phối thư, bạn dùng mẫu này phối danh mục để tạo các trang được gộp, bạn có thể lưu dưới dạng một ấn phẩm mới hoặc thêm vào phần cuối của một ấn phẩm hiện có.

Mẫu phối danh mục của bạn phải có cùng một bố trí (kích thước trang và hướng) mà bạn muốn cho các trang đã phối cuối cùng. Ngoài ra, nó sẽ chứa bất kỳ văn bản hoặc đồ họa mà bạn muốn xuất hiện trên mỗi trang của Ấn phẩm cuối cùng của bạn, ví dụ, một hình nền hoặc số điện thoại và tên của công ty của bạn. Đây là tốt nhất xong sử dụng trang cái cho các thành phần của mẫu phối.

Nếu bạn dự định thêm các trang đã phối đến cuối một ấn phẩm hiện có, hãy đảm bảo rằng mẫu phối danh mục của bạn phù hợp với Ấn phẩm hiện có trong những cách sau đây:

 • Kích cỡ trang (chiều cao và chiều rộng)

 • Dạng xem trang (trang liền mặt hoặc hai trang trải rộng)

 • Ấn phẩm kiểu (Web hoặc in)

 • Thứ tự trang (trái sang phải hoặc bên phải-qua-trái)

Tạo mẫu phối danh mục

 1. Chọn một mẫu Ấn phẩm phù hợp cho danh mục của bạn.

 2. Trên tab chèn, bấm danh mục trang.
  Bắt đầu phối trang danh mục

 3. Trang danh mục sẽ được tạo với mặc định khu vực sáp nhập danh mục và danh mục công cụ tab sẽ xuất hiện trên ruy-băng. Tại thời điểm này, bạn có thể đặt Khu vực sáp nhập danh mụcnhư bạn muốn trên trang thêm bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh mà bạn muốn xuất hiện trên mỗi trang danh mục của bạn. Nhỏ hơn khu vực sáp nhập, danh mục Thêm mục có thể được phối vào trang. Ví dụ, một khu vực 2 "x 2" phối sẽ lặp lại nhiều lần hơn một khu vực 4 "x 4" phối. Đừng lo quá nhiều về cách để phù hợp chính xác như bạn có thể quay lại và sửa những mục này ở bất kỳ lúc nào.

  Mẹo  Không cấu hình vùng phối danh mục tại thời điểm này, đợi cho đến khi nó là thời gian để chèn trường phối và sử dụng một trong các thiết kế trước khi thực hiện từ bộ sưu tập bố trí.

Đầu trang

Kết nối với nguồn dữ liệu của bạn

Sau khi bạn định dạng trang mẫu phối danh mục, bước tiếp theo là tạo hoặc định vị và kết nối với nguồn dữ liệu của bạn. Tùy chọn mà bạn chọn tiếp theo tùy thuộc vào việc bạn đã có một nguồn dữ liệu hoặc việc bạn muốn tạo một danh sách mới trong Publisher.

 1. Trong tab công cụ danh mục, bấm Thêm danh sách, và thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn kiểu danh sách mới nếu bạn cần để tạo nguồn dữ liệu cho phối của bạn.

  • Bấm dùng danh sách hiện có nếu bạn đã có một nguồn dữ liệu mà bạn muốn dùng.

  • Bấm chọn từ liên hệ Outlook nếu bạn muốn tạo một thư mục liên hệ của bạn.

Nhập một danh sách mới

 1. Trong hộp thoại danh sách sản phẩm mới, hãy nhập thông tin cho mục đầu tiên hoặc bản ghi, mà bạn muốn bao gồm trong danh mục của bạn.

  Nếu bạn muốn thêm hoặc loại bỏ cột — ví dụ, nếu bạn không bao gồm hình ảnh-bấm Tùy chọn cột, và sau đó thực hiện các thay đổi mà bạn muốn.

 2. Sau khi bạn nhập tất cả thông tin cho bản ghi đầu tiên của bạn, hãy bấm mục nhập mới, sau đó nhập thông tin cho bản ghi kế tiếp. Tiếp tục cho đến khi bạn đã nhập thông tin cho tất cả các bản ghi mà bạn muốn đưa vào.

