Tạo nhóm cho PLC trong Microsoft Teams

Tạo nhóm cho PLC trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Kết nối thường xuyên với giáo dục khác và tiếp tục phát triển cá nhân sự nghiệp thông qua tìm hiểu chuyên gia cộng đồng (PLC) trong Microsoft Teams.

Biểu mẫu PLC nhóm xung quanh lĩnh vực quan tâm, cấp độ lớp, hoặc trong các chủ đề. Giáo dục mới có thể được thêm vào bất kỳ lúc nào, và các thành viên nhóm có thể chia sẻ tệp và cộng tác trong kênh, ngay cả khi họ không ở trường. Mỗi nhóm PLC được nối kết đến sổ ghi chép OneNote của chính nó để tiếp tục cộng tác.

Các lợi ích của việc sử dụng PLC nhóm

 • Tiết kiệm thời gian bằng cách tổ chức tất cả công việc trong một hub

 • Cộng tác trong bài đăng hội thoại dòng

 • Liên lạc qua trò chuyện, cuộc gọi âm thanh hoặc video

 • Thực hiện thông báo bằng cách dùng @mention để nhóm kênh chung

 • Tổ chức cuộc họp trực diện hoặc ảo

 • Làm việc trong nhóm nhỏ hơn

 • Chia sẻ và tổ chức nội dung

 • Sử dụng OneNote PLC sổ ghi chép với mẫu được tải sẵn cho yêu cầu thông tin chuyên nghiệp và phát triển

 • Thêm tab chẳng hạn như trình lập kế hoạch để tạo nhiệm vụ tổ chức

 • Thêm tab chẳng hạn như Power BI để trực quan hóa dữ liệu học viên

 • Thêm các tab như Twitter để theo dõi tweets PLC cụ thể

Tạo một nhóm PLC

 1. Chọn Thêm nhóm ở cuối danh sách nhóm của bạn.

  Chọn thêm nhóm
 2. Chọn lát xếp tạo một nhóm .

  Chọn tạo nhóm
 3. Chọn tạo nhóm.

 4. Chọn PLC.

  Chọn một kiểu nhóm
 5. Nhập tên cho nhóm của bạn.

 6. Nhập mô tả. Ví dụ: học trung học toán học giáo viên của nhóm.

  Nhập tên và mô tả cho nhóm PLC của bạn
 7. Một lần, bạn đã tạo một nhóm PLC, hãy làm theo các bước để thêm giáo dục khác như là thành viên nhóm.

Tìm hiểu thêm

Chọn Nhóm đó để tạo

Tạo một nhóm cho các lớp học

Tạo một nhóm cho nhân viên

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×