Tạo một thư viện quản lý phiên dịch

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thư viện quản lý phiên dịch tài liệu thư viện mẫu là sẵn dùng cho Microsoft Office SharePoint Server 2007 site được thiết kế để giúp tổ chức tạo, lưu trữ và quản lý tài liệu đã dịch thuật.

Trong bài viết này

Tổng quan

Tạo một thư viện quản lý phiên dịch

Tải tài liệu lên một thư viện quản lý phiên dịch

Tổng quan

Thư viện quản lý phiên dịch giúp tổ chức tạo, lưu trữ và quản lý tài liệu đã dịch thuật bằng cách cung cấp dạng xem và các tính năng cụ thể cho phép các quy trình dịch tài liệu theo cách thủ công. Thư viện quản lý phiên dịch được thiết kế dành riêng cho việc lưu trữ tài liệu và bản dịch của họ. Thư viện theo dõi mối quan hệ giữa các tài liệu nguồn (Phiên bản gốc của tài liệu) và bản dịch của nó, sau đó nhóm tất cả các tài liệu với nhau để dễ tìm. Ngoài ra, thư viện có thể được cấu hình với một dòng công việc quản lý phiên dịch đặc biệt được thiết kế để giúp quản lý quy trình dịch tài liệu theo cách thủ công. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với dòng công việc quản lý phiên dịch, hãy xem dùng một dòng công việc quản lý phiên dịch.

Thư viện cũng sẽ cung cấp một số tính năng bổ sung giúp tổ chức lưu trữ và quản lý bản dịch tài liệu:

 • Trường thuộc tính bắt buộc ngôn ngữ cho tất cả tài liệu được lưu hoặc tải lên thư viện đảm bảo rằng tất cả tài liệu được xác định bằng ngôn ngữ.

 • Cột trong dạng xem thư viện mặc định Hiển thị thông tin về trạng thái ngôn ngữ, trạng thái dịch thuật, phiên bản tài liệu nguồn và dòng công việc dịch tài liệu.

 • Người dùng có thể tạo mối quan hệ giữa các tài liệu đã dịch và tài liệu nguồn của nó bằng cách xác định hoặc không tài liệu là một dịch tài liệu hiện có trong thư viện khi họ tải tài liệu lên thư viện.

Đầu trang

Tạo một thư viện quản lý phiên dịch

Bạn có thể tạo một thư viện quản lý phiên dịch và thêm một dòng công việc quản lý phiên dịch vào thư viện đó cùng lúc. Bạn phải có quyền quản lý danh sách để tạo một thư viện quản lý phiên dịch cho một trang web.

Tạo một thư viện quản lý phiên dịch

 1. Trên thanh khởi động nhanh, bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm tạo.

 2. Bên dưới Thư viện, bấm Dịch quản lý thư viện.

  1. Trong hộp Tên, hãy gõ tên cho thư viện ảnh. Bạn bắt buộc phải đặt tên cho thư viện ảnh.

   Tên của thư viện ảnh xuất hiện ở đầu trang thư viện, trở thành một phần của địa chỉ trang thư viện và xuất hiện trong các thành phần dẫn hướng giúp người dùng tìm và mở thư viện.

  1. Trong hộp mô tả , nhập mô tả về mục đích của thư viện. Mô tả là tùy chọn.

   Mô tả xuất hiện ở phía trên cùng của thư viện trang, dưới tên của thư viện. Nếu bạn dự định bật thư viện để nhận nội dung bằng email, bạn có thể thêm địa chỉ email của thư viện để mô tả của nó, để mọi người có thể dễ dàng tìm thấy nó.

 3. Để thêm một nối kết vào thư viện này trên khởi động nhanh, hãy xác nhận rằng được chọn trong phần dẫn hướng .

 4. Để tạo phiên bản mỗi lần kiểm tệp vào thư viện, trong Lịch sử Phiên bản tài liệu, bấm .

  Sau này bạn có thể chọn liệu bạn muốn lưu trữ phiên bản chính và phụ và số lượng phiên bản của mỗi bạn muốn theo dõi.

