Tạo một trang web biến thể

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người quản trị tuyển tập trang, bạn có thể tạo trang web biến thể đích và sắp xếp chúng thành một cấu trúc phân cấp trang web biến thể. Trong một cấu trúc phân cấp trang web biến thể, các trang web biến thể nguồn và là một mức xuống từ trang gốc biến thể. Tất cả nội dung được sao chép từ trang web biến thể nguồn để trang web biến thể đích được đặt trong thư viện trang của trang web biến thể nguồn.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về các trang web biến thể

Sử dụng nhãn để tạo nguồn và trang đích

Tạo trang web biến thể nguồn

Tạo trang web biến thể đích

Tạo một cấu trúc phân cấp trang web biến thể

Thêm một trang web biến thể mới vào một cấu trúc phân cấp trang web hiện có

Chọn một bố trí trang cho một trang web biến thể cụ thể

Tìm hiểu về các trang web biến thể

Người quản trị tuyển tập trang, bạn có thể tạo trang web biến thể đích và sắp xếp chúng thành một cấu trúc phân cấp trang web biến thể. Trong một cấu trúc phân cấp trang web biến thể, các trang web biến thể nguồn và là một mức xuống từ trang gốc biến thể. Tất cả nội dung được sao chép từ trang web biến thể nguồn để trang web biến thể đích được đặt trong thư viện trang của trang web biến thể nguồn.

Khi bạn đã xác định tên và vị trí cho trang web nhà biến thể trên trang Thiết đặt biến thể , bạn có thể thiết lập trang gốc biến thể. Trang gốc biến thể là URL đơn chuyển hướng khách truy nhập vào trang web biến thể phù hợp dựa trên các thiết đặt của trình duyệt web của họ.

Lưu ý: Bạn chỉ rõ các biến thể gốc URL trang web trong trang thiết đặt biến thể, phải được cấu hình trước khi bạn có thể thực hiện các thủ tục trong chủ đề này.

Đầu trang

Sử dụng nhãn để tạo nguồn và trang đích

Bạn tạo các biến thể nguồn và đích site bằng cách tạo nhãn trên trang nhãn biến thể. Nhãn, nói, tạo một trang web.

Ví dụ, nếu bạn muốn các biến thể ngôn ngữ bốn trang của bạn, bạn phải tạo bốn nhãn, cho mỗi ngôn ngữ.

Bạn chỉ định một nhãn là nguồn nhãn, mà tính năng biến thể sẽ tạo trang web biến thể nguồn của bạn. Trang web nguồn sẽ có một nơi nội dung mà bạn muốn xuất hiện trong trang web biến thể đích vào hệ thống. Cho một trang web đa ngôn ngữ, bạn có thể muốn sử dụng ngôn ngữ chính cho tổ chức của bạn dưới dạng nguồn nhãn.

Lưu ý:  Chỉ có thể có một nhãn nguồn và sau khi bạn đã xác định nhãn nguồn, bạn sẽ không thể thay đổi nó thành một nhãn khác mà không xóa nhãn nguồn và ngắt tất cả các mối quan hệ nguồn-đích hiện có.

Các nhãn còn lại là các nhãn mục tiêu, tính năng biến thể tạo dưới dạng trang đích.

Sau khi bạn tạo nguồn ban đầu và trang đích của bạn, hãy dùng lệnh Tạo cấu trúc phân cấp để tạo một cấu trúc phân cấp trang web biến thể. Sau khi bạn tạo cấu trúc phân cấp biến thể ban đầu, bạn có thể thêm một trang web biến thể đích mới vào bất kỳ lúc nào bằng cách dùng lệnh Tạo cấu trúc phân cấp .

Nếu trang web biến thể nguồn có nội dung trong thư viện trang, hoặc nếu nó chứa các trang bên dưới nó trong cấu trúc phân cấp trang web, các trang và các site được tạo ra trên tất cả trang web biến thể đích mới.

Đầu trang

Tạo trang web biến thể nguồn

 1. Bấm Hành động Trang rồi bấm Thiết đặt Trang.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, dưới Quản trị tuyển tập trang, bấm nhãn biến thể.

 3. Trên trang Nhãn biến thể , hãy bấm Nhãn mới.

 4. Trong phần nhãn và mô tả , nhập tên mà bạn muốn trong hộp Tên nhãn .

Tên bạn sử dụng sẽ là chuỗi được dùng trong URL. Nếu bạn đang làm việc với nhiều ngôn ngữ, đó là một ý kiến hay để xác định ngôn ngữ trong hộp tên nhãn. Ví dụ, dùng EN cho tiếng Anh, FR cho tiếng Pháp và DE cho tiếng Đức.

 1. Trong hộp mô tả , nhập mô tả giúp người dùng hiểu mục đích của nhãn. Ví dụ, bạn có thể nhập "Tiếng Anh".

 2. Trong phần Tên hiển thị , hãy nhập tên trong hộp Tên hiển thị . Hiển thị tên đã có phiên bản địa hóa thường hoặc các phiên bản thân thiện của nhãn.

Bạn sẽ sử dụng tên hiển thị lại khi bạn làm việc với cấu trúc phân cấp trang web, vì vậy thật nên dễ nhận ra và dễ nhớ. Ví dụ, bạn có thể nhập "Tiếng Anh" ở đây, cũng như.

