Tạo một yêu cầu cuộc họp Outlook trong OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có Microsoft Office Outlook 2007 cài đặt, bạn có thể lên lịch cuộc họp trong khi bạn thực hiện ghi chú trong Microsoft Office OneNote 2007. Cuộc họp sẽ được thêm vào lịch Outlook của bạn và thư mời họp được gửi đến những người nhận mà bạn xác định.

Lên lịch cuộc họp trong OneNote, bạn thiết lập một cuộc hẹn, và sau đó bạn xác định rằng cuộc hẹn này là một cuộc họp.

 1. Trên menu công cụ , trỏ tới Tạo khoản mục trong Outlook, sau đó bấm Tạo cuộc hẹn Outlook.

 2. Trên tab cuộc hẹn , hãy làm như sau:

  • Trong hộp Chủ đề, hãy nhập mô tả.

  • Trong hộp vị trí , nhập vị trí của cuộc họp.

  • Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc.

 3. Bấm mời người dự.

 4. Nhập tên hoặc tên trong hộp đến .

 5. Chọn bất kỳ tùy chọn bổ sung nào bạn muốn.

 6. Bấm Gửi.

Lưu ý: Bạn phải mở Outlook trước khi bạn có thể thêm cuộc họp vào lịch biểu của bạn và gửi thư mời cuộc họp.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×