Tạo nhóm trong Outlook

Nhóm Office 365 khác với nhóm liên hệ (trước đây được gọi là danh sách phân phối). Nhóm liên hệ là một tập hợp địa chỉ email bạn có thể sử dụng để gửi thư email hoặc lời mời họp tới tất cả mọi người cùng một lúc. Để tạo nhóm liên hệ, xem mục Tạo nhóm liên hệ.

 1. Mở Outlook 2016.

 2. Chọn Trang đầu > Nhóm Mới.

  Các tùy chọn nhóm trên dải băng Outlook chính

  Dấu hỏi biểu thị nội dung trợ giúp Bạn không thấy Nhóm Mới trong dải băng của mình? Phòng CNTT bên bạn có thể đã không bật Nhóm cho tổ chức bạn. Liên hệ với họ để được trợ giúp.

 3. Điền thông tin nhóm.

 • Tên nhóm: Tạo tên thể hiện tinh thần của nhóm.

  Sau khi bạn nhập tên, một địa chỉ email đề xuất sẽ được cung cấp. "Không sẵn dùng" nghĩa là tên nhóm đã được sử dụng và bạn nên thử một tên khác. Lưu ý rằng sau khi bạn chọn tên nhóm, bạn sẽ không thể thay đổi tên đó.

 • Mô tả: Bạn có thể nhập tùy ý mô tả sẽ giúp người khác hiểu mục đích của nhóm. Mô tả này sẽ được tích hợp trong email chào mừng khi có người tham gia nhóm.

 • Phân loại: Chọn phân loại. Các tùy chọn sẵn dùng phụ thuộc vào việc tổ chức của bạn thiết lập những gì.

 • Quyền riêng tư: Theo mặc định, các Nhóm được tạo dưới dạng Riêng tư. Điều này nghĩa là chỉ các thành viên đã được chấp thuận trong tổ chức của bạn mới có thể xem nội dung trong nhóm. Bất kỳ ai khác trong tổ chức của bạn không được chấp thuận sẽ không thể xem nội dung trong nhóm.

  • Chọn Công khai để tạo nhóm mà bất cứ ai trong tổ chức của bạn cũng có thể xem nội dung nhóm và trở thành thành viên.

  • Chọn Riêng tư để tạo nhóm yêu cầu phải có phê duyệt tư cách thành viên và chỉ thành viên mới có thể xem nội dung nhóm.

 • Gửi mọi cuộc hội thoại và sự kiện nhóm tới hộp thư đến của thành viên Bạn có thể tùy ý chọn hộp này để cho phép thành viên xem mọi cuộc hội thoại và sự kiện nhóm trong hộp thư đến của họ mà không phải truy nhập không gian làm việc nhóm riêng. Thành viên có thể thay đổi cài đặt này cho các hộp thư riêng của mình.

 • Chọn Tạo.

Tạo nhóm

Lưu ý: Tính năng này chỉ sẵn dùng cho người tham gia Người dùng nội bộ Office với đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản Office mới nhất.

 1. Mở Outlook for Mac.

 2. Chọn Tệp > Mới > Nhóm.

  Dấu hỏi biểu thị nội dung trợ giúp Bạn không thấy Nhóm trong menu của mình? Phòng CNTT bên bạn có thể đã không bật Nhóm cho tổ chức bạn. Hãy liên hệ với họ để được trợ giúp.

 3. Điền thông tin nhóm:

  • Tên nhóm: Tạo tên thể hiện tinh thần của nhóm.

   Sau khi bạn nhập tên, một địa chỉ email đề xuất sẽ được cung cấp. "Không sẵn dùng" nghĩa là tên nhóm đã được sử dụng và bạn nên thử một tên khác. Lưu ý rằng sau khi bạn chọn tên nhóm, bạn sẽ không thể thay đổi tên đó.

  • Mô tả: Bạn có thể nhập tùy ý mô tả sẽ giúp người khác hiểu mục đích của nhóm. Mô tả này sẽ được tích hợp trong email chào mừng khi có người tham gia nhóm. Bấm vào Tiếp theo.

