Tạo một trang con trong Microsoft OneNote

Để giúp bạn sắp xếp hợp lý, bạn có thể tạo các trang con trong OneNote trên iPad hoặc iPhone của mình. Bạn sẽ cần có ít nhất hai trang trong mục này trước khi có thể tạo một trang con.

  1. Trong danh sách trang, hãy nhấn vào Chỉnh sửa.

  2. Nhấn vào trang bạn muốn đặt làm trang con, rồi nhấn vào biểu tượng thụt lề phải ở cuối danh sách trang.

    Trang sẽ bị thụt lề và sẽ trở thành trang con của trang ở trên.

  3. Nhấn vào Hoàn tất khi bạn chỉnh sửa xong các trang.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×