Tạo một ruy-băng tùy chỉnh trong Access

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ruy-băng — dải ở trên cùng của cửa sổ chương trình có chứa nhóm các lệnh — là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent. Giao diện người dùng Office Fluent cung cấp một ngôi nhà duy nhất cho các lệnh trong Access.

Khi bạn bắt đầu để xây dựng các ứng dụng chuyên sâu hơn với Access, bạn có thể quyết định rằng bạn muốn tùy chỉnh ruy-băng Office Fluent để giúp dễ dàng hơn để sử dụng ứng dụng. Ví dụ, bạn có thể ẩn một số hoặc tất cả các mặc định tab sao cho người dùng không thể sử dụng các lệnh và bạn có thể tạo mới, tab tùy chỉnh có chứa các chỉ lệnh mà bạn muốn sẵn dùng.

Trong tất cả chương trình Microsoft Office dùng Giao diện người dùng Office Fluent, bạn sử dụng ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) để tùy chỉnh ruy-băng. Do đó, một số kiến thức cơ bản về XML sẽ hữu ích. Bài viết này không đề cập XML khái niệm, nhưng nó cung cấp cho bạn một thủ tục tùy chỉnh ruy-băng cơ bản và một số ví dụ XML mà bạn có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bài viết này tập trung vào cách tạo Ribbon tùy chỉnh của riêng bạn bằng cách dùng XML. Nếu bạn muốn sử dụng công cụ dựng sẵn để sửa đổi Ribbon hiện có, hãy xem tùy chỉnh ruy-băng trong Office.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về các kỹ thuật tùy chỉnh ruy-băng

Tạo và áp dụng một ruy-băng tùy chỉnh

Khôi phục mặc định ruy-băng

Tìm hiểu về ví dụ XML

Tìm hiểu về các kỹ thuật tùy chỉnh ruy-băng

Trong Access, bạn tùy chỉnh ruy-băng bằng cách tạo tùy chỉnh XML và sau đó thêm mã hoặc thiết đặt thuộc tính cơ sở dữ liệu hướng dẫn Access sử dụng XML đó khi nó tạo ruy-băng. Bạn có thể sử dụng XML để ẩn tab hiện có và thêm tab mới, lệnh nhóm và lệnh. Quy trình trong bài viết này hướng dẫn bạn cách thêm lệnh được dựng sẵn để truy nhập (chẳng hạn như tìm, sắp xếp, và lưu) và cách thêm các lệnh chạy macro Access mà bạn ghi lại chính bạn.

Không có một vài vị trí mà bạn có thể lưu trữ XML trong, nhưng một trong các phương pháp dễ nhất để lưu trữ nó trong hệ thống bảng trong cơ sở dữ liệu hiện tại. Quy trình bao gồm cách tạo hệ thống bảng có tên là USysRibbons, thêm XML ruy-băng của bạn vào đó, và sau đó xác định xem tùy chỉnh ruy-băng Hiển thị cho cơ sở dữ liệu toàn bộ hoặc cho một biểu mẫu cụ thể hoặc báo cáo. Bạn có thể xác định nhiều tùy chỉnh ribbon — cho toàn bộ các ứng dụng và Ribbon bổ sung cho riêng lẻ biểu mẫu hoặc báo cáo trong cơ sở dữ liệu.

Tạo và áp dụng một ruy-băng tùy chỉnh

Các phần sau đây cung cấp các quy trình từng bước để tạo và áp dụng một ruy-băng tùy chỉnh.

Trước khi bạn bắt đầu

Hiển thị hệ thống bảng trong ngăn dẫn hướng    Theo mặc định, Hệ thống bảng được không hiển thị trong ngăn dẫn hướng, vì vậy bạn phải trước tiên thay đổi thiết đặt trong hộp thoại Tùy chọn dẫn hướng để bạn có thể nhìn thấy bảng USysRibbons sau khi tạo nó. Sử dụng quy trình sau:

 1. Mở cơ sở dữ liệu trong Access, bấm chuột phải vào thanh dẫn hướng ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, sau đó bấm Tùy chọn dẫn hướng trên menu lối tắt.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn dẫn hướng , dưới Tùy chọn Hiển thị, hãy chọn hộp kiểm Hiện hệ thống đối tượng , sau đó bấm OK.

