Tạo một trường để lưu trữ ngày và thời gian

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn thêm một trường ngày/giờ vào bảng khi bạn cần phải lưu trữ ngày và thời gian. Bạn có thể sử dụng dữ liệu ngày và thời gian cho nhiều lý do cá nhân và doanh nghiệp, chẳng hạn như sinh nhật, vận chuyển và thanh thông tin và thời gian thẻ.

Trong bài viết này

Tìm hiểu về các trường ngày/thời gian

Thêm trường ngày/giờ trong dạng xem biểu dữ liệu

Thêm trường ngày/giờ trong dạng xem thiết kế

Đặt thuộc tính trường ngày/thời gian

Xóa một trường ngày/thời gian

Ngày/thời gian tham chiếu thuộc tính trường

Tìm hiểu về các trường ngày/thời gian

Khi bạn sử dụng cơ sở dữ liệu Access, bạn có thể thấy giá trị ngày và thời gian trong bất kỳ số nào trong định dạng, chẳng hạn như một định dạng châu Âu (28.11.2006 hoặc 28 11 năm 2006), định dạng một nam á (28/11/2006), hoặc Hoa Kỳ định dạng (28/11/2006).

Bất kể cách truy nhập định dạng ngày và thời gian dữ liệu, bất kể làm thế nào bạn nhập ngày hoặc thời gian lưu trữ dữ liệu, các trường ngày/thời gian ngày tháng và thời gian như độ chính xác kép trôi nổi trỏ số — một hệ thống cũng được gọi là tuần tự ngày. Hình dưới đây đại diện cho một ngày sê-ri thông thường và giá trị thời gian.

Phần nguyên của giá trị, ở bên trái của dấu thập phân, đại diện cho ngày. Phần thập phân, ở bên phải của dấu thập phân, Hiển thị thời gian.

Số trong hình này đại diện cho ngày 24 tháng 12, 2003, tại 9:00 ch Cấu phần ngày là số ngày đã hết kể từ ngày bắt đầu hoặc "cơ sở" của 30/12/1899. Trong ví dụ này, 37,979 ngày đã trôi qua từ 12/30/1899 12/24/2003. Cấu phần thời gian là một phần của một ngày 24 giờ. Vậy, một giá trị của 0,875 nhân với 24 giờ bằng 21 giờ hoặc 9:00 ch

Các giá trị âm trong phần ngày đại diện cho ngày trước ngày cơ sở. Ví dụ, một giá trị -1 là cấu phần ngày giải quyết thành một ngày trước ngày cơ sở hoặc 12/29/1899.

Ngày hợp lệ giá trị phạm vi từ-657,434 (tháng 1, 100 A.D) để 2,958,465 (tháng 12 31, 9999 A.D). Giá trị thời gian hợp lệ phạm vi từ 0.0 để 0.9999, hoặc 23:59:59.

Lưu trữ các giá trị ngày và giờ dưới dạng số cho phép bạn thực hiện một số lượng lớn các phép tính trên dữ liệu ngày và thời gian. Ví dụ, bạn có thể tính tổng số giờ làm việc (cho một thời gian thẻ), hoặc xác định thời hạn của một hóa đơn.

Đầu Trang

Thêm trường ngày/giờ trong dạng xem biểu dữ liệu

Bạn có thể thêm trường ngày/giờ vào bảng mới hoặc hiện có trong Dạng xem biểu dữ liệu.

Thêm vào bảng hiện có

 1. Mở bảng trong dạng xem biểu dữ liệu

 2. Nếu cần thiết, cuộn theo chiều ngang để trống trường đầu tiên.

 3. Trong cột Tên trường , chọn hàng trống đầu tiên, sau đó nhập tên cho trường.

 4. Chọn ô liền kề trong cột Kiểu dữ liệu , sau đó chọn ngày & thời gian từ danh sách.

 5. Lưu các thay đổi của bạn.

Thêm trường ngày/giờ vào bảng mới

 1. Trên tab Tạo, trong nhóm Bảng, bấm vào Bảng.

 2. Bấm lưu , và trong hộp thoại Lưu như , hãy nhập tên cho bảng mới.

 3. Bấm chuột phải vào tab Tài liệu cho bảng mới và bấm Dạng xem thiết kế.

 4. Trong cột Tên trường , chọn hàng trống đầu tiên, sau đó nhập tên cho trường.

 5. Chọn ô liền kề trong cột Kiểu dữ liệu , sau đó chọn Ngày/giờ từ danh sách.

 6. Lưu các thay đổi của bạn.

Đầu Trang

Thêm trường ngày/giờ trong dạng xem thiết kế

Bạn có thể thêm trường ngày/giờ vào bảng mới hoặc hiện có trong Dạng xem thiết kế.

