Tạo một trường để lưu trữ ngày và thời gian

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để thêm một trường Ngày/Giờ vào bảng trong cơ sở dữ liệu máy tính để bàn, bạn hãy mở bảng trong dạng xem Thiết kế, bấm hộp trống đầu tiên dưới Tên Trường, sau đó nhập tên cho trường mới rồi bấm hộp Loại Dữ liệu liền kề và chọn Ngày/Giờ từ danh sách.

Lưu ý: Trong ứng dụng web Access, bạn hãy dùng ngăn lát xếp để tạo bảng, nhưng sau khi bạn tạo một bạn có thể mở nó trong dạng xem thiết kế – chỉ cần bấm chuột phải vào nó và sau đó bấm Sửa bảng.

Trong cơ sở dữ liệu web, hãy mở bảng trong dạng xem Biểu dữ liệu, bấm Trường, sau đó trong nhóm Thêm & Xóa, hãy bấm Ngày & Giờ.

Sau khi tạo trường Ngày/Giờ, bạn có thể thêm nó vào một biểu mẫu bằng Danh sách Trường. Mở biểu mẫu trong dạng xem Thiết kế hoặc dạng xem Bố trí rồi bấm Alt + F8 để hiển thị Danh sách Trường. Ở trên cùng của Danh sách Trường, hãy bấm Hiện tất cả bảng sau đó bấm đúp trường Ngày/Giờ để thêm vào biểu mẫu.

Khi bạn thêm trường Ngày/Giờ, bạn có thể xác định định dạng ngày nào bạn muốn dùng cho trường. Bạn có thể áp dụng định dạng được xác định trước hoặc tạo một định dạng tùy chỉnh. Đọc tiếp để tìm hiểu thêm.

Trong bài viết này

Tổng quan

Thêm trường Ngày/Giờ vào bảng

Nhập một định dạng cho trường Ngày/Giờ

Hướng dẫn nhập dữ liệu Ngày/Giờ sử dụng dấu hiệu nhập

Bạn có thể sử dụng định dạng tùy chỉnh và định dạng được xác định trước

Tổng quan

Access lưu trữ dữ liệu Ngày/Giờ dưới dạng số thập phân: phần số nguyên của giá trị đại diện cho ngày và phần số còn lại chỉ thời gian. Vì dữ liệu Ngày/Giờ là dạng số nên dễ thực hiện tính toán, ví dụ như xác định tuổi.

Định dạng hiển thị

Phần lớn thời gian, người ta không muốn xem giá trị thực của trường Ngày/Giờ - nó không giống như ngày hoặc thời gian đối với một người. Khi bạn sử dụng giá trị Ngày/Giờ, Access hiển thị giá trị đó bằng một định dạng dễ đọc như 22/11/2011. Nếu bạn không cho Access định dạng để sử dụng, nó sẽ tự động hiển thị ngày và thời gian trong định dạng Ngày Chung và Thời gian Dài.

Phạm vi hợp lệ của giá trị

Access không chấp nhận ngày nằm ngoài phạm vi giá trị được hỗ trợ - nhưng nếu bạn không phải là một nhà khảo cổ học, nhà sử học hoặc có nghề nghiệp tương tự, có thể bạn không cần dùng đến những ngày như thế. Giá trị Ngày/Giờ có thể nằm trong khoảng từ -657.434,0 (ngày 1 tháng 1 năm 100 SCN. 00:00:00) đến 2.958.465,9999 (ngày 31 tháng 12 năm 9999 SCN. 23:59:59).

Nếu bạn nhập một ngày nằm ngoài phạm vi đó hoặc nếu Access không nhận ra dữ liệu nhập của bạn dưới dạng ngày, thì sẽ xuất hiện một thông báo lỗi cho bạn lựa chọn giữa nhập giá trị mới hay chuyển đổi trường thành văn bản.

Để biết thêm thông tin về loại dữ liệu Ngày/Giờ, bạn hãy xem bài viết Giới thiệu loại dữ liệu và thuộc tính trường.

Sự khác nhau trong một ứng dụng web Access hoặc cơ sở dữ liệu web

Có vài điểm về việc trường Ngày/Giờ hoạt động trong ứng dụng Access hoặc cơ sở dữ liệu web không giống như khi chúng hoạt động trong cơ sở dữ liệu máy tính để bàn. Khi hoạt động trong ứng dụng Access hoặc cơ sở dữ liệu web, bạn hãy lưu ý những hạn chế sau:

 • Bạn không có nhiều định dạng ngày được xác định trước để lựa chọn giống như khi bạn thao tác trong cơ sở dữ liệu máy tính để bàn - nhưng bạn có thể nhập một định dạng tùy chỉnh tương tự như định dạng được xác định trước.

