Tạo phần mới trong OneNote Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi một phần sổ ghi chép trong OneNote Web App đã có rất nhiều trang trong đó và cuộn qua chúng mất quá nhiều thời gian, bạn có thể dễ dàng tạo nhiều phần bổ sung nếu bạn cần để tổ chức ghi chú của bạn.

  1. Ở dưới cùng của danh sách trang, bấm + phần.

  2. Trong hộp thoại Phần tên , nhập mô tả có ý nghĩa cho phần mới, sau đó bấm OK.

Bạn có thể sắp xếp phần bằng cách kéo tên của họ lên hoặc xuống trong danh sách.

Mẹo: Nếu bạn vô tình tạo một phần mà bạn không cần, bấm chuột phải (PC) hoặc bấm vào điều khiển (Mac) tên của nó, sau đó bấm xóa.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×