Tạo một ngăn tác vụ tùy chỉnh để giúp người dùng điền vào biểu mẫu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Biểu mẫu phức tạp có thể gây nhầm lẫn cho người dùng để điền. Chỗ dành sẵn cho văn bản, dạng xem, có điều kiện định dạng, và quy tắc có thể giúp hãy điền vào biểu mẫu dễ dàng hơn, nhưng không có các tính năng này cung cấp tổng quan về cách hoạt động của biểu mẫu.

Bạn có thể tạo một ngăn tác vụ tùy chỉnh và thêm nó vào một mẫu biểu mẫu để giúp làm biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn dễ dàng hơn cho người dùng để hiểu và điền chính xác.

Quan trọng: Ngăn tác vụ tùy chỉnh không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Nếu bạn muốn sử dụng ngăn tác vụ tùy chỉnh, mẫu biểu mẫu của bạn phải chỉ thể điền bằng cách sử dụng InfoPath.

Trong bài viết này

Tổng quan

Trước khi bạn bắt đầu

Cân nhắc tính tương thích

Tạo một ngăn tác vụ tùy chỉnh

Tổng quan

Ngăn tác vụ tùy chỉnh là một trang Web Hiển thị trong một Microsoft Office InfoPath ngăn tác vụ khi người dùng sẽ điền một mẫu.

Biểu mẫu có một ngăn tác vụ tùy chỉnh

1. tên nhiệm vụ tùy chỉnh ngăn xuất hiện ở đây.

2. trang Web xuất hiện ở đây.

Bạn có thể chỉ định một trang Web để dùng làm ngăn tác vụ tùy chỉnh mặc định cho mẫu biểu mẫu. Nếu bạn muốn, bạn có thể thêm trang Web vào một mẫu biểu mẫu dưới dạng tệp tài nguyên, và sau đó dùng siêu kết nối để kết nối chúng. Khi mọi người điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu, họ có thể dẫn hướng trang Web này trong ngăn tác vụ tùy chỉnh.

Lưu ý: Chỉ HTML được kết xuất trong ngăn tác vụ tùy chỉnh.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng Microsoft Office Word để tạo nội dung cho ngăn tác vụ tùy chỉnh của bạn, và sau đó lưu nó dưới dạng trang Web. Hầu hết Word định dạng sẽ được giữ lại.

Sau khi bạn đã tạo nội dung cho ngăn tác vụ tùy chỉnh của bạn, bạn có thể thực hiện một trong hai thao tác sau với nó:

 • Thêm nó vào mẫu biểu mẫu    Nếu bạn mong đợi để cập nhật nhiệm vụ tùy chỉnh ngăn nội dung thường xuyên hoặc không được, bạn nên thêm tệp HTML cho mẫu biểu mẫu. Điều này cho phép người dùng xem ngăn tác vụ tùy chỉnh ngay cả khi họ điền vào biểu mẫu trong khi họ ngoại tuyến.

 • Nối kết đến nó từ mẫu biểu mẫu    Nếu bạn lập kế hoạch để cập nhật nhiệm vụ tùy chỉnh ngăn nội dung thường xuyên, và bạn không muốn phát hành lại mẫu biểu mẫu mỗi lần bạn cập nhật nội dung, bạn nên lưu trữ tệp HTML vào một vị trí khác. Sau đó bạn có thể nối kết đến nội dung từ mẫu biểu mẫu. Khi bạn muốn Cập Nhật ngăn tác vụ khách hàng, bạn sửa tệp HTML, hoặc thay thế bằng mới.

  Lưu ý: Vị trí mà bạn lưu trữ tệp HTML phải sẵn có với những người điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn. Ngoài ra, nếu vị trí không nằm trong cùng một tên miền đó là mẫu biểu mẫu, người dùng sẽ thấy cảnh báo khi họ bắt đầu để điền vào biểu mẫu.

Đầu trang

Trước khi bắt đầu

 1. Lập kế hoạch nội dung của bạn.    Nếu bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu mới, nói chuyện với những người sẽ điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn để tìm hiểu về nhu cầu của họ. Điều này sẽ giúp bạn lập kế hoạch loại nội dung bạn muốn bao gồm trong ngăn tác vụ tùy chỉnh. Nếu bạn muốn thêm một ngăn tác vụ tùy chỉnh vào mẫu biểu mẫu hiện có, nói chuyện với những người đã điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu và cho những người đã sử dụng thông tin đã thu thập. Điều này sẽ giúp bạn xác định những gì trợ giúp mọi người cần.