 • Không có dạng xem Thiết kế Bảng sẵn dùng trong cơ sở dữ liệu web – nhưng bạn có thể thay đổi thiết kế bảng, bao gồm thêm trường Ngày/Giờ trong dạng xem Biểu dữ liệu.

 • Bạn không thể sử dụng dấu hiệu nhập. Trong ứng dụng Access bạn có thể dùng gợi ý nhập dữ liệu, nhưng những gợi ý này không hướng dẫn nhập dữ liệu - chúng mất dần đi khi bạn bắt đầu nhập dữ liệu.

Đầu trang

Thêm trường Ngày/Giờ vào bảng

Trong ứng dụng Access hoặc cơ sở dữ liệu máy tính để bàn, bạn sử dụng dạng xem Thiết kế để thêm trường vào bảng. Trong cơ sở dữ liệu web, bạn sử dụng dạng xem Biểu dữ liệu.

Thêm trường vào một ứng dụng hặc cơ sở dữ liệu máy tính để bàn

 1. Mở bảng trong dạng xem Thiết kế.

 2. Trong hàng sẵn có tiếp theo, hãy nhập tên cho trường mới trong hộp Tên Trường.

 3. Trong hộp Loại Dữ liệu, hãy chọn Ngày/Giờ từ danh sách.

Thêm trường Ngày/Giờ trong dạng xem Thiết kế

Thêm trường vào cơ sở dữ liệu web

 1. Mở bảng.

 2. Bấm Trường, sau đó trong nhóm Thêm & Xóa, hãy bấm Ngày & Giờ.

 3. Nhập tên cho trường mới.

Thêm trường Ngày/Giờ trong dạng xem Biểu dữ liệu

Đầu trang

Nhập một định dạng cho trường Ngày/Giờ

Access cung cấp vài định dạng đã xác định trước cho dữ liệu ngày và thời gian nhưng nếu những định dạng này không đáp ứng yêu cầu của bạn, bạn có thể xác định một định dạng tùy chỉnh. Định dạng mặc định là định dạng Ngày Chung — dd/m/yyyy h:mm:ss SA/CH.

Lưu ý:  Phần này không áp dụng cho cơ sở dữ liệu web. Trong cơ sở dữ liệu web, bạn chỉ có hai lựa chọn cho định dạng ngày: Ngày Ngắn và Ngày Dài. Bạn đặt định dạng trong dạng xem Biểu dữ liệu – với trường Ngày/Giờ đã chọn, hãy bấm Trường và trong nhóm Thuộc tính, hãy bấm Định dạng và chọn định dạng mà bạn muốn.

Áp dụng định dạng được xác định trước

 1. Mở bảng trong dạng xem Thiết kế. Nếu bạn chưa có trường Ngày/Giờ, hãy thêm vào (xem phần trước để thực hiện theo các bước).

 2. Trong phần trên của lưới thiết kế, hãy chọn trường Ngày/Giờ mà bạn muốn định dạng.

 3. Trong phần Thuộc tính Trường, hãy bấm vào mũi tên trong hộp thuộc tính Định dạng và chọn định dạng từ danh sách thả xuống.

  Thuộc tính Định dạng của trường Ngày/Giờ

 4. Sau khi bạn chọn một định dạng, thẻ thông minh Tùy chọn Cập nhật Thuộc tính xuất hiện và cho bạn áp dụng định dạng mới vào bất cứ trường bảng nào và các điều khiển biểu mẫu khác sẽ thừa kế nó một cách hợp lý. Để áp dụng thay đổi của bạn trên toàn cơ sở dữ liệu, hãy bấm vào thẻ thông minh, sau đó bấm Cập nhật Định dạng ở bất cứ đâu Tên Trường được sử dụng. Trong trường hợp này, Tên Trường là tên của trường Ngày/Giờ.

 5. Để áp dụng thay đổi của bạn vào toàn bộ cơ sở dữ liệu, khi hộp thoại Cập nhật Thuộc tính xuất hiện và hiển thị, biểu mẫu cùng với các đối tượng khác sẽ thừa kế định dạng mới. Bấm Có.

 6. Lưu thay đổi của bạn và chuyển sang dạng xem Biểu dữ liệu để xem liệu định dạng có đáp ứng yêu cầu của bạn không.

Áp dụng định dạng tùy chỉnh

Để tạo một định dạng tùy chỉnh, bạn nhập hình mẫu của ký tự trong thuộc tính Định dạng của trường. Định dạng tùy chỉnh của trường Ngày/Giờ có thể chứa hai phần — một phần cho ngày và phần kia cho thời gian — và bạn phân tách các phần với nhau bằng dấu chấm phẩy.