 3. Khi danh sách mới của bạn đã hoàn tất, hãy bấm OK.

 4. Trong hộp thoại lưu danh sách địa chỉ, nhập tên cho danh sách mới của bạn, sau đó bấm lưu.

Sử dụng danh sách hiện có

 1. Trong hộp thoại chọn nguồn dữ liệu, định vị và bấm vào nguồn dữ liệu mà bạn muốn.

  Theo mặc định, Publisher lưu nguồn dữ liệu trong thư mục nguồn dữ liệu của tôi. Bạn có thể cần duyệt đến thư mục nguồn dữ liệu của tôi để xác định nguồn dữ liệu của bạn.

 2. Bấm mở.

  Tùy thuộc vào kiểu nguồn dữ liệu bạn đã chọn, hộp thoại khác có thể xuất hiện yêu cầu thông tin cụ thể. Ví dụ, nếu nguồn dữ liệu của bạn là một trang tính Excel có các thông tin về nhiều tab, bạn phải chọn tab có chứa thông tin bạn muốn và sau đó bấm OK.

Chọn từ liên hệ Outlook

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong hộp thoại chọn liên hệ, hãy bấm danh sách liên hệ mà bạn muốn dùng.

  • Trong hộp thoại chọn hồ sơ, hãy chọn hồ sơ chính xác cho các liên hệ mà bạn muốn dùng.

 2. Bấm OK.

Thêm nhiều danh sách

Nếu bạn muốn sử dụng nhiều hơn một danh sách trong phối danh mục của bạn, bạn có thể thêm danh sách.

 1. Bấm Sửa danh sách, và trong các danh mục phối danh sách sản phẩm, dưới thêm vào danh sách sản phẩm, bấm chọn danh sách hiện có, chọn từ liên hệ Outlook, hoặc nhập một danh sách mới.
  Publisher sẽ nhắc bạn khắc phục mismatches giữa các trường trong danh sách nguồn khác nhau bằng cách mở thêm hộp thoại danh sách sản phẩm.

 2. Trong hộp thêm vào hộp thoại danh sách sản phẩm, hãy chọn một trường không được kiểm nhập trong cột Matched, chọn trường mà bạn muốn tương ứng trong các trường danh sách sản phẩm với trường khớp danh sách, sau đó bấm khớp.

 3. Trong hộp thoại khớp trường, xác nhận rằng trường mà bạn đã chọn được liệt kê bên dưới khớp vào trường danh sách sản phẩm hoặc chọn khác, sau đó bấm OK.

 4. Nếu bạn cần phải thêm một trường mới vào danh sách người nhận để làm cho khớp, chọn trường mà bạn muốn thêm vào danh sách mới (danh sách bên trái trong trang Thêm hộp thoại danh sách người nhận), bấm Thêm, sau đó bấm OK.
  Nhập trường được hiển thị bên dưới trường mới được thêm vào danh sách người nhận

Chọn các bản ghi mà bạn muốn bao gồm

 1. Bấm Sửa danh sách.

 2. Trong hộp thoại phối sách danh mục sản phẩm, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn các hộp kiểm bên cạnh các bản ghi mà bạn muốn đưa vào và bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh bản ghi mà bạn muốn loại trừ.

   Mẹo  Nếu bạn muốn bao gồm chỉ có một vài bản ghi trong danh sách, bấm Xóa tất cả, sau đó chọn bản ghi mà bạn muốn.

  • Lọc danh sách của bạn bằng một tiêu chí cụ thể bằng cách bấm vào mũi tên bên cạnh tiêu đề cột của mục mà bạn muốn lọc theo và sau đó bấm giá trị mà bạn muốn dùng làm bộ lọc.

   • (Ô trống) Hiển thị tất cả các bản ghi trong đó trường tương ứng là trống.

   • (Hoặc không trống) sẽ hiển thị tất cả các bản ghi trong đó trường tương ứng chứa thông tin.

