Tạo nối kết mẹ và guardian trong sổ ghi chép lớp học

Tạo nối kết mẹ và guardian trong sổ ghi chép lớp học

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nối kết mẹ và guardian cho phép những người không có tài khoản tại trường học của bạn để xem sổ tay lớp học nội dung thư viện hoặc sổ ghi chép học viên riêng lẻ. Các nối kết mà bạn tạo là dạng chỉ đọc — guardian với access không thể sửa nội dung của sổ ghi chép.

 1. Mở OneNote trên máy tính.

 2. Chọn tab Sổ ghi chép lớp học , sau đó Quản lý sổ ghi chép.

  • OneNote cho Mac: Hãy chọn tab Sổ ghi chép lớp học , sau đó Quản lý sổ tay lớp học, Quản lý sổ ghi chép.

 3. Trình hướng dẫn sổ ghi chép lớp học sẽ tự động mở trong trình duyệt web của bạn.

 4. Cuộn đến sổ ghi chép bạn muốn sửa đổi và chọn nối kết mẹ và guardian.

  Mẹ và guardian nối kết siêu kết nối trong sổ ghi chép quản lý.
 5. Chọn Thư viện nội dung, sau đó nhận được một nối kết để tạo và sao chép nối kết đến thư viện nội dung của sổ ghi chép lớp học của bạn.

  Tạo mẹ và guardian nối kết đến thư viện nội dung bằng cách chọn lấy nối kết.
 6. Chọn Sổ ghi chép học viên tạo nối kết cho sổ ghi chép học viên riêng lẻ hoặc để tạo nối kết cho tất cả học viên sổ ghi chép cùng một lúc.

  Tạo nối kết chỉ đọc cho sổ ghi chép học viên riêng lẻ. Tạo cho học viên riêng lẻ hoặc đối với tất cả học viên.
  • Mẹo: Chọn siêu kết nối để xuất liên kết trong tệp .csv sau khi tạo nối kết cho tất cả học viên.

 7. Sao chép và chia sẻ nối kết mà bạn đã tạo.

Tìm hiểu thêm

Cho phép nhóm phần chỉ giáo viên

Không gian cộng tác khóa

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×