  Lưu ý: Chiến lược trợ giúp tổng thể của bạn sẽ bao gồm các thành phần khác, chẳng hạn như văn bản chỗ dành sẵn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xem thêm .

  Mẹo: Nếu bạn có kế hoạch nội dung Trợ giúp cho mẫu biểu mẫu sẽ được triển khai trong doanh nghiệp lớn, bạn có thể xem xét tổ chức tiêu điểm nhóm hoặc điều khiển khảo sát để giúp xác định chiến lược trợ giúp tổng thể của bạn.

 2. Quyết định cách bạn sẽ tạo trang Web.    Bạn có thể sử dụng Microsoft Office Word để viết nội dung cho ngăn tác vụ tùy chỉnh của bạn, và sau đó lưu tệp dưới dạng trang Web lọc. Định dạng này là một định dạng HTML chung không chứa bất kỳ tính năng cụ thể của Office. Bạn cũng có thể dùng trình soạn trang Web, chẳng hạn như Microsoft Office SharePoint Designer, miễn là hoàn thành trang Web của bạn không phụ thuộc vào tệp nằm trong các vị trí khác, chẳng hạn như thư mục con. Bạn cũng có thể viết tệp HTML đơn giản bằng cách dùng trình soạn thảo văn bản, chẳng hạn như WordPad.

 3. Chuẩn bị tài nguyên khác.    Nếu bạn muốn nối kết đến một trang từ một ngăn tác vụ tùy chỉnh, thay vì thêm trang vào mẫu biểu mẫu, bạn cần một máy chủ Web tất cả người dùng của bạn có thể truy nhập. Bạn cũng có thể muốn mọi người có thể sửa đổi ngăn tác vụ tùy chỉnh, có lẽ bằng cách dùng tài khoản cụ thể được tạo cho mục đích đó.

Đầu trang

Cân nhắc tính tương thích

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu trong Microsoft Office InfoPath 2007, bạn có thể chọn để thiết kế một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, một số tính năng không sẵn có. Ví dụ, ngăn tác vụ tùy chỉnh, thường được dùng để hiển thị nội dung Trợ giúp tùy chỉnh, không được hỗ trợ trong mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Để thêm trợ giúp vào mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, hãy xem xét một cách khác để thêm trợ giúp, chẳng hạn như bằng cách dùng định dạng điều kiện để hiển thị trợ giúp theo ngữ cảnh.

Đầu trang

Tạo một ngăn tác vụ tùy chỉnh

 1. Viết nội dung cho ngăn tác vụ tùy chỉnh và lưu nó dưới dạng trang Web. Nếu bạn dùng Word để viết nội dung, hãy lưu tệp dưới dạng trang Web lọc.

 2. Mở mẫu biểu mẫu trong phương thức thiết kế.

 3. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn biểu mẫu.

 4. Trong hộp thoại Tùy chọn biểu mẫu , bên dưới thể loại, hãy bấm lập trình.

 5. Chọn hộp kiểm cho phép ngăn tác vụ tùy chỉnh .

 6. Để thêm ngăn tác vụ tùy chỉnh vào mẫu biểu mẫu, để biểu mẫu có thể điền ngoại tuyến, hãy làm như sau:

  1. Bấm tệp tài nguyên.

  2. Trong hộp thoại Tài nguyên tệp , bấm Thêm.

  3. Trong hộp thoại Thêm tệp , định vị tệp mà bạn muốn thêm, và sau đó bấm đúp vào nó.

  4. Lặp lại hai bước trước đó cho đến khi bạn đã thêm tất cả các tệp tài nguyên mà bạn cần. Nếu bạn đang sử dụng nhiều trang Web, hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm tất cả.

  5. Khi bạn hoàn tất việc thêm các tệp tài nguyên, trong hộp thoại Tài nguyên tệp , bấm OK.

 7. Trong hộp tên ngăn nhiệm vụ , hãy nhập tên cho ngăn tác vụ tùy chỉnh. Tên sẽ xuất hiện ở phía trên ngăn tác vụ.

 8. Trong hộp vị trí của ngăn tác vụ , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  1. Nếu bạn đặt trang Web trên một máy chủ Web, hãy nhập URL cho trang.

  2. Nếu bạn thêm trang Web làm tài nguyên, hãy bấm vào mũi tên, sau đó chọn trang Web từ danh sách. Nếu bạn có nhiều hơn một tệp tài nguyên, hãy chọn tệp mà bạn muốn làm mặc định.

 9. Bấm vào OK.

 10. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

  Ngăn tác vụ tùy chỉnh của bạn sẽ xuất hiện bên cạnh biểu mẫu.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×