Tạo một nhiệm vụ trong Microsoft Teams

Tạo một nhiệm vụ trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Lên lịch các nhiệm vụ cho học viên của bạn trong Microsoft Teams. Quản lý ngày đến hạn, hướng dẫn, điểm số, và nhiều hơn nữa qua tab nhiệm vụ.

 1. Dẫn hướng đến kênh chung dưới lớp học mong muốn, sau đó chọn nhiệm vụ.

  Chọn tab nhiệm vụ trong kênh chung.
 2. Chọn nhiệm vụ mới.

  Chọn nhiệm vụ mới
 3. Nhập tiêu đề cho nhiệm vụ này — đây là bắt buộc. Tiêu đề của bạn sẽ xuất hiện trên thẻ nhiệm vụ trong dạng xem nhiệm vụ hàng tuần.

  Nhập tiêu đề cho nhiệm vụ này
 4. Cung cấp thêm thông tin cho nhiệm vụ. Các bước sau đây là tùy chọn:

  • Thêm hướng dẫn bổ sung

  • Đính kèm tài liệu tham khảo chẳng hạn như web nối kết hoặc tệp PDF

  • Xác định một trống Word, Excel hoặc PowerPoint tài liệu bạn muốn học viên của bạn để bật hoặc tắt. Điều này sẽ tạo một tài liệu trống giống hệt cho tất cả học viên.

  • Chọn một hạn ngày hoặc thời gian

  • Chọn bật trong cuối nếu bạn sẽ cho phép học viên để bật hoặc tắt này nhiệm vụ chậm

  • Chọn số lượng điểm nhiệm vụ này là giá trị, nếu có

 5. Chọn gán. Học viên của bạn sẽ được thông báo về nhiệm vụ mới.

 6. Chọn loại bỏ để ngừng công việc trên nhiệm vụ này hoặc lưu dưới dạng bản thảo để quay lại giao và chỉnh sửa nó sau này.

Lưu ý: 

 • Học viên sẽ được thông báo 24 giờ trước ngày đến hạn có một nhiệm vụ đến hạn

 • Web nối kết không được thêm dưới dạng tài liệu tham khảo. Để thêm nối kết web, thêm vào một nối kết trong hộp Mô tả nhiệm vụ.

Tìm hiểu thêm

Sửa một nhiệm vụ

Lưu một nhiệm vụ dưới dạng bản nháp

Xem lại một nhiệm vụ với điểm giá trị

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×