    Ghi chú  Nếu nguồn dữ liệu của bạn chứa bản ghi cùng thông tin chia sẻ, và có mười hoặc ít hơn giá trị duy nhất trong cột, bạn có thể lọc theo thông tin cụ thể. Ví dụ, nếu nguồn dữ liệu của bạn là một danh sách các thuộc tính cho bán và có nhiều thuộc tính bản ghi danh sách đó Buffalo làm thành phố/vị trí, bạn có thể lọc trên Buffalo.

    Hộp thoại phối sách danh mục sản phẩm Hiển thị chỉ các bản ghi chỉ định. Để hiển thị tất cả các bản ghi lại, hãy bấm (Tất cả).

  • Sắp xếp các mục trong danh sách bằng cách bấm vào đầu đề cột của mục mà bạn muốn sắp xếp theo. Ví dụ, nếu bạn muốn hiển thị danh sách theo thành phố/vị trí, hãy bấm vào đầu đề cột thành phố/vị trí.

 3. Bấm OK.

Đầu trang

Chèn trường phối

Bây giờ, đó là lúc để sắp xếp thông tin mà bạn muốn hiển thị trong ấn phẩm của bạn. Để bố trí trang, bạn thêm trường phối vào vùng phối danh mục. Mỗi trường phối đại diện cho một cột trong nguồn dữ liệu của bạn, và khu vực phối danh mục Hiển thị thông tin trong một bản ghi sẽ được hiển thị như thế nào.

Bạn sắp xếp khu vực phối danh mục theo cách bạn muốn, và sau đó bạn xác định số lượng thời gian khu vực phối lặp lại trên mỗi trang. Ví dụ, bạn có thể muốn hiển thị bốn mục trên mỗi trang. Mỗi mục sẽ được hiển thị giống nhau, dựa trên cách bạn sắp xếp các khu vực phối danh mục. Bạn có thể điều chỉnh kích cỡ của từng mục, và bạn có thể thay đổi kích cỡ vùng phối danh mục.

Quan trọng   Nếu bạn chèn trường phối bên ngoài khu vực phối danh mục, họ sẽ không lặp lại khi bạn hoàn thành phối của bạn.

Chọn phối khu vực bố trí

 1. Trong nhóm bố trí, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn một trong bộ sưu tập thiết kế trước khi thực hiện.
   Tùy chọn bố trí phối danh mục

  • Chọn số hàng và cột trên mỗi trang trong các hàng và cột thả xuống.
   Các hàng và cột trong bố trí trang danh mục

Chèn trường phối văn bản vào khu vực phối danh mục

 1. Bấm vào nút trường văn bản, và bấm vào trường phối đầu tiên mà bạn muốn chèn.
  Chèn trường văn bản trong phối danh mục

 2. Trong khu vực phối danh mục, chọn trường phối và sau đó di chuyển và đổi kích cỡ trường phối bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Để di chuyển trường phối, đặt con trỏ chuột lên trường phối cho đến khi con trỏ thay đổi để di chuyển con trỏ Di chuyển con trỏ , sau đó kéo trường phối đến vị trí mới.

  • Để đổi kích cỡ trường phối, đặt con trỏ chuột trên một trong các núm điều khiển đổi cỡ trên khung ảnh hoặc hộp văn bản cho đến khi con trỏ thay đổi để thay đổi kích cỡ con trỏ Di chuyển con trỏ thước , sau đó kéo chuột cho đến khi văn bản hộp hoặc hình ảnh khung là kích cỡ bạn muốn.

 3. Bấm bên ngoài vào trường phối để nó không còn được chọn.

 4. Lặp lại bước 1-3 cho đến khi bạn đã chèn tất cả các trường mà bạn muốn từ nguồn dữ liệu của bạn.

Quan trọng   Các trường được chèn vào điểm chèn hiện tại (chèn điểm con trỏ nhấp nháy). Nếu có không có điểm chèn, một hộp văn bản mới sẽ được tạo và trường phối đó được đặt trong hộp văn bản mới này.