 5. Trong phần Mẫu tài liệu , trong danh sách, hãy bấm kiểu tệp mặc định mà bạn muốn dùng làm mẫu cho các tệp được tạo trong thư viện.

 6. Trong phần Dịch thuật quản lý dòng công việc , bấm để thêm một dòng công việc quản lý phiên dịch vào thư viện.

 7. Bấm tiếp theo để cấu hình dòng công việc quản lý phiên dịch.

Cấu hình dòng công việc quản lý phiên dịch

 1. Trên trang Thêm một dòng công việc , trong phần tên , nhập tên duy nhất cho dòng công việc này nếu bạn muốn thay đổi nó từ giá trị mặc định Quản lý phiên dịch.

 2. Trong phần Danh sách Tác vụ, hãy chỉ rõ một danh sách tác vụ để dùng với dòng công việc này.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể sử dụng danh sách nhiệm vụ mặc định hoặc bạn có thể tạo một mật khẩu mới. Nếu bạn sử dụng danh sách nhiệm vụ mặc định, người tham gia dòng công việc sẽ có thể tìm và xem nhiệm vụ dòng công việc của mình dễ dàng bằng cách dùng dạng xem Nhiệm vụ của tôi của danh sách nhiệm vụ.

  • Tạo một danh sách nhiệm vụ mới nếu nhiệm vụ cho dòng công việc này sẽ liên quan đến hoặc hiển thị dữ liệu nhạy cảm hoặc bí mật mà bạn muốn giữ riêng khỏi danh sách nhiệm vụ chung.

  • Tạo một danh sách nhiệm vụ mới nếu tổ chức của bạn sẽ có nhiều dòng công việc hoặc nếu dòng công việc sẽ liên quan đến nhiều nhiệm vụ. Trong trường hợp này, bạn có thể muốn tạo danh sách nhiệm vụ cho từng dòng công việc.

 3. Trong phần Danh sách Lịch sử, hãy chọn một danh sách lịch sử để sử dụng với dòng công việc này. Danh sách lịch sử hiển thị tất cả sự kiện xảy ra trong từng trường hợp của dòng công việc.

  Lưu ý: Bạn có thể sử dụng danh sách lịch sử mặc định hoặc bạn có thể tạo một mật khẩu mới. Nếu tổ chức của bạn sẽ có nhiều dòng công việc, bạn có thể muốn tạo một danh sách lịch sử riêng cho từng dòng công việc.

 4. Trong phần Tùy chọn Bắt đầu, hãy chỉ rõ cách thức, thời điểm hoặc ai là người có thể bắt đầu một dòng công việc.

  Lưu ý: 

  • Tùy chọn cụ thể có thể không sẵn dùng nếu họ không được hỗ trợ mẫu dòng công việc bạn đã chọn.

  • Tùy chọn bắt đầu dòng công việc này để phê duyệt phát hành phiên bản chính của một mục chỉ có sẵn khi bộ phận hỗ trợ cho lập phiên bản chính và phụ có được bật cho thư viện và nếu bạn chọn mẫu dòng công việc có thể dùng để phê duyệt nội dung.

 5. Bấm Tiếp.

 6. Trong phần danh sách ngôn ngữ và người dịch, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để xác định dòng công việc sử dụng danh sách hiện có của người dịch giao nhiệm vụ dịch thuật, hãy bấm dùng danh sách hiện có của ngôn ngữ và người dịch từ trang web, sau đó chọn danh sách bạn muốn dùng.

   Lưu ý: Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi danh sách người dịch đã tồn tại cho trang của bạn.

  • Để tạo một danh sách mới của ngôn ngữ và người dịch để dùng cho mẫu dòng công việc, bấm tạo một danh sách mới của ngôn ngữ và người dịch cho dòng công việc này, hãy nhập tên duy nhất cho danh sách trong hộp danh sách tên và sau đó chọn mở mới danh sách người dịch trong một cửa sổ riêng hộp kiểm nếu bạn muốn bắt đầu thêm tên vào danh sách người dịch mới khi bạn hoàn thành tùy chỉnh dòng công việc.

