Tạo nhóm Outlook.com và thêm thành viên

Các nhómOutlook.com cho phép bạn làm việc với bạn bè và gia đình của bạn trên một mục tiêu chung. Gửi tin nhắn đến nhóm, chia sẻ tệp, lên lịch sự kiện trên lịch nhóm, và nhiều hơn nữa. Bạn có thể thêm thành viên khi trước tiên bạn tạo nhóm hoặc thêm chúng sau này.

Tạo nhómOutlook.com

 1. Trong ngăn bên trái, bên dưới nhóm, chọn nhóm mới.

  Ảnh chụp màn hình nút nhóm mới

 2. Nhập tên và mô tả cho nhóm của bạn, rồi chọn tạo.

 3. Nhập tên hoặc địa chỉ email của những người mà bạn muốn thêm vào nhóm của mình.

  Bạn có thể thêm bất kỳ địa chỉ email nào, bao gồm Gmail và Yahoo Mail.

 4. Khi bạn đã nhập tên hoặc địa chỉ email của mọi người mà bạn muốn thêm, hãy chọn Thêm.

  Nếu bạn không sẵn sàng thêm người vào nhóm của mình, hãy chọn không ngay bây giờ.

Thêm thành viên vào nhómOutlook.com của bạn

 1. Trong ngăn bên trái, bên dưới nhóm, chọn Nhóm mà bạn muốn mời mọi người tham gia.

  Ảnh chụp màn hình của một nhóm trong ngăn bên trái

 2. Ở phía trên cùng của danh sách thư, hãy chọn ảnh nhóm hoặc tên.

  Ảnh chụp màn hình của ảnh nhóm

 3. Chọn tab thành viên .

 4. Chọn Thêm thành viên.

 5. Nhập tên hoặc địa chỉ email của những người mà bạn muốn thêm vào nhóm của mình.

  Bạn có thể thêm bất kỳ địa chỉ email nào, bao gồm Gmail và Yahoo Mail.

 6. Khi bạn đã nhập tên hoặc địa chỉ email của mọi người mà bạn muốn thêm, hãy chọn Thêm.

Tạo một thành viên cho chủ sở hữu nhóm

Để biết thêm thông tin về chủ sở hữu nhóm có thể thực hiện, hãy xem Tìm hiểu thêm về các thành viên nhóm Outlook.com và người sở hữu

 1. Trong ngăn bên trái, bên dưới nhóm, chọn Nhóm mà bạn muốn mời mọi người tham gia.

 2. Ở phía trên cùng của danh sách thư, hãy chọn ảnh nhóm hoặc tên.

 3. Chọn tab thành viên .

 4. Chọn Thêm thành viên.

 5. Bên cạnh người mà bạn muốn tạo chủ sở hữu, hãy chọn mũi tên bên cạnh thành viên.

  Ảnh chụp màn hình mũi tên bên cạnh thành viên

 6. Trong menu thả xuống, chọn chủ sở hữu.

Loại bỏ thành viên

 1. Trong ngăn bên trái, bên dưới nhóm, hãy chọn Nhóm.

 2. Ở phía trên cùng của danh sách thư, hãy chọn ảnh nhóm hoặc tên.

 3. Chọn tab thành viên .

 4. Bên cạnh người mà bạn muốn loại bỏ, chọn Biểu tượng loại bỏ khỏi nhóm loại bỏ khỏi nhóm.

  Ảnh chụp màn hình nút loại bỏ khỏi nhóm

 5. Chọn để xác nhận.

Xem thêm

Tìm hiểu thêm về các nhóm Outlook.com

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×