Tạo một nhóm cho nhân viên trong Microsoft Teams

Tạo một nhóm cho nhân viên trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhân viên đội cho phép người quản trị của trường học và giáo viên để dễ dàng chia sẻ thông tin và làm việc cùng nhau trên toàn bộ trường học kiến.

Với tích hợp OneNote Staff Notebooks, nhân viên có thể phát hành chính sách của trường học cho cả nhóm để truy nhập hoặc tạo kế hoạch phát triển chuyên nghiệp cá nhân. Lãnh đạo nhân viên là chủ sở hữu nhóm và thêm hoặc loại bỏ các nhân viên từ nhóm.

Các lợi ích của việc sử dụng nhân viên nhóm

 • Tiết kiệm thời gian bằng cách tổ chức tất cả công việc trong một hub

 • Thiết lập cuộc họp nhân viên sử dụng tab cuộc họp

 • Cộng tác trong bài đăng hội thoại dòng

 • Liên lạc qua trò chuyện, cuộc gọi âm thanh hoặc video

 • Thực hiện thông báo bằng cách dùng @mention vào kênh chung của nhóm hoặc bằng cách ghim quan trọng tài liệu dưới dạng cố định các tab

 • Tổ chức cuộc họp trực diện hoặc ảo

 • Làm việc trong nhóm nhỏ hơn

 • Chia sẻ và tổ chức nội dung

 • Sử dụng OneNote Staff notebook, bao gồm một thư viện nội dung cho tất cả các thành viên để đọc, một không gian cộng tác nơi các thành viên có thể sửa cộng, và sổ ghi chép riêng cho từng nhân viên chỉ họ và leader(s) nhân viên có thể nhìn thấy

 • Thêm tab chẳng hạn như trình lập kế hoạch để tạo nhiệm vụ tổ chức

 • Thêm tab chẳng hạn như Power BI để trực quan hóa dữ liệu học viên

 • Thêm các tab như Twitter quản lý tài khoản trường học

Tạo một nhóm nhân viên

 1. Chọn Thêm nhóm ở cuối danh sách nhóm của bạn.

  Chọn thêm nhóm
 2. Chọn lát xếp tạo một nhóm .

 3. Chọn tạo nhóm.

  Chọn tạo nhóm
 4. Chọn Nhân viên vào nhóm.

  Chọn một kiểu nhóm
 5. Nhập tên cho nhóm của bạn.

 6. Nhập mô tả

  Ví dụ: Bellows cao khoa

  Nhập tên và mô tả cho nhóm của bạn.
 7. Một lần, bạn đã tạo một nhóm nhân viên, hãy làm theo các bước để thêm giáo dục khác như là thành viên nhóm.

Tìm hiểu thêm

Chọn Nhóm đó để tạo

Tạo một nhóm cho các lớp học

Tạo một nhóm PLC

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×