  • Nhập địa chỉ email của thành viên hoặc chọn thành viên từ danh sách liên hệ muốn thêm vào nhóm. Bạn có thể thêm khách bên ngoài trường học hoặc tổ chức của mình vào nhóm.

  • Quyền riêng tư: Theo mặc định, các Nhóm được tạo dưới dạng Riêng tư. Điều này nghĩa là chỉ các thành viên đã được chấp thuận trong tổ chức của bạn mới có thể xem nội dung trong nhóm. Bất kỳ ai khác trong tổ chức của bạn không được chấp thuận sẽ không thể xem nội dung trong nhóm.

   • Chọn Công khai để tạo nhóm mà bất cứ ai trong tổ chức của bạn cũng có thể xem nội dung nhóm và trở thành thành viên.

   • Chọn Riêng tư để tạo nhóm yêu cầu phải có phê duyệt tư cách thành viên và chỉ thành viên mới có thể xem nội dung nhóm.

  • Phân loại: Chọn phân loại. Các tùy chọn sẵn dùng phụ thuộc vào việc tổ chức của bạn thiết lập những gì.

  Hiển thị giao diện người dùng tạo nhóm trong máy Mac

 4. Nhấp vào Tạo. Bạn sẽ thấy thư chào mừng trong hộp thư đến nhóm vừa được tạo.

Chọn phiên bản của bạn để xem hướng dẫn

Các hướng dẫn sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc bạn có sử dụng Outlook trên web mới hay không. Chọn phiên bản Outlook trên web bạn đang sử dụng để xem các bước phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Outlook trên web beta

Xem Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới.

Outlook trên web

Xem mục Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn đã tích hợp logo trên thanh công cụ, bạn có thể thấy khác đôi chút so với những gì được chỉ dẫn ở trên.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web mới

 1. Mở Outlook trên web.

 2. Trong ngăn điều hướng, dưới mục Nhóm, chọn Nhóm mới hoặc nhấp chuột phải vào nút nhóm và chọn Nhóm mới.

  Dấu hỏi biểu thị nội dung trợ giúp Bạn không thấy Nhóm trong ngăn điều hướng của mình? Phòng CNTT của công ty bạn có thể đã không bật Nhóm. Liên hệ với họ để được trợ giúp.

 3. Điền thông tin nhóm:

  • Tên nhóm: Tạo tên thể hiện tinh thần của nhóm.

   Sau khi bạn nhập tên, một địa chỉ email đề xuất sẽ được cung cấp. "Không sẵn dùng" nghĩa là tên nhóm đã được sử dụng và bạn nên thử một tên khác. Lưu ý rằng sau khi bạn chọn tên nhóm, bạn sẽ không thể thay đổi tên đó.

  • Mô tả: Bạn có thể nhập tùy ý mô tả sẽ giúp người khác hiểu mục đích của nhóm. Mô tả này sẽ được tích hợp trong email chào mừng khi có người tham gia nhóm.

  • Quyền riêng tư: Theo mặc định, các nhóm được tạo dưới dạng Riêng tư. Điều này nghĩa là chỉ các thành viên đã được chấp thuận trong tổ chức của bạn mới có thể xem nội dung trong nhóm. Bất kỳ ai khác trong tổ chức của bạn không được chấp thuận sẽ không thể xem nội dung trong nhóm.

   • Chọn Công khai để tạo nhóm mà bất cứ ai trong tổ chức của bạn cũng có thể xem nội dung nhóm và trở thành thành viên.

   • Chọn Riêng tư để tạo nhóm yêu cầu phải có phê duyệt tư cách thành viên và chỉ thành viên mới có thể xem nội dung nhóm.

  • Phân loại: Chọn phân loại. Các tùy chọn sẵn dùng phụ thuộc vào việc tổ chức của bạn thiết lập những gì.

  • Gửi mọi cuộc hội thoại và sự kiện nhóm tới hộp thư đến của thành viên Bạn có thể tùy ý chọn hộp này để cho phép thành viên xem mọi cuộc hội thoại và sự kiện nhóm trong hộp thư đến của họ mà không phải truy nhập không gian làm việc nhóm riêng. Thành viên có thể thay đổi cài đặt này cho các hộp thư riêng của mình.