  Truy nhập hệ thống bảng xuất hiện trong ngăn dẫn hướng.

Bật hiển thị thông báo lỗi giao diện người dùng bổ trợ    Thông báo lỗi là giá trị nguồn thông tin khi tạo và khắc phục sự cố tùy chỉnh ruy-băng XML, vì vậy thật nên thực hiện Access Hiển thị chúng. Sử dụng quy trình sau:

 1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn

 2. Bấm thiết đặt máy khách

 3. Bên dưới chung, chọn hộp kiểm Hiển thị các lỗi giao diện người dùng bổ trợ , sau đó bấm OK.

Tạo bảng hệ thống USysRibbons

Sử dụng thủ tục này để tạo USysRibbons hệ thống bảng. Sau này, bạn sẽ sử dụng bảng này để lưu trữ của bạn tùy chỉnh ruy-băng XML.

 1. Trên tab Tạo, trong nhóm Bảng, bấm vào Thiết kế Bảng.

 2. Thêm các trường sau đây vào bảng. Đảm bảo rằng bạn nhập tên trường chính xác như hiển thị.

  Tên trường

  Loại

  Kích cỡ Trường

  ID

  AutoNumber

  Số nguyên Dài

  RibbonName

  Văn bản

  255

  RibbonXml

  Bản ghi nhớ

 3. Nếu bạn muốn, bạn có thể thêm nhiều trường bảng này, chẳng hạn như một trường chú thích để mô tả chức năng XML ruy-băng.

 4. Chọn trường ID . Trên tab Thiết kế, trong nhóm Công cụ, hãy bấm Khóa chính.

 5. Trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, bấm Lưu hoặc nhấn CTRL+S. Đặt tên cho bảng mới USysRibbons.

Thêm tùy chỉnh ruy-băng XML vào bảng USysRibbons

Dành cho mục đích của ví dụ này, giả sử bạn muốn để ngăn không cho người dùng cơ sở dữ liệu của bạn bằng cách dùng bất kỳ công cụ trên tab tạo . Ngoài ra, bạn muốn tạo tab mới gọi là A tùy chỉnh Tab với chỉ lệnh dán trên nó, như minh họa trong hình minh họa sau đây.

Tab Ribbon Tùy chỉnh

XML trong thủ tục sau đây sẽ tạo ra cấu hình này.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng USysRibbons , sau đó bấm Dạng xem biểu dữ liệu trên menu lối tắt.

 2. Thêm dữ liệu sau đây vào bảng. Bạn có thể sao chép XML mẫu từ bài viết này và dán nó trực tiếp vào bảng.

  ID

  RibbonName

  RibbonXML

  (Tự động đánh số)

  Tab của tôi

  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
  /office/2006/01/customui">
   <ribbon startFromScratch="false">
    <tabs>
     <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
     <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
      <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
       <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
      </group>
     </tab>
    </tabs>
   </ribbon>
  </customUI>
  
 3. XML này trước tiên chỉ dẫn cho truy nhập không "bắt đầu từ đầu" — tức là nó xác định truy nhập sẽ hiển thị các tab ruy-băng mặc định. Sau đó, nó cho truy nhập để ẩn chỉ một trong các tab mặc định (tab tạo ). Cuối cùng, nó sẽ tạo ra một tab ruy-băng mới có tên là "Tab tùy chỉnh A," thêm một lệnh nhóm có tên là "Nhóm tùy chỉnh A" tới tab, và thêm lệnh dán vào nhóm. Để biết thêm thông tin về ví dụ này và làm thế nào để tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn, hãy xem phần hiểu rõ ví dụ XML.

 4. Đóng bảng USysRibbons, và sau đó đóng và mở lại cơ sở dữ liệu.

Áp dụng tùy chỉnh ruy-băng

Bây giờ mà XML ruy-băng tùy chỉnh đã được lưu trữ trong một bảng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau — tùy thuộc vào việc bạn muốn áp dụng ruy-băng cho cơ sở dữ liệu toàn bộ hoặc một biểu mẫu cụ thể hoặc báo cáo.

