Tạo một trang tính danh từ hoặc nhãn địa chỉ

Tạo và in một trang chứa các nhãn khác nhau

 1. Đi tới Gửi thư > Nhãn.

 2. Chọn loại nhãn và kích cỡ trong tùy chọn.

  Nếu bạn không thấy số sản phẩm của mình, hãy chọn nhãn mới và cấu hình nhãn tùy chỉnh.

 3. Chọn tài liệu mới.

 4. Word sẽ mở một tài liệu mới có chứa một bảng có kích thước khớp với sản phẩm nhãn.

 5. Nếu đường lưới không hiển thị, đi tới bố trí > xem đường lưới để bật đường lưới.

 6. Nhập vào thông tin bạn muốn có trong từng nhãn.

 7. Đi đến tệp > in và chọn nút in .

  Bạn có thể lưu tài liệu để sử dụng trong tương lai.

Tạo và in một trang chứa các nhãn khác nhau

 1. Đi tới Gửi thư > Nhãn.

 2. Để trống hộp Địa chỉ.

 3. Chọn loại nhãn và kích cỡ trong tùy chọn.

  Nếu bạn không thấy số sản phẩm của mình, hãy chọn nhãn mới và cấu hình nhãn tùy chỉnh.

 4. Chọn toàn bộ trang của cùng một nhãn.

 5. Chọn tài liệu mới.

  Word sẽ mở ra một tài liệu mới có chứa một bảng với các kích thước khớp sản phẩm nhãn đó.

 6. Nếu đường lưới không hiển thị, đi tới bố trí > xem đường lưới để bật đường lưới.

 7. Nhập văn bản bạn muốn trong từng nhãn và thực hiện bất kỳ màu sắc hoặc định dạng thay đổi nào bằng các tùy chọn trên tab bố trítrang đầu và trang.

 8. Lưu hoặc in các nhãn giống như bất kỳ tài liệu nào khác trong Word.

Tạo và in một trang chứa các nhãn khác nhau

 1. Đi tới Gửi thư > Nhãn.

 2. Chọn Tùy chọn.

 3. Chọn kiểu máy in bạn đang sử dụng.

 4. Chọn nhãn hiệu nhãn của bạn trong sản phẩm nhãn.

 5. Chọn loại nhãn trong số sản phẩm.

  Nếu bạn không thấy số sản phẩm của mình, hãy chọn nhãn mới và cấu hình nhãn tùy chỉnh.

 6. Chọn OK.

 7. Chọn OK trong hộp thoại nhãn .

  Word sẽ mở ra một tài liệu mới có chứa một bảng với các kích thước khớp sản phẩm nhãn đó.

 8. Nhập vào thông tin bạn muốn có trong từng nhãn.

  Nếu đường lưới không hiển thị, đi tới bố trí > xem đường lưới để bật đường lưới.

 9. Đi tới intệp>, rồi chọn in.

 10. Lưu tài liệu để sử dụng trong tương lai.

Word Online không hỗ trợ trực tiếp tạo nhãn. Tuy nhiên, bạn có thể tạo nhãn từ mẫu. Đối với các mẫu nhãn, hãy chọn xem thêm mẫu khi bạn tạo tài liệu mới trong Word Online.

Bạn cũng có thể đi đến Templates.Office.comvà tìm kiếm nhãn.

 1. Chọn một mẫu nhãn và mở trong Word Online. 

 2. Đối với một trang tính giống hệt nhau, hãy điền vào một nhãn, rồi sao chép/dán cho phần còn lại.

Mẹo: In nhãn của bạn vào một tờ giấy trước khi tải nhãn vào máy in để đảm bảo việc gắn các văn bản với các nhãn.

Xem thêm

Để tạo một trang của cùng một nhãn, hãy xem tạo và in nhãn

Để tạo một trang nhãn có đồ họa, hãy xem Thêm đồ họa vào nhãn

Để in một nhãn trên một trang tính được dùng một phần, hãy xem in một nhãn trên một trang tính được sử dụng một phần

Để tạo nhãn có danh sách gửi thư, hãy xem in nhãn cho danh sách gửi thư của bạn

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×