Thêm vào bảng hiện có

 1. Mở bảng trongDạng xem thiết kế.

 2. Trong cột Tên trường , chọn hàng trống đầu tiên, sau đó nhập tên cho trường.

 3. Chọn ô liền kề trong cột Kiểu dữ liệu , sau đó chọn Ngày/giờ từ danh sách.

 4. Lưu các thay đổi của bạn.

Thêm một bảng mới

 1. Trên tab Tạo, trong nhóm Bảng, bấm vào Bảng.

 2. Bấm lưu , và trong hộp thoại Lưu như , hãy nhập tên cho bảng mới.

 3. Bấm chuột phải vào tab Tài liệu cho bảng mới và bấm Dạng xem thiết kế.

 4. Trong cột Tên trường , chọn hàng trống đầu tiên, sau đó nhập tên cho trường.

 5. Chọn ô liền kề trong cột Kiểu dữ liệu , sau đó chọn Ngày/giờ từ danh sách.

 6. Lưu các thay đổi của bạn.

Đầu Trang

Đặt thuộc tính trường ngày/thời gian

Khi bạn sử dụng dạng xem thiết kế để thêm một trường ngày/giờ vào bảng, bạn có thể thiết lập và thay đổi tất cả các thuộc tính cho trường.

 1. Trên tab chung trong phần dưới của trình thiết kế bảng, bên dưới Thuộc tính trường, hãy tìm thuộc tính mà bạn muốn thay đổi.

 2. Chọn trường bên cạnh tên thuộc tính.

 3. Chọn trường bên cạnh tên thuộc tính. Tùy thuộc vào thuộc tính, bạn có thể nhập dữ liệu, khởi động bộ dựng biểu thức bằng cách bấm hoặc chọn một tùy chọn từ danh sách.

  Để biết thông tin về cách sử dụng mỗi thuộc tính trường, chọn thuộc tính sau đó nhấn F1.

Đầu Trang

Xóa một trường ngày/thời gian

Bạn có thể sử dụng dạng xem biểu dữ liệu hoặc dạng xem thiết kế để xóa một trường ngày/thời gian từ một bảng.

Cảnh báo    Khi bạn xóa một trường ngày/giờ có chứa dữ liệu, bạn làm mất dữ liệu đó vĩnh viễn — bạn không thể hoàn tác việc xóa bỏ. Vì lý do đó, bạn nên sao lưu cơ sở dữ liệu trước khi xóa bất kỳ trường bảng nào hoặc các cấu phần cơ sở dữ liệu khác.

Xóa bỏ trong dạng xem biểu dữ liệu

 1. Mở bảng ở Dạng xem biểu dữ liệu.

 2. Định vị trường ngày/thời gian, bấm chuột phải vào hàng tiêu đề (tên) và bấm Xóa bỏ trường.

 3. Bấm để xác nhận thao tác xóa.

Xóa bỏ trong dạng xem thiết kế

 1. Mở bảng ở Dạng xem thiết kế.

 2. Bấm vào bộ chọn hàng (hình vuông trống) bên cạnh trường ngày/thời gian, và sau đó nhấn DELETE, hoặc bấm chuột phải vào bộ chọn hàng và bấm Xóa hàng.

 3. Bấm để xác nhận thao tác xóa.

Đầu trang

Ngày/thời gian tham chiếu thuộc tính trường

Bảng này liệt kê các thuộc tính trường ngày/thời gian và mô tả mỗi nào.

Thuộc tính

Sử dụng

Định dạng

Bạn hãy nhập tùy chỉnh định dạng ký tự để xác định một định dạng hiển thị. Định dạng được xác định đây xuất hiện trong biểu dữ liệu, biểu mẫu và báo cáo.

Dấu hiệu Nhập

Bạn nhập một chuỗi dấu hiệu nhập, hoặc bấm để bắt đầu trình hướng dẫn dấu hiệu nhập.

Để biết thêm thông tin về cách tạo và sử dụng dấu hiệu nhập, hãy xem bài viết tạo dấu hiệu nhập để nhập trường hoặc kiểm soát các giá trị trong một định dạng cụ thể.

Chú thích

Xác định tên của trường ngày/thời gian của bạn. Nếu bạn không xác định một chú thích, Access sẽ áp dụng tên trường mặc định.

