Tạo một trang mới trong OneNote Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trong OneNote Online, bạn có thể thêm nhiều nội dung vào trang như bạn muốn — bạn sẽ không bao giờ hết dung lượng. Nhưng khi đến giờ để tổ chức những suy nghĩ và ý tưởng trên trang riêng của bạn, bạn có thể tạo nhiều trang mới khi bạn cần.

  1. Ở dưới cùng của danh sách trang, bấm + trang.

  2. Nhập tiêu đề trang vào phần đầu đề ở trên cùng của trang mới, sau đó nhấn Enter.

Bạn có thể tổ chức trang bằng cách kéo tên của họ lên hoặc xuống trong danh sách.

Mẹo: Nếu bạn vô tình tạo một trang không cần thiết, bấm chuột phải (PC) hoặc bấm vào điều khiển (Mac) tên của nó, sau đó bấm xóa.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×