Tạo một macro

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo một macro để thực hiện một chuỗi hành động cụ thể và bạn có thể tạo một nhóm macro để thực hiện chuỗi liên quan của hành động.

Trong Microsoft Office Access 2007, macro có thể được chứa trong đối tượng macro (đôi khi gọi là độc lập macro), hoặc họ có thể được nhúng vào các thuộc tính sự kiện của biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển. Nhúng macro trở thành một phần của đối tượng hoặc điều khiển mà chúng được nhúng. Đối tượng macro được hiển thị trong ngăn dẫn hướng, dưới macro; nhúng macro sẽ không.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về bộ dựng Macro

Tạo một macro độc lập

Tạo một nhóm macro

Tạo một macro nhúng

Sửa macro

Sử dụng điều kiện để kiểm soát hành động macro

Tìm hiểu thêm về hành động macro

Tìm hiểu về bộ dựng Macro

Bạn sử dụng bộ dựng Macro để tạo và sửa đổi macro. Để mở bộ dựng Macro:

 • Trên tab tạo , trong nhóm khác , hãy bấm Macro. Nếu lệnh này không sẵn dùng, hãy bấm vào mũi tên bên dưới mô-đun hoặc nút Mô-đun lớp , sau đó bấm Macro. Ảnh nút

  Bộ dựng Macro được hiển thị.

Bộ dựng Macro

Trong cửa sổ bộ dựng Macro, bạn xây dựng danh sách hành động mà bạn muốn thực hiện khi chạy macro. Khi bạn trước tiên mở bộ dựng Macro, cột hành động , đối số cột và cột chú thích được hiển thị.

Bên dưới các Đối số hành động, bạn nhập và sửa đối số ở bên trái cho mỗi hành động macro, nếu bất kỳ được yêu cầu. Một hộp Mô tả cho bạn một mô tả ngắn về mỗi hành động hoặc các đối số được hiển thị ở bên phải. Bấm một hành động hoặc các đối số hành động để đọc mô tả trong hộp.

Bạn có thể dùng các lệnh trên tab thiết kế của bộ dựng Macro để tạo, kiểm tra và chạy macro.

Bảng sau đây mô tả các lệnh sẵn dùng trên tab thiết kế .

Nhóm

Lệnh

Mô tả

Công cụ

Chạy

Thực hiện các hành động được liệt kê trong macro.

Một bước

Cho phép chế độ bước một lần. Khi bạn chạy macro trong chế độ này, mỗi hành động là thực hiện một lần. Sau khi hoàn thành mỗi hành động, hộp thoại Một bước Macro được hiển thị. Bấm bước trong hộp thoại để chuyển đến phần hành động tiếp theo. Bấm Dừng tất cả các macro để dừng việc này và các macro chạy bất kỳ. Bấm tiếp tục để thoát khỏi chế độ đơn bước và thực hiện các hành động còn lại mà không cần dừng.

Bộ dựng

Khi bạn nhập một đối số hành động mà có thể chứa một biểu thức, nút này được bật. Bấm bộ dựng để mở hộp thoại Bộ dựng biểu thức , bạn có thể dùng để xây dựng biểu thức.

Hàng

Chèn hàng

Chèn một hoặc nhiều hàng trống hành động ở phía trên các hàng đã chọn hoặc hàng.

Xóa bỏ hàng

Xóa một hành động đã chọn hoặc nhiều hàng.

Hiện/ẩn

Hiển thị tất cả các hành động

Hiển thị thêm hoặc bớt các hành động macro trong danh sách thả xuống Action .

 • Để hiển thị một danh sách dài của hành động macro, bấm Hiện tất cả hành động. Khi danh sách dài của hành động macro sẵn dùng, nút Hiện tất cả hành động sẽ xuất hiện đã chọn. Nếu bạn chọn một hành động macro từ danh sách dài các hành động macro, sau đó bạn có thể cần cấp trạng thái rõ ràng tin cậy cơ sở dữ liệu trước khi bạn có thể chạy hành động.

 • Để chuyển từ một danh sách dài của hành động macro vào một danh sách ngắn hơn Hiển thị chỉ những hành động macro mà có thể được dùng trong cơ sở dữ liệu mà đã không được tin cậy, hãy đảm bảo rằng nút Hiện tất cả hành động không được chọn.

  Mẹo: Nếu nút Hiện tất cả hành động được chọn, bấm vào nút Hiện tất cả hành động để xóa vùng chọn. Khi nút Hiện tất cả hành động không được chọn, danh sách ngắn hơn hành động macro tin cậy là sẵn dùng.

Tên macro

Hiển thị hoặc ẩn cột Tên Macro . Macro tên được yêu cầu trong nhóm macro để phân biệt các macro cá nhân với nhau, nhưng nếu không, macro tên là tùy chọn. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần tạo nhóm macro.

Điều kiện

Hiển thị hoặc ẩn cột điều kiện . Bạn sử dụng cột này để nhập biểu thức kiểm soát khi một hành động được thực hiện.

Đối số

Hiển thị hoặc ẩn cột đối số . Cột này hiển thị các đối số cho mỗi hành động macro và này giúp dễ dàng đọc qua các macro của bạn. Nếu đối số cột không được hiển thị, bạn phải bấm mỗi hành động và đọc các đối số dưới Đối số hành động. Bạn không thể nhập các đối số trong đối số cột.