 • Áp dụng tùy chỉnh ruy-băng cho cơ sở dữ liệu toàn bộ    

  1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn

  2. Bấm Cơ sở dữ liệu hiện tại, và sau đó dưới ruy-băng và tùy chọn thanh công cụ, chọn danh sách Tên ruy-băng , sau đó bấm ruy-băng mà bạn muốn — trong trường hợp này, Tab của tôi.

  3. Bấm OK.

 • Áp dụng ruy-băng tùy chỉnh cho các biểu mẫu hoặc báo cáo    

  1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào biểu mẫu hoặc báo cáo mà bạn muốn áp dụng tùy chỉnh ruy-băng để, sau đó bấm Dạng xem thiết kế trên menu lối tắt.

  2. Nếu chưa hiển thị bảng thuộc tính, bấm F4 để hiển thị.

  3. Ở phía trên cùng của trang thuộc tính, bên dưới kiểu chọn, đảm bảo rằng kiểu đối tượng (biểu mẫu hoặc báo cáo) được chọn trong danh sách.

  4. Trên tab khác của trang thuộc tính, bấm vào danh sách Tên ruy-băng , sau đó bấm ruy-băng mà bạn muốn hiển thị khi bạn mở biểu mẫu hoặc báo cáo (trong trường hợp này, Tab của tôi).

  5. Trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, bấm Lưu hoặc nhấn CTRL+S.

  6. Đóng biểu mẫu hoặc báo cáo, và sau đó bấm đúp vào nó trong ngăn dẫn hướng để mở lại nó.

   Ribbon mà bạn đã chọn được hiển thị.

Sau khi bạn xác nhận rằng ruy-băng tùy chỉnh của bạn hoạt động đúng cách, bạn có thể ẩn bảng hệ thống lại bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Bấm chuột phải vào thanh dẫn hướng ở phía trên cùng của ngăn dẫn hướng, sau đó bấm Tùy chọn dẫn hướng trên menu lối tắt.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn dẫn hướng , dưới Tùy chọn Hiển thị, hãy xóa hộp kiểm Hiện đối tượng Hệ thống , sau đó bấm OK.

Đầu trang

Khôi phục mặc định ruy-băng

Để ngừng sử dụng tùy chỉnh ruy-băng và khôi phục mặc định ruy-băng, hãy dùng một trong các thủ tục sau đây, tùy thuộc vào việc tùy chỉnh ruy-băng đang sử dụng bởi ứng dụng toàn bộ hoặc một biểu mẫu cụ thể hoặc báo cáo.

Khôi phục mặc định là ứng dụng mức ruy-băng

 1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn

 2. Bấm Cơ sở dữ liệu hiện tại, và sau đó dưới ruy-băng và thanh công cụ tùy chọn, xóa bỏ nội dung của hộp Tên ruy-băng .

 3. Đóng và sau đó mở lại cơ sở dữ liệu.

Access Hiển thị tab ruy-băng mặc định của nó. Ruy-băng XML vẫn nằm trong bảng USysRibbons cho đến khi bạn xóa bỏ nó, vì vậy nếu bạn muốn phục hồi lại ruy-băng tùy chỉnh, bạn có thể làm bằng cách đặt các tùy chọn Ribbon tên trở về giá trị đó chứa trước đó.

Khôi phục ruy-băng mặc định cho một biểu mẫu hoặc báo cáo

 1. Mở biểu mẫu hoặc báo cáo trong dạng xem thiết kế.

 2. Nếu chưa hiển thị bảng thuộc tính, bấm F4 để hiển thị.

 3. Ở phía trên cùng của trang thuộc tính, bên dưới kiểu chọn, đảm bảo rằng kiểu đối tượng (biểu mẫu hoặc báo cáo) được chọn trong danh sách.

 4. Trên tab khác của trang thuộc tính, xóa bỏ nội dung của hộp thuộc tính Tên ruy-băng .

 5. Lưu, đóng, và sau đó mở lại vào biểu mẫu hoặc báo cáo.

Ruy-băng XML vẫn nằm trong bảng USysRibbons cho đến khi bạn xóa bỏ nó, vì vậy nếu bạn muốn phục hồi lại ruy-băng tùy chỉnh, bạn có thể làm bằng cách đặt giá trị trong thuộc tính Tên ruy-băng trở về giá trị đó chứa trước đó.