  • Chọn Tạo.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

 1. Mở Outlook trên web.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, cạnh Nhóm, chọn nút +. (Nếu bạn không thấy nút +, hãy di chuột qua ngăn dẫn hướng.)

  Ngăn dẫn hướng bên trái trong Outlook trên web với nút Tạo được tô sáng

  Dấu hỏi biểu thị nội dung trợ giúp Bạn không thấy Nhóm trong ngăn dẫn hướng của mình? Phòng CNTT bên bạn có thể đã không bật Nhóm cho tổ chức bạn. Liên hệ với họ để được trợ giúp.

 3. Điền thông tin nhóm.

 • Tên nhóm: Tạo tên thể hiện tinh thần của nhóm.

  Sau khi bạn nhập tên, một địa chỉ email đề xuất sẽ được cung cấp. "Không sẵn dùng" nghĩa là tên nhóm đã được sử dụng và bạn nên thử một tên khác. Lưu ý rằng sau khi bạn chọn tên nhóm, bạn sẽ không thể thay đổi tên đó.

 • Mô tả: Bạn có thể nhập tùy ý mô tả sẽ giúp người khác hiểu mục đích của nhóm. Mô tả này sẽ được tích hợp trong email chào mừng khi có người tham gia nhóm.

 • Quyền riêng tư: Theo mặc định, các nhóm được tạo dưới dạng Riêng tư. Điều này nghĩa là chỉ các thành viên đã được chấp thuận trong tổ chức của bạn mới có thể xem nội dung trong nhóm. Bất kỳ ai khác trong tổ chức của bạn không được chấp thuận sẽ không thể xem nội dung trong nhóm.

  • Chọn Công khai để tạo nhóm mà bất cứ ai trong tổ chức của bạn cũng có thể xem nội dung nhóm và trở thành thành viên.

  • Chọn Riêng tư để tạo nhóm yêu cầu phải có phê duyệt tư cách thành viên và chỉ thành viên mới có thể xem nội dung nhóm.

 • Phân loại: Chọn phân loại. Các tùy chọn sẵn dùng phụ thuộc vào việc tổ chức của bạn thiết lập những gì.

 • Gửi mọi cuộc hội thoại và sự kiện nhóm tới hộp thư đến của thành viên Bạn có thể tùy ý chọn hộp này để cho phép thành viên xem mọi cuộc hội thoại và sự kiện nhóm trong hộp thư đến của họ mà không phải truy nhập không gian làm việc nhóm riêng. Thành viên có thể thay đổi cài đặt này cho các hộp thư riêng của mình.

 • Chọn Tạo.

Tạo ngăn nhóm với toàn bộ các thông tin đã điền

 1. Mở ứng dụng Outlook dành cho thiết bị di động.

 2. Chọn Nhóm từ ngăn thư mục.

  Thư mục Nhóm trong ngăn dẫn hướng

  Dấu hỏi biểu thị nội dung trợ giúp Bạn không thấy Nhóm trong ngăn thư mục của mình? Phòng CNTT bên bạn có thể đã không bật Nhóm cho tổ chức bạn. Liên hệ với họ để được trợ giúp.

 3. Trong tiêu đề Nhóm, hãy nhấn +.

  Nhấn vào dấu cộng ở góc trên cùng bên phải của màn hình để tạo nhóm

 4. Ở trang Nhóm Mới, nhập tên cho nhóm > Tiếp theo.

 5. Trên trang Cài đặt, nhập thông tin bắt buộc, bao gồm các mức bảo mật, (Công khai hoặc Riêng tư), phân loại và việc thành viên nhóm có nên theo dõi các cuộc hội thoại và sự kiện nhóm trong hộp thư đến cá nhân của họ hay không.

 6. Nhấn vào Tạo.

 7. Nhập địa chỉ email của thành viên hoặc chọn thành viên từ danh sách liên hệ để thêm vào nhóm. Bạn có thể thêm khách vào nhóm.