Khi bạn áp dụng một định dạng tùy chỉnh cho trường Ngày/Giờ, bạn có thể kết hợp các định dạng khác nhau bằng cách chia ra làm hai phần, một phần dành cho ngày, phần kia dành cho thời gian. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ phân tách các phần với nhau bằng một dấu chấm phẩy. Ví dụ: bạn có thể kết hợp định dạng Ngày Chung và định dạng Thời gian Dài như sau: dd/m/yyyy;h:mm:ss. Để áp dụng một định dạng ngày và thời gian tùy chỉnh, bạn hãy hoàn thành những bước sau:

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng mà bạn muốn làm việc, sau đó bấm Dạng xem thiết kế.

 2. Trong phần trên của lưới thiết kế, hãy chọn trường Ngày/Giờ mà bạn muốn định dạng.

 3. Trong phần bên dưới, bấm vào hộp thuộc tính định dạng , sau đó nhập định dạng tùy chỉnh của bạn bằng cách dùng các ký tự từ chỗ dành sẵn định dạng tùy chỉnh và dấu phân táchbảng.

 4. Sau khi bạn nhập một định dạng, thẻ thông minh Tùy chọn Cập nhật Thuộc tính xuất hiện và cho phép bạn áp dụng định dạng vào bất cứ trường bảng và điều khiển biểu mẫu nào khác sẽ thừa kế nó một cách hợp lý. Để áp dụng thay đổi của bạn trên toàn cơ sở dữ liệu, hãy bấm vào thẻ thông minh, sau đó bấm Cập nhật Định dạng ở bất cứ đâu Tên Trường được sử dụng. Trong trường hợp này, Tên Trường là tên của trường Ngày/Giờ.

 5. Nếu bạn chọn áp dụng thay đổi của bạn vào toàn bộ cơ sở dữ liệu, hộp thoại Cập nhật Thuộc tính xuất hiện và hiển thị những biểu mẫu và đối tượng khác sẽ thừa kế định dạng mới. Bấm vào để áp dụng định dạng.

 6. Hãy lưu thay đổi của bạn và sau đó chuyển sang dạng xem Biểu dữ liệu để xem liệu định dạng có đáp ứng yêu cầu của bạn không.

Đầu trang

Hướng dẫn nhập dữ liệu Ngày/Giờ sử dụng dấu hiệu nhập

Khi bạn muốn người dùng nhập dữ liệu Ngày/Giờ trong một định dạng cụ thể, hãy sử dụng dấu hiệu nhập. Có thể áp dụng dấu hiệu nhập vào trường trong bảng, tập kết quả truy vấn và vào điều khiển trên biểu mẫu và báo cáo. Dấu hiệu nhập không ảnh hưởng trực tiếp đến cách hiển thị dữ liệu – điều đó được định dạng quyết định, như đã đề cập đến ở phần trước.

Lưu ý:  Bạn không thể tạo dấu hiệu nhập trong ứng dụng Access hoặc trong cơ sở dữ liệu web.

Thêm một dấu hiệu nhập

 1. Hãy chọn trường Ngày/Giờ, sau đó trong phần dưới của lưới thiết kế, trên tab Chung, hãy bấm thuộc tính Dấu hiệu Nhập.

 2. Trình hướng dẫn Dấu hiệu Nhập mở và hướng dẫn bạn lựa chọn định dạng Dấu hiệu Nhập.

 3. Để áp dụng định dạng, hãy bấm , sau đó bấm Lưu.

Đầu trang

Bạn có thể sử dụng định dạng tùy chỉnh và định dạng được xác định trước

Các ví dụ về định dạng được xác định trước

Định dạng

Mô tả

Ví dụ

Ngày Chung

(Mặc định) Hiển thị giá trị ngày dưới dạng số và giá trị thời gian dưới dạng giờ, phút, giây theo sau là SA hoặc CH. Đối với cả hai loại giá trị, Access sử dụng dấu tách ngày và thời gian được xác định trong thiết đặt vùng Windows. Nếu giá trị không có cấu phần thời gian, Access chỉ hiển thị ngày. Nếu giá trị không có cấu phần ngày, Access chỉ hiển thị thời gian.

30/06/2015 10:10:42 SA

Ngày Dài

Chỉ hiển thị giá trị ngày như định dạng Ngày Dài xác định trong thiết đặt vùng Windows.

Thứ hai, ngày 29 tháng tám năm 2012

Ngày Trung bình

Hiển thị ngày như dd/mmm/yy, nhưng sử dụng dấu tách ngày được xác định trong thiết đặt vùng Windows.