Định dạng trường phối văn bản

Bạn có thể định dạng dữ liệu đã phối danh mục theo định dạng trường phối mẫu phối danh mục của bạn. Các trường này có thể được coi như những hộp văn bản và bạn có thể bao gồm văn bản không phải sáp nhập và định dạng cũng như các mục đã phối.

 1. Trong mẫu phối danh mục, chọn trường có chứa thông tin mà bạn muốn định dạng, bao gồm các ký tự xung quanh trường phối (««»»).

 2. Trên tab công cụ hộp văn bản, hãy chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

Chèn trường phối ảnh vào vùng phối danh mục

 1. Bấm vào nút ảnh trường và bấm vào trường phối đầu tiên mà bạn muốn chèn.

 2. Trong khu vực phối danh mục, chọn trường phối và sau đó di chuyển và đổi kích cỡ trường phối bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Để di chuyển trường phối, đặt con trỏ chuột lên trường phối cho đến khi con trỏ thay đổi để di chuyển con trỏ Di chuyển con chạy , sau đó kéo trường phối đến vị trí mới.

  • Để đổi kích cỡ trường phối, đặt con trỏ chuột trên một trong các núm điều khiển trên khung ảnh hoặc hộp văn bản cho đến khi con trỏ thay đổi để thay đổi kích cỡ con trỏ Con chạy Đổi cỡ , sau đó kéo chuột cho đến khi văn bản hộp hoặc hình ảnh khung là kích cỡ bạn muốn.

 3. Bấm bên ngoài vào trường phối để nó không còn được chọn.

 4. Lặp lại bước 1-3 cho đến khi bạn đã chèn tất cả các trường mà bạn muốn từ nguồn dữ liệu của bạn.

Quan trọng   Các trường được chèn vào điểm chèn hiện tại (chèn điểm con trỏ nhấp nháy). Nếu có không có điểm chèn, một hộp văn bản mới sẽ được tạo và trường phối đó được đặt trong hộp văn bản mới này.

Di chuyển hoặc đổi kích cỡ vùng phối danh mục

Nếu trường đã định dạng phối của bạn không còn phù hợp với trong khu vực phối danh mục, bạn có thể đổi kích cỡ ảnh.

Ghi chú  Nếu bạn tăng kích cỡ, bạn có thể cần phù hợp với ít mục hoặc các bản ghi, trên mỗi trang.

 1. Bấm vào khu vực sáp nhập danh mục để chọn nó.

 2. Đặt con trỏ chuột trên một trong các núm điều khiển trên khu vực sáp nhập danh mục, sau đó kéo chuột.

 3. Xác định số lượng mục sẽ xuất hiện trên mỗi trang bằng cách nhập các số mà bạn muốn cho mục xuống trang và trong các trang trên thanh công cụ bố trí phối danh mục.

Kết thúc và xem trước mẫu

 1. Bấm xem trước kết quả.

 2. Bấm vào mũi tên để xem từng trang dữ liệu đã phối.
  Nhóm Xem trước danh mục

  Nếu bạn quyết định không bao gồm một mục, bấm vào mục xem trước và sau đó bấm loại trừ các mục nhập trong bản xem trước trang nhóm.

Đầu trang

Hoàn thành, in và lưu Ấn phẩm danh mục

Để hoàn thành phối thư, bạn có ba tùy chọn:

 • Bạn có thể in ấn phẩm của bạn được sáp nhập trực tiếp.

 • Bạn có thể tạo và in một ấn phẩm mới có chứa nội dung đã phối. Bạn có thể thực hiện thay đổi nội dung của Ấn phẩm này giống như bạn muốn thay đổi bất kỳ ấn phẩm khác trong Publisher.

Mẹo  Nếu bạn muốn bao gồm nhiều phối danh mục trong một ấn phẩm, bạn sẽ cần tạo một ấn phẩm mới cho các trang đã phối như có thể chỉ có một tập hợp các danh mục trang trên một ấn phẩm.

 • Bạn có thể thêm nội dung được phối vào Ấn phẩm hiện có.

