Tạo một truy vấn có tham biến truy vấn Web

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Bạn có thể sửa một truy vấn Web sao cho nó sẽ nhắc bạn cho biến tham số. Ví dụ, một truy vấn Web nhận báo giá chứng khoán từ trang Web có thể nhắc bạn tham số, chẳng hạn như một biểu tượng chứng khoán, mỗi lần bạn cập nhật dữ liệu. Bạn có thể tạo truy vấn tham số truy vấn Web chỉ từ một tệp đã lưu Web truy vấn (.iqy).

  1. Trong Windows Explorer, dẫn hướng đến tệp truy vấn trên máy tính của bạn.

  2. Bấm chuột phải vào tệp, rồi bấm Chỉnh sửa bằng Notepad. Truy vấn sẽ mở ra trong Microsoft Notepad, nơi bạn có thể thực hiện thay đổi cho tệp.

  3. Trong văn bản của tệp, tìm URL của Địa chỉ web hình thành dữ liệu đã nhập. Ví dụ:

http://moneycentral.msn.com/investor/external/excel/quotes.asp

Ở cuối URL, nhập như sau (không chèn khoảng trắng vào cuối URL):

?SYMBOL = ["tham số", "Nhắc"]

Ví dụ, nhập:

?SYMBOL = ["trích dẫn", "Hãy nhập một hoặc nhiều ký hiệu tài chính phân tách bằng dấu phẩy."]

  1. Ở menu Tệp, bấm Lưu, rồi thoát khỏi Notepad.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×