Tạo một nhóm từ một nhóm hiện có

Tạo một nhóm từ một nhóm hiện có

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trước tiên hãy bấm nhóm Nút Teams ở bên trái của ứng dụng, sau đó bấm gia nhập hoặc tạo một nhóm Nút Thêm người vào nhóm ở dưới cùng của danh sách nhóm của bạn.

Sau đó bấm tạo một nhóm mới Nút Thêm người vào nhóm ở phía trên cùng bên phải của ứng dụng.

Từ đây, chọn tạo từ …, và chọn nhóm Office 365.

Bạn sẽ được trình bày với một danh sách nhóm mà bạn đang sở hữu, không đã có một nhóm liên kết và có ít hơn 5.000 thành viên.

Chọn Nhóm của bạn mong muốn, và một nhóm có cùng tên sẽ tạo tự động. Nhóm sẽ chia sẻ cùng một nhóm bảo mật (công cộng hoặc riêng tư) và thành viên dưới dạng nhóm ban đầu.

Tạo một nhóm từ một nhóm hiện có trong Microsoft Teams

Lưu ý: 

  • Tùy chọn này không sẵn dùng cho các nhóm trên 5.000 thành viên hoặc trước đó đã được thêm vào nhóm khác.

  • Nhóm tạo thông qua Yammer không được chuyển thành một nhóm.

Nối kết liên quan:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×