Tạo một nhiệm vụ trong LMS và sổ tay lớp học của bạn

Tạo một nhiệm vụ trong LMS và sổ tay lớp học của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tạo một nhiệm vụ trong một sổ ghi chép lớp học sẽ phân phối nó cho tất cả các học viên trong lớp học đó. Giao và ngày đến hạn của nó sẽ cũng tự động đồng bộ với hệ thống quản lý tìm hiểu (LMS) hoặc sinh viên thông tin hệ thống (SIS) của bạn sau khi bạn đã kết nối sổ tay lớp học của bạn với LMS hoặc SIS.

  1. Mở OneNote trên máy tính của bạn.

  2. Chọn sổ tay lớp học của bạn theo tên, và thêm nhiệm vụ vào Thư viện nội dung của sổ ghi chép của bạn hoặc Không gian cộng tác.

  3. Trên trang bạn muốn phân phối, hãy chọn Sổ ghi chép lớp học trong ruy-băng OneNote, sau đó chọn tạo nhiệm vụ.

    Hàng biểu tượng danh sách phân phối thư viện nội dung, xem lại sinh viên công việc và tạo nhiệm vụ.

  4. Xem lại và sửa nhiệm vụ của tiêu đề và mô tả, và chọn một ngày đến hạn và thời gian (tùy chọn).

    Tạo nhiệm vụ ngăn có khoảng trống để điền vào tiêu đề, mô tả, ngày đến hạn, và điểm giá trị cho một nhiệm vụ trong sổ ghi chép lớp học.

  5. Chọn phần sổ tay lớp học mà bạn muốn các học viên để tìm nhiệm vụ trong. Ví dụ: gán.

  6. Chọn Tạo.

Sau khi nó được tạo ra, bạn có thể xem nhiệm vụ của bạn LMS/SIS và đăng điểm trực tiếp từ sổ tay lớp học để LMS của bạn.

Tìm hiểu thêm

Kết nối sổ tay lớp học với LMS hoặc SIS của bạn

Xếp loại bài đăng từ sổ tay lớp học

Tìm hiểu mà hệ thống quản lý tìm hiểu được tích hợp với OneNote và sổ ghi chép lớp học

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×