Giá trị Mặc định

Xác định giá trị tự động xuất hiện trong một trường khi bạn tạo bản ghi mới. Ví dụ, bạn có thể nhập một hàm chẳng hạn như Date() để tự động hiển thị ngày hôm nay.

Quy tắc Hợp lệ

Xác định các yêu cầu cho dữ liệu được nhập vào toàn bộ bản ghi, một trường riêng lẻ, hoặc điều khiển biểu mẫu hoặc báo cáo. Khi một người dùng nhập dữ liệu mà vi phạm quy tắc, bạn có thể sử dụng thuộc tính Văn bản xác thực để xác định thông báo lỗi kết quả. Độ dài tối đa: 2.048 ký tự.

Để biết thêm thông tin về cách tạo quy tắc hợp lệ, hãy xem bài viết tạo quy tắc hợp lệ để xác thực dữ liệu trong một trường.

Văn bản Xác thực

Xác định văn bản trong thông báo lỗi xuất hiện khi người dùng vi phạm quy tắc hợp lệ. Độ dài tối đa: 255 ký tự.

Để biết thêm thông tin về cách tạo quy tắc hợp lệ, hãy xem bài viết tạo quy tắc hợp lệ để xác thực dữ liệu trong một trường.

Bắt buộc

Khi thuộc tính này được đặt là , bạn phải nhập một giá trị trong trường hoặc trong bất kỳ điều khiển được kết ghép với trường. Ngoài ra, giá trị không thể là null.

Được đánh chỉ mục

Bạn sử dụng chỉ mục để tăng tốc độ truy vấn, sắp xếp và gộp nhóm các thao tác chạy đối với số lượng lớn dữ liệu. Bạn cũng có thể dùng các chỉ mục để ngăn không cho người dùng nhập giá trị trùng lặp. Lựa chọn:

 • Không     Tắt lập chỉ mục (mặc định).

 • Có (Trùng lặp OK)     Lập chỉ mục trường và cho phép giá trị trùng lặp. Ví dụ, bạn có thể có tên và họ trùng lặp.

 • Có (không trùng lặp)    Lập chỉ mục trường và không cho phép giá trị trùng lặp.

Chế độ IME

Xác định một trình soạn thảo phương pháp nhập liệu, một công cụ để dùng các phiên bản tiếng Anh của Access với các tệp được tạo trong phiên bản tiếng Hàn hoặc tiếng Nhật của Access. Giá trị mặc định: Điều khiển không. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng thuộc tính này, nhấn F1.

Chế độ Câu IME

Xác định loại dữ liệu bạn có thể nhập bằng cách sử dụng một trình soạn thảo phương pháp nhập liệu. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng thuộc tính này, nhấn F1.

Thẻ Thông minh

Trong Access 2010 chỉ, bạn có thể chỉ rõ một hoặc nhiều thẻ thông minh cho trường và bất kỳ điều khiển được kết ghép với trường. Thẻ thông minh là cấu phần có các kiểu dữ liệu trong một trường có thể nhận dạng và cho phép bạn thực hiện thao tác dựa trên loại đó. Ví dụ, bạn có thể chọn một trường ngày/giờ và sau đó sử dụng một thẻ thông minh để mở lịch cá nhân của bạn.

Bấm bên cạnh hộp thuộc tính để xem danh sách thẻ thông minh có sẵn.

Căn chỉnh Văn bản

Xác định căn chỉnh cho dữ liệu trong một trường ngày/giờ. Lựa chọn:

 • Nội dung chung     Căn chỉnh văn bản bên trái, số và ngày tháng ở bên phải.

 • Trái     Căn chỉnh tất cả các văn bản, ngày tháng và số ở bên trái.

 • Phải     Căn chỉnh tất cả các văn bản, ngày tháng và số ở bên phải.

 • Căn giữa     Trung tâm tất cả văn bản, ngày tháng và số.

 • Phân phối     Căn tất cả văn bản, ngày tháng và số đều đối với cả hai mặt của hộp trường hoặc văn bản.

Hiển thị Bộ chọn Ngày

Hiển thị hoặc ẩn điều khiển lịch bật lên xuất hiện khi người dùng bấm vào các trường ngày/thời gian. Mặc định: cho ngày tháng. Chọn không bao giờ để ẩn điều khiển.

Nếu bạn sử dụng dấu hiệu nhập cho trường Ngày/Giờ, điều khiển Bộ chọn Ngày sẽ không sẵn dùng bất kể bạn đặt thuộc tính này như thế nào.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×