Tạo một phạm vi đã đặt tên trong Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đây là cách bạn có thể tạo một phạm vi đã đặt tên trong bảng tính của bạn:

 1. Trên tab Công thức, trong nhóm Tên đã Xác định, hãy bấm Xác định tên.

 2. Trong hộp thoại Tên mới, trong hộp Tên, nhập tên mà bạn muốn sử dụng cho tham chiếu của mình.

  Lưu ý: Tên có thể là tối đa 255 ký tự trong độ dài.

 3. Để xác định phạm vi phạm vi đã đặt tên trong hộp phạm vi danh sách thả xuống, chọn tên của một trang tính hoặc sổ làm việc trong sổ làm việc.

  Một phạm vi đã đặt tên được đặt thành một phạm vi sổ làm việc sẽ sẵn dùng trong toàn bộ sổ làm việc, trong khi một phạm vi được đặt thành phạm vi cụ thể của một trang tính có thể được dùng trong trang tính chỉ.

 4. Hoặc trong hộp Chú thích, hãy nhập chú thích mô tả dài tối đa 255 ký tự.

 5. Trong hộp Tham chiếu tới, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm Thu gọn hộp thoại Ảnh nút (mà tạm thời co lại hộp thoại), chọn các ô trên trang tính, sau đó bấm Bung rộng hộp thoại Ảnh Nút .

  • Để nhập một hằng số, hãy nhập = (dấu bằng) rồi nhập giá trị hằng số.

  • Để nhập một công thức, hãy nhập = rồi nhập công thức.

 6. Bấm vào OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem Thêm

Xác định và dùng tên trong công thức

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×