 7. Trong phần Ngày đến hạn , xác định phạm vi ngày trong dòng công việc nào nhiệm vụ sẽ được hoàn thành cho dòng công việc bắt đầu tự động.

  Lưu ý: Tùy chọn để đặt ngày đến hạn sẵn dùng chỉ khi bạn chọn cho dòng công việc bắt đầu tự động khi tài liệu được tạo hoặc thay đổi trong thư viện.

 8. Trong phần hoàn thành dòng công việc , hãy chọn hộp kiểm khi tài liệu nguồn được thay đổi nếu bạn muốn dòng công việc được hoàn thành bất cứ khi nào tất cả nhiệm vụ hoàn thành hoặc người nào đó thay đổi tài liệu nguồn cho bản dịch.

  Nếu bạn không chọn hộp kiểm này, dòng công việc sẽ được hoàn thành khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ dịch thuật.

 9. Bấm OK.

 10. Nếu bạn đã chọn để tạo một danh sách mới của người dịch để dùng với dòng công việc này và để có danh sách đó mở trong cửa sổ mới, mở ra một cửa sổ riêng, và bạn có thể bắt đầu thêm tên vào danh sách.

Đầu trang

Tải tài liệu lên một thư viện quản lý phiên dịch

Khi bạn tải lên tài liệu vào một thư viện quản lý dịch thuật, bạn sẽ cần cung cấp thông tin về trạng thái dịch và ngôn ngữ của tài liệu đó. Tài liệu mà bạn tải lên một thư viện quản lý phiên dịch vẫn đã kiểm xuất cho bạn cho đến khi bạn điền các thuộc tính bắt buộc cho tài liệu.

 1. Mở thư viện quản lý phiên dịch mà bạn muốn tải lên tài liệu.

 2. Trên menu tải lên , hãy bấm Tải lên tài liệu.

 3. Trong phần Tải lên tài liệu , bấm duyệt để định vị tài liệu bạn muốn, sau đó bấm mở.

 4. Bấm OK.

 5. Trên trang thuộc tính cho tài liệu, hãy nhập tên và tiêu đề cho tài liệu trong các hộp têntiêu đề .

 6. Nếu tài liệu bạn đang tải lên một dịch đã hoàn thành của tài liệu nguồn trong thư viện, hãy nhập số phiên bản của tài liệu nguồn vào hộp Phiên bản tài liệu nguồn . Thông tin này sẽ được thiết lập tự động nếu bạn dùng một dòng công việc để quản lý biên dịch

  Ví dụ, nếu tài liệu của bạn là một bản dịch của phiên bản đầu tiên của tài liệu nguồn, hãy nhập 1.0. Nếu tài liệu bạn đang tải lên không phải là một bản dịch, bạn nên để này trống.

 7. Trong phần Trạng thái dịch thuật , hãy chọn giá trị áp dụng cho tài liệu của bạn. Nếu tài liệu bạn đang tải lên tài liệu nguồn mà bản dịch sẽ được dựa trên, bạn nên để này trống. Thông tin này sẽ được đặt tự động nếu bạn dùng một dòng công việc để quản lý dịch.

 8. Trong phần ngôn ngữ , chọn thuộc tính ngôn ngữ áp dụng cho tài liệu của bạn hoặc bấm xác định giá trị của riêng bạn, sau đó nhập ngôn ngữ mà bạn muốn.

 9. Nếu tài liệu bạn đang tải lên một dịch tài liệu khác đã tồn tại trong thư viện, hãy bấm , sau đó chọn tài liệu nguồn cho tài liệu của bạn.

  Nếu tài liệu bạn đang tải lên không phải là một dịch tài liệu khác trong thư viện, hãy bấm không.

  Lưu ý: Tùy chọn này sẵn dùng chỉ khi thư viện đã chứa nhiều hơn một tài liệu.

 10. Bấm kiểm nhập.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×