Tạo macro sẽ chạy khi bạn mở cơ sở dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn thực hiện một tập hợp hành động cụ thể mỗi lần khởi động một cơ sở dữ liệu, bạn có thể tạo macro AutoExec. Ví dụ, khi cơ sở dữ liệu khởi động, bạn có thể muốn tự động tối đa hóa cửa sổ ứng dụng, khóa Ngăn Dẫn hướng rồi mở một báo cáo cụ thể.

Một macro AutoExec là chỉ một macro được đặt tên là AutoExec. Khi khởi động cơ sở dữ liệu, Access sẽ chạy Maro AutoExec trước khi nó thực hiện bất kỳ macro hoặc mã VBA.

Lưu ý:  Bài viết này không áp dụng cho các ứng dụng web của Access – loại cơ sở dữ liệu bạn thiết kế bằng Access và phát hành trực tuyến.

Tạo macro AutoExec

Nếu bạn đã tạo một macro chứa hành động mà bạn muốn xảy ra khi cơ sở dữ liệu bắt đầu, chỉ cần đổi tên macro AutoExecvà nó sẽ chạy lần sau bạn mở cơ sở dữ liệu. Nếu không, hãy làm theo các bước sau để tạo một macro:

  1. Trên tab tạo , trong nhóm macro & mã , bấm Macro.

    Ảnh ribbon

  2. Trong danh sách thả xuống ở trên cùng Bộ dựng Macro, hãy chọn hành động bạn muốn thực hiện. Nhập các giá trị thích hợp trong hộp đối số, nếu áp dụng.

    • Nếu bạn không thể tìm thấy hành động bạn muốn, trên tab thiết kế , trong nhóm Hiện/ẩn , hãy đảm bảo đã chọn Hiện tất cả hành động . Điều này sẽ mở rộng danh sách hành động mà bạn có thể dùng, nhưng danh sách bạn sẽ bao gồm một số hành động sẽ chỉ chạy nếu cơ sở dữ liệu được cấp quyền đáng tin cậy trạng thái. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết quyết định tin tưởng một cơ sở dữ liệu.

  3. Lặp lại bước 2 cho mỗi hành động bạn muốn thực hiện.

  4. Bấm lưu, và trong hộp thoại Lưu như , hãy nhập AutoExec.

  5. Bấm OK rồi đóng Bộ dựng Macro. Macro mới sẽ chạy trong lần tiếp theo khi bạn mở cơ sở dữ liệu.

Để biết thêm thông tin về cách tạo macro, hãy xem bài viết tạo macro giao diện (UI) của người dùng.

GHI CHÚ:

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×