 8. Nhấn vào Thêm. Bạn sẽ thấy một thư chào mừng trong hộp thư đến của nhóm mới tạo.

Tạo nhóm PLC trong Outlook (Office 365 Education)

Nhóm Cộng đồng Đào tạo Chuyên nghiệp (PLC) là một loại Nhóm Office 365 cung cấp không gian chung cho các giảng viên sử dụng để cộng tác. PLC sẵn có trong các gói Office 365 Education.

PLC rất giống với các nhóm Office 365 khác. Đi kèm với nhóm là hộp thư và lịch dùng chung, thư viện tài liệu dùng chung và Sổ tay OneNote. Sổ tay này được thiết kế dành cho các giảng viên và bao gồm các mẫu, cùng nhiều tài nguyên nhằm cung cấp ý tưởng và hỗ trợ cho họ.

Tạo nhóm PLC

Bộ phận CNTT bên bạn có thể bật hoặc tắt khả năng tạo nhóm cho tổ chức của bạn. Nếu sau khi làm theo các hướng dẫn dưới đây, bạn vẫn không thể tạo nhóm, hãy liên hệ với bộ phận CNTT bên bạn.

 1. Mở Outlook trên web.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, cạnh Nhóm, chọn nút +. (Nếu bạn không thấy nút +, hãy di chuột qua ngăn dẫn hướng.)

  Ngăn dẫn hướng bên trái trong Outlook trên web với nút Tạo được tô sáng

 3. Trên ô Cộng đồng Đào tạo Chuyên nghiệp, bấm vào Tiếp theo.

 4. Trong Tên nhóm, nhập tên mô tả ngắn gọn tinh thần của nhóm.

 5. Bạn sẽ thấy địa chỉ email được đề xuất. Nếu bạn thấy chữ "không khả dụng" thì tên nhóm này đã được sử dụng. Hãy thử một tên khác. Lưu ý rằng khi đã chọn ID nhóm, bạn sẽ không thể thay đổi ID đó.

 6. Trong Mô tả, nhập mô tả chi tiết cho nhóm nhằm giúp người khác hiểu mục đích của nhóm. Mô tả này sẽ được đưa vào email chào mừng khi những người khác tham gia nhóm.

 7. Trong Quyền riêng tư, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để tạo nhóm yêu cầu chủ sở hữu phê duyệt tư cách thành viên và chỉ thành viên có thể xem nội dung nhóm, hãy chọn Riêng tư.

  • Để tạo nhóm mà bất cứ ai trong trường học hoặc tổ chức của bạn đều có thể xem nội dung và trở thành thành viên, hãy chọn Công cộng.

 8. Hoặc chọn Gửi toàn bộ các cuộc hội thoại và sự kiện nhóm vào hộp thư đến của thành viên. Thao tác này được đề xuất khi các thành viên thuộc nhiều nhóm vì họ có thể xem mọi cuộc hội thoại và sự kiện nhóm trong hộp thư đến của mình mà không phải truy nhập vào không gian làm việc nhóm. Cài đặt này sẽ áp dụng cho bất cứ ai mà bạn thêm vào nhóm ngay lúc này hoặc bất cứ ai tham gia nhóm sau đó. Sau khi tham gia nhóm, mỗi thành viên đều có thể thay đổi cài đặt này.

 9. Chọn Tạo.

  Nút tạo nằm ở phía trên cùng màn hình

 10. Nếu bạn đã sẵn sàng thêm thành viên vào nhóm mới tạo của mình, hãy tiếp tục với trình hướng dẫn tạo nhóm. Nếu không, hãy chọn Để sau. Bạn luôn có thể quay lại và thêm thành viên sau.

 11. Bạn sẽ thấy nhóm mới tạo của mình ở dẫn hướng bên trái và email Chào mừng trong hộp thư đến của nhóm.

Xem Thêm

Thêm thành viên nhóm

Tạo nhóm trong Yammer

Tìm hiểu về nhóm Office 365

Tham gia nhóm trong Outlook

Lên lịch cuộc họp trên lịch nhóm

Xóa nhóm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×