 1. Trong phần bản địa , chọn bản địa cho biến thể. Bản địa xác định định dạng cho các mục chẳng hạn như ngày, thời gian và tiền tệ, cũng như thế nào người dùng sẽ được chuyển hướng trang gốc theo thiết đặt trong trình duyệt Web của họ.

 2. Nếu bạn có gói ngôn ngữ được cài đặt trên máy chủ của bạn, bạn có thể bấm vào hộp ngôn ngữ để chọn một ngôn ngữ. Điều này sẽ chỉ ra ngôn ngữ nhãn biến thể của giao diện người dùng trang web (không nội dung) sẽ được cung cấp trong.

 3. Trong phần Tạo cấu trúc phân cấp , hãy chọn phần của cấu trúc phân cấp nguồn mà bạn muốn sao chép. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để tạo một cấu trúc phân cấp phát hành trang và tất cả các trang, hãy bấm phát hành trang và tất cả các trang.

  • Để tạo một cấu trúc phân cấp trang web chỉ phát hành, hãy bấm Phát hành trang chỉ.

  • Để tạo một cấu trúc phân cấp tại gốc, hãy bấm Trang gốc. (Chỉ có một trang web biến thể mức cao nhất sẽ được tạo, không có trang con hoặc trang.)

 4. Chọn hộp kiểm đặt biến thể này có biến thể nguồn .

 5. Trong hộp chọn phát hành trang web mẫu mà bạn muốn dùng , hãy chọn mẫu dùng để xây dựng site này, sau đó bấm OK.

Đầu trang

Tạo trang web biến thể đích

 • Để thêm trang đích, chỉ cần lặp lại bước 1-8 từ thủ tục phía trên cho từng trang web biến thể đích bạn biết bạn sẽ muốn.

Đầu trang

Tạo một cấu trúc phân cấp trang web biến thể

Bước tiếp theo là kết hợp các biến thể nguồn và trang với nhau và với trang gốc biến thể, bạn hãy thực hiện bằng cách tạo các biến thể cấu trúc phân cấp trang web.

 • Trên trang Nhãn biến thể , hãy bấm Tạo cấu trúc phân cấp.

Tính năng biến thể sẽ tạo cấu trúc phân cấp trang web của bạn khi máy tính máy chủ của bạn được lên lịch để thực hiện các tác vụ hàng loạt của loại này. Vì việc tạo các biến thể trang nhiệm vụ cần nhiều tài nguyên, thời gian mặc định cho cấu trúc phân cấp site được tạo ra là giữa nửa đêm và 3 sa trong múi giờ của máy chủ của bạn. Nếu bạn phải có site cấu trúc phân cấp của bạn sẵn dùng để làm việc với trước đó, bạn có thể yêu cầu người quản trị cụm máy chủ để bấm Chạy bây giờCác biến thể tạo cấu trúc phân cấp bộ hẹn giờ việc sau khi bạn đã xác định tất cả các nhãn mà bạn muốn tạo.

Mẹo: Bạn có thể theo dõi tiến triển của lệnh Tạo cấu trúc phân cấp bằng cách bấm Nhật ký biến thể trên Trang thiết đặt trang.

Bây giờ mà bạn đã tạo một biến thể nguồn và đích, bạn hoặc người dùng trang web của bạn sẽ được chuyển hướng từ gốc biến thể URL đến ngôn ngữ khớp với tùy chọn ngôn ngữ hiện tại của trình duyệt của bạn. Bạn hoặc người sở hữu trang đích của bạn có thể bắt đầu làm việc với nội dung trong thư viện trang.

Đầu trang

Thêm một trang web biến thể mới vào một cấu trúc phân cấp trang web hiện có

Sau khi bạn tạo các biến thể cấu trúc phân cấp trang web, bạn có thể thêm một trang web biến thể đích mới ở bất kỳ lúc nào.

 • Mở trang nhãn biến thể, thêm nhãn mới, sau đó bấm tạo cấu trúc phân cấp lại.

Đầu trang

Chọn một bố trí trang cho một trang web biến thể cụ thể

Bạn có thể muốn dùng một bố trí trang khác nhau cho mỗi nhãn biến thể. Ví dụ, bạn có thể muốn sử dụng bố trí trang khác nhau nếu một số ngôn ngữ của bạn đọc từ trái sang phải và những người khác đọc từ-phải - sang-trái. Bạn có thể chọn một bố trí trang cho một trang web biến thể bằng cách chỉ định một bố trí ưa thích trong bộ sưu tập trang cái.

 1. Trên trang mức đỉnh của tuyển tập trang, bấm Hành động trang và sau đó bấm Thiết đặt trang.

 2. Trên Trang thiết đặt trang, dưới bộ sưu tập, bấm chủ trang và bố trí trang.

 3. Trỏ đến bố trí trang bạn muốn trang web biến thể sử dụng và sau đó bấm Sửa thuộc tính trong ruy-băng.

 4. Trong phần các biến thể , bên dưới Nhãn sẵn dùng, hãy chọn nhãn mà bạn muốn bố trí này để áp dụng.

 5. Bấm Thêm để di chuyển nhãn vào ô nhãn cho bố trí .

 6. Bấm OK, và sau đó kiểm nhập tệp.

Lưu ý: Thay đổi đối với bố trí trang tuân theo quy trình lập phiên bản và phê duyệt hiệu lực trong trang cái và bộ sưu tập bố trí trang, điều này có nghĩa rằng, để thay đổi có hiệu lực, bạn có thể cần kiểm tra trang chính và nó đã được phê duyệt.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×