Tạo nền ảnh trong suốt hoặc mờ

Nếu ảnh có các khu vực trong suốt thì bạn có thể thay đổi chúng thành mờ (tô trắng) hoặc từ mờ trở lại trong suốt để màu nền hoặc hình ảnh hiển thị xuyên suốt. Bạn không thể sử dụng mức độ mờ để làm cho nền bán mờ.

Thêm khu vực trong suốt vào ảnh

Nếu ảnh không có khu vực trong suốt thì bạn có thể tạo ra một khu vực như vậy. Bạn có thể tạo ra khu vực trong suốt trong hầu hết các ảnh.

  1. Chọn ảnh mà bạn muốn tạo khu vực trong suốt.

  2. Bấm vào Công cụ Ảnh > Đổi màu > Đặt Màu Trong suốt.

  3. Trong ảnh, bấm vào màu bạn muốn đặt trong suốt.

    Mẹo: Bạn đang sử dụng Publisher 2007? Hãy tìm thanh công cụ Ảnh xuất hiện khi bạn bấm vào ảnh của mình, rồi bấm vào Đặt Màu Trong suốt.

Lưu ý: 

  • Tùy chọn Đặt Màu Trong suốt có sẵn cho ảnh bitmap không có chứa thông tin về độ trong suốt. Tùy chọn này cũng có sẵn cho một số ảnh nhưng không phải là tất cả ảnh, clip art.

  • Để tạo khu vực trong suốt trong GIF hoạt hình, hãy sử dụng chương trình chỉnh sửa GIF hoạt hình, rồi chèn lại tệp.

Thay đổi từ trong suốt sang mờ

  1. Chọn ảnh.

  2. Nhấn vào CTRL+T.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×