29/tháng 8/12
29 - tháng 8 - 12

Ngày Ngắn

Chỉ hiển thị giá trị ngày, khi định dạng Ngày Ngắn xác định trong thiết đặt vùng Windows.

29/8/2012
29-8-2012

Thời gian Dài

Hiển thị giờ, phút, giây theo sau là SA hoặc CH. Access sử dụng dấu tách đã xác định trong thiết đặt Thời gian trong thiết đặt vùng Windows.

10:10:42 SA

Thời gian Trung bình

Hiển thị giờ, phút, theo sau là SA hoặc CH. Access sử dụng dấu tách đã xác định trong thiết đặt Thời gian trong thiết đặt vùng Windows.

10:10 SA

Thời gian Ngắn

Chỉ hiển thị giờ và phút. Access sử dụng dấu tách đã xác định trong thiết đặt Thời gian trong thiết đặt vùng Windows.

10:10

Chỗ dành sẵn định dạng và dấu tách tùy chỉnh

Sử dụng bất cứ sự kết hợp nào của cấu phần sau đây để xây dựng một định dạng tùy chỉnh. Ví dụ: để hiển thị tuần của năm và ngày của tuần, hãy nhập ww/w.

Quan trọng: Định dạng tùy chỉnh mâu thuẫn với thiết đặt Ngày/Giờ đã xác định trong thiết đặt vùng Windows bị bỏ qua. Để biết thêm thông tin về thiết đặt vùng Windows, hãy xem Trợ giúp Windows.

Cấu phần định dạng ngày

Định dạng

Mô tả

d

Ngày của tháng dưới dạng một hoặc hai con số, theo yêu cầu (1 đến 31).

dd

Ngày của tháng dưới dạng hai con số (01 to 31).

ddd

Ba chữ cái đầu của ngày trong tuần (CN đến Bảy).

dddd

Tên đầy đủ của ngày trong tuần (Chủ nhật đến Thứ bảy).

w

Ngày của tuần (1 đến 7).

ww

Tuần của năm (1 đến 53).

m

Tháng của năm bằng một đến hai con số, theo yêu cầu (1 đến 12).

mm

Tháng của năm bằng hai con số (01 đến 12).

mmm

Ba chữ cái đầu của tháng (T1 đến T12).

mmmm

Tên đầy đủ của tháng (Tháng một đến Tháng mười hai).

q

Quý trong năm (1 đến 4).

bằng cách

Số ngày trong năm (1 đến 366).

yy

Hai con số cuối của năm (01 đến 99).

yyyy

Năm đầy đủ (0100 đến 9999).

Cấu phần định dạng thời gian

Định dạng

Mô tả

h

Giờ dưới dạng một hoặc hai con số, theo yêu cầu (0 đến 23).

hh

Giờ dưới dạng hai con số (00 đến 23).

n

Phút dưới dạng một hoặc hai con số, theo yêu cầu (0 đến 59).

nn

Phút dưới dạng hai con số (00 đến 59).

.

Giây dưới dạng một hoặc hai con số, theo yêu cầu (0 đến 59).

ss

Giây dưới dạng hai con số (00 đến 59).

Cấu phần định dạng đồng hồ

Định dạng

Mô tả

SA/CH

Mười hai giờ với chữ viết hoa "SA" hoặc "CH" tùy trường hợp. Ví dụ: 9:34CH.

SA/CH

Mười hai giờ với chữ viết thường "sa" hoặc "ch" tùy trường hợp. Ví dụ: 9:34ch.

S/C

Mười hai giờ với chữ viết hoa "S" hoặc "C" tùy trường hợp. Ví dụ: 9:34C.

s/c

Mười hai giờ với chữ viết thường "s" hoặc "c" tùy trường hợp. Ví dụ: 9:34c.

SACH

Mười hai giờ được chỉ định với sáng/chiều tương ứng như đã được xác định trong thiết đặt vùng của Windows

Cấu phấn Dấu tách

Lưu ý: Dấu tách được đặt trong cài đặt vùng của Windows.

Hiển thị dấu tách như một phần của giá trị Ngày/Giờ. Ngoài ngày tiêu chuẩn(/) và thời gian (:) dấu tách, bạn có thể sử dụng bất cứ chuỗi ngắn nào của ký tự trong dấu ngoặc kép như một dấu tách tùy chỉnh. Không hiển thị dấu ngoặc kép. Ví dụ: "," hiển thị dấu phẩy.

Dấu tách

Mô tả

:

Dấu tách dùng cho định dạng thời gian; ví dụ hh:mm

/

Dấu tách dùng cho định dạng ngày; ví dụ: mmm/yyyy

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×