Đầu trang

Tìm hiểu về ví dụ XML

Đây là ví dụ XML mà đã được sử dụng phiên bản cũ hơn trong bài viết này và xem phần minh họa của ruy-băng tùy chỉnh nó tạo ra.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
   <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
    <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
     <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

Tab Ribbon Tùy chỉnh

Trong ví dụ này, dòng thứ hai của XML thiết đặt thuộc tính startFromScratchFalse. Thiết đặt giá trị false đảm bảo quyền truy nhập tất cả các tab hiện có để giữ nguyên và thêm bất kỳ tab mới ở bên phải của tệp hiện có. Thiết đặt thuộc tính này là true sẽ loại bỏ tất cả các tab hiện có và hiển thị chỉ những người mà bạn tạo trong XML của bạn. Ngay cả khi bạn đặt thuộc tính startFromScratchfalse, bạn vẫn có thể ẩn tab cá nhân. Điều này được thể hiện bằng đường XML, ẩn tab tạo dựng sẵn, thứ tư. Các dòng còn lại tạo tab tùy chỉnh và nhóm tùy chỉnh và sau đó thêm lệnh dán dựng sẵn vào nhóm bằng cách sử dụng đường XML, sau đây.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Thêm bổ sung nhóm hoặc điều khiển ruy-băng tùy chỉnh của bạn    Bạn có thể thêm nhiều nhóm và điều khiển ruy-băng của bạn bằng cách thêm tương tự như đường XML, và thay thế bằng giá trị idMsonhãn khác nhau. Ví dụ, để tạo một điều khiển vào đối tượng đang được chọn xuất sang Excel dùng XML sau đây.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Để thêm điều khiển nhóm giống như lệnh dán , chèn dòng mới XML ngay lập tức trước hoặc sau khi dòng tạo lệnh dán . Để tạo một nhóm mới, bạn có thể sao chép, dán và sửa đổi XML sẽ tạo Một nhóm tùy chỉnh nhóm trên đây. Ví dụ sau trình diễn XML cộng hai điều khiển vào nhóm tùy chỉnh.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
   <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
    <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
     <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
    </group>
    <group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
     <control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
     <control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

XML này sẽ thêm một nhóm A tùy chỉnh Tab. Như minh họa trong hình minh họa sau đây, nhóm mới chứa hai điều khiển — một khởi tạo một thao tác nhập từ Excel, và một để khởi tạo một thao tác xuất sang Excel.

Tab Ribbon tùy chỉnh với hai nhóm

Lưu ý: Mỗi giá trị tab idid nhóm trong ruy-băng tùy chỉnh phải là duy nhất.

Tìm hiểu idMso giá trị của một lệnh    Để tìm hiểu idMso giá trị của một lệnh dựng sẵn, hãy dùng thủ tục sau đây:

 1. Bấm vào Tệp > Tùy chọn

 2. Bấm tùy chỉnh ruy-băng hoặc thanh công cụ truy nhập nhanh

 3. Di chuyển con trỏ qua mục mà bạn muốn thông tin về. Access Hiển thị điều khiển idMso giá trị trong Mẹo màn hình, trong dấu ngoặc đơn.

Thêm một lệnh để chạy một macro Access    Bạn có thể thêm tính linh hoạt hơn ruy-băng tùy chỉnh của bạn bằng cách thêm các lệnh chạy macro Access. Ví dụ, giả sử bạn tạo một macro có tên là MyMacro. Để thêm một lệnh ruy-băng của bạn chạy macro, hãy thêm dòng sau vào XML của bạn.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Để thêm điều khiển nhóm giống như lệnh dán trong ví dụ trước, chèn dòng mới XML ngay lập tức trước hoặc sau khi dòng tạo lệnh dán . Ví dụ sau trình diễn XML thêm các lệnh.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
 <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
   <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
   <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
    <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
     <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
     <button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
    </group>
    <group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
     <control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
     <control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
    </group>
   </tab>
  </tabs>
 </ribbon>
</customUI>

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×