Tạo nhóm dự án sinh viên (kênh) trong Microsoft Teams

Tạo nhóm dự án sinh viên (kênh) trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tạo kênh trong nhóm lớp học của bạn để sắp xếp các học viên để làm việc cùng nhau trên nhóm dự án. Bạn có thể tạo nhiều như 100 kênh trên mỗi nhóm.

Tất cả học viên trong lớp học nhóm có thể xem kênh của nhóm — thông báo cho học viên bạn muốn làm việc trong từng. Sử dụng các tab tệp, hội thoại và ghi chú trong mỗi kênh để tổ chức cộng tác nhóm.

Tạo kênh mới

 1. Dẫn hướng đến một nhóm lớp học và sau đó chọn biểu tượng dấu chấm lửng bên cạnh tên nhóm.

 2. Chọn Thêm Kênh.

 3. Đặt tên cho kênh mới của bạn và thêm mô tả.

 4. Chọn Thêm.

 5. Tất cả các thành viên nhóm tự động có quyền truy nhập vào tất cả nhóm của bạn kênh. Sử dụng @mention trong kênh mới của bạn để mời các học viên tham gia.

  Chọn dạng xem nhóm và sau đó thêm kênh.

Cộng tác bằng cách dùng tab tệp, hội thoại, và ghi chú

Không có một vài cách cho phép học viên cộng tác trong một kênh.

 • Sử dụng thẻ hội thoại để thảo luận về chủ đề với nhau và đính kèm tài nguyên.

 • Tương tác với các tệp. Tạo tệp mới trong tab tệp hoặc tải lên các tệp bạn muốn các thành viên nhóm làm việc từ máy tính của bạn hoặc từ Sharepoint. Tệp được đính kèm trong hội thoại sẽ cũng hiển thị ở đây.

  Tạo tệp mới trong tab tệp.

  Chỉ giáo viên có quyền để thêm phần đính kèm trong lớp học nhóm.

 • Tab ghi chú có thể sửa bằng nhiều học viên cùng một lúc. Sử dụng công cụ của nó để nhập, vẽ hoặc chèn hình ảnh và nối kết. Học viên có thể thêm trang vào các ghi chú với các biểu tượng trang +. Mỗi kênh tab ghi chú tương ứng với một phần trong không gian cộng tác sổ ghi chép lớp học. Chọn Mở trong màn hình máy tính để khởi động OneNote và tiếp tục cộng tác có.

Ghim website tài nguyên

Chọn các + biểu tượng trong tab của bạn để thêm giáo dục ứng dụng bạn sử dụng trong lớp học hoặc trang web pin và tài nguyên khác. Học viên có thể lướt trang web bạn ghim ở đây mà không cần mở trình duyệt của họ. Bạn cũng có thể ghim quan trọng tài liệu và tệp PDF để tham khảo.

Tìm hiểu thêm

Sử dụng sổ ghi chép lớp học trong Microsoft nhóm

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×