Tạo một nhóm cho các lớp học trong Microsoft Teams

Tạo một nhóm cho các lớp học trong Microsoft Teams

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các lớp học là nhóm với quyền duy nhất cho giáo viên và sinh viên. Là người sở hữu của nhóm, giáo viên gán và xem lại làm việc và tạo kênh và tệp. Mỗi nhóm lớp học cũng được nối kết sổ tay lớp học OneNote của chính nó.

Trong nhóm, học viên:

 • Cộng tác trong nhóm làm việc kênh

 • Chia sẻ tệp

 • Bật trong nhiệm vụ

Tạo một nhóm cho lớp học của bạn

 1. Chọn Thêm nhóm ở cuối danh sách nhóm của bạn.

  Chọn thêm nhóm
 2. Chọn lát xếp tạo một nhóm .

  Chọn tạo nhóm
 3. Chọn các lớp học là nhóm.

  Chọn một kiểu nhóm
 4. Nhập tên cho lớp học của bạn.

 5. Nhập mô tả. Ví dụ: bà Gustyte, giai đoạn thứ 3, đáp ứng trong phòng 301.

  Tạo nhóm lớp học mới
 6. Một lần, bạn đã tạo nhóm lớp học của bạn, hãy làm theo các bước để thêm học viên của bạn là thành viên nhóm.

Tìm hiểu thêm

Thêm học viên vào nhóm lớp học

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×