Nếu bạn muốn thêm một mặt trước và trở lại trang bìa Ấn phẩm của bạn, hoặc nếu bạn muốn thêm bất kỳ trang nào khác, bạn cần để tạo ra một ấn phẩm mới hoặc thêm nội dung của bạn vào một ấn phẩm hiện có.

Phối vào Ấn phẩm mới

Nếu bạn muốn sửa các trang được sáp nhập, lưu chúng để sử dụng sau này, hoặc in chúng sau một lúc, bạn có thể thu thập và lưu tất cả các trang được sáp nhập khi một đơn mới phối Ấn phẩm có chứa dữ liệu thực tế — ví dụ, tên sản phẩm và giá cả — thay vì các trường phối .

 1. Trong nhóm sáp nhập, hãy bấm phối tới mới.
  Phối danh mục cho ấn phẩm mới
  publisher sẽ tạo ra một ấn phẩm mới mà bạn có thể lưu và sửa. Bạn thậm chí có thể thêm trước và trở lại trang bìa.
  Ghi chú nếu bạn dự định in danh mục của bạn dưới dạng một tập sách nhỏ, hãy đảm bảo rằng tổng số trang là bội số của bốn.

 2. Trong ngăn tác vụ phối danh mục, bấm lưu Ấn phẩm này.

 3. Trong hộp tên tệp, nhập tên cho Ấn phẩm mới của bạn, sau đó bấm lưu.

 4. Nếu cần thiết, cũng lưu bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với mẫu phối danh mục của bạn. Bạn có thể dùng mẫu này phối danh mục một lần nữa để tạo trang bổ sung đã phối bất cứ khi nào bạn cập nhật thông tin trong nguồn dữ liệu của bạn.

Thêm vào một ấn phẩm hiện có

Nếu bạn đã có của bạn bao gồm thiết lập trong một ấn phẩm riêng biệt, hoặc nếu bạn muốn danh mục được đặt ở phần cuối của một ấn phẩm dài hơn, bạn có thể thêm nội dung đã phối của bạn trực tiếp.

Trước khi bạn thêm các trang đã phối đến cuối một ấn phẩm hiện có, hãy đảm bảo rằng mẫu phối danh mục của bạn phù hợp với Ấn phẩm hiện có trong những cách sau đây:

 • Kích cỡ trang (chiều cao và chiều rộng)

 • Dạng xem trang (trang liền mặt hoặc hai trang trải rộng)

 • Ấn phẩm kiểu (Web hoặc in)

 • Thứ tự trang (trái sang phải hoặc bên phải-qua-trái)

Ghi chú  Publisher không thể thêm các trang được phối vào Ấn phẩm mở. Nếu bạn đang làm việc trên Ấn phẩm mà bạn muốn phối, hãy đảm bảo rằng bạn lưu và đóng lại trước khi bạn hoàn thành phối của bạn.

 1. Trong nhóm sáp nhập, bấm Thêm để hiện có.
  Phối danh mục cho ấn phẩm hiện có

 2. Trong hộp thoại mở Ấn phẩm, định vị và chọn Ấn phẩm mà bạn muốn thêm các trang được sáp nhập, sau đó bấm mở.

  Publisher thêm các trang được sáp nhập phần cuối của Ấn phẩm hiện có.

  Mẹo  Để sắp xếp lại các trang trong ấn phẩm của bạn Cập Nhật, bấm bất kỳ trang nào mà bạn muốn di chuyển trên ngăn dẫn hướng trang, và sau đó kéo nó đến vị trí mà bạn muốn.

 3. Trong ấn phẩm hiện có, bấm lưu để lưu Cập Nhật của bạn.

 4. Nếu cần thiết, cũng lưu bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với mẫu phối danh mục của bạn. Bạn có thể dùng mẫu này phối danh mục một lần nữa để tạo trang bổ sung đã phối bất cứ khi nào bạn cập nhật thông tin trong nguồn dữ liệu của bạn.

In ấn phẩm của bạn đã phối

 • Trong nhóm sáp nhập, bấm in.
  Phối danh mục tới máy in

  Publisher mở trang in trong dạng xem BackStage.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×