Mẹo: Bộ dựng Macro đã được thiết kế lại trong Access 2010 để giúp bạn thậm chí dễ dàng tạo, sửa và chia sẻ quyền truy nhập macro.

Đầu trang

Tạo một macro độc lập

 1. Trên tab tạo , trong nhóm khác , hãy bấm Macro. Nếu lệnh này không sẵn dùng, hãy bấm vào mũi tên bên dưới mô-đun hoặc nút Mô-đun lớp , sau đó bấm Macro. Ảnh nút

  Bộ dựng Macro được hiển thị.

 2. Thêm một hành động macro:

  • Trong bộ dựng Macro, hãy bấm vào ô trống đầu tiên trong cột hành động .

  • Nhập hành động mà bạn muốn dùng, hoặc bấm vào mũi tên để hiển thị danh sách hành động sẵn dùng, sau đó chọn hành động mà bạn muốn dùng.

   Chọn một hành động macro

  • Bên dưới các Đối số hành động (ở phần dưới của bộ dựng Macro), xác định các đối số cho hành động, nếu bất kỳ được yêu cầu.

   Nhập đối hành động

   Lưu ý: 

   • Khi bạn gõ đối số trong ngăn Đối số hành động , chúng được hiển thị trong đối số cột trong danh sách hành động. Tuy nhiên, đối số cột hiển thị chỉ; bạn không thể nhập các đối số trong cột đó.

   • Để xem mô tả ngắn về mỗi đối số, trong ngăn Đối số hành động , bấm vào hộp đối số, và sau đó đọc mô tả trong hộp liền kề.

    Mẹo

    • Đối với một đối số hành động có thiết đặt là tên đối tượng cơ sở dữ liệu, bạn có thể đặt đối số bằng cách kéo đối tượng từ ngăn dẫn hướng đến hộp đối số Tên đối tượng của hành động.

    • Bạn cũng có thể tạo một hành động bằng cách kéo một đối tượng cơ sở dữ liệu từ ngăn dẫn hướng đến một hàng trống trong bộ dựng Macro. Nếu bạn kéo một bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo hoặc mô-đun vào bộ dựng Macro, Access thêm một hành động mở ra bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo. Nếu bạn kéo một macro vào bộ dựng Macro, Access thêm một hành động chạy macro.

  • Hoặc bạn có thể nhập chú thích cho hành động trong cột chú thích .

 3. Để thêm nhiều hành động macro, di chuyển đến hàng hành động khác, và sau đó lặp lại bước 2.

Khi bạn chạy macro, Access thực hiện các hành động theo thứ tự mà bạn danh sách chúng.

Đầu trang

Tạo một nhóm macro

Nếu bạn muốn nhóm một vài macro liên quan trong một đối tượng macro, bạn có thể tạo một nhóm macro.

 1. Trên tab tạo , trong nhóm khác , hãy bấm Macro. Nếu lệnh này không sẵn dùng, hãy bấm vào mũi tên bên dưới mô-đun hoặc nút Mô-đun lớp , sau đó bấm Macro. Ảnh nút

  Bộ dựng Macro được hiển thị.

 2. Trên tab thiết kế , trong nhóm Hiện/ẩn , bấm Macro tên Ảnh Nút nếu bạn chưa chọn nó.

  Cột Tên Macro được hiển thị trong bộ dựng Macro.

  Lưu ý: Trong nhóm macro, macro tên là cần thiết để phân biệt các macro cá nhân với nhau. Tên macro sẽ xuất hiện trên dòng cùng một hành động đầu tiên của macro. Cột tên macro được để trống cho bất kỳ hành động tiếp theo trong macro. Macro kết thúc khi tên macro tiếp theo gặp phải.

 3. Trong cột Tên Macro , hãy nhập tên cho macro đầu tiên trong nhóm macro.

 4. Thêm hành động mà bạn muốn macro đầu tiên để thực hiện thời:

  • Trong cột hành động , hãy bấm vào mũi tên để hiển thị danh sách hành động.

  • Bấm vào hành động mà bạn muốn dùng.

  • Dưới Đối số hành động, hãy xác định các đối số cho hành động, nếu bất kỳ được yêu cầu.

   Để xem mô tả ngắn về mỗi đối số, bấm vào hộp đối số, và sau đó đọc mô tả ở bên phải của đối số.

   Mẹo

   • Cho một đối số hành động có thiết đặt là tên đối tượng cơ sở dữ liệu, bạn có thể đặt đối số bằng cách kéo đối tượng từ ngăn dẫn hướng đến hộp đối số Tên đối tượng của hành động.

   • Bạn cũng có thể tạo một hành động bằng cách kéo một đối tượng cơ sở dữ liệu từ ngăn dẫn hướng đến một hàng trống trong bộ dựng Macro. Nếu bạn kéo một bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo hoặc mô-đun vào bộ dựng Macro, Access thêm một hành động mở ra bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo. Nếu bạn kéo một macro vào bộ dựng Macro, Access thêm một hành động chạy macro.

  • Hoặc bạn có thể nhập chú thích cho hành động.

 5. Di chuyển hàng trống, sau đó nhập tên cho macro kế tiếp trong cột Tên Macro .

 6. Thêm các hành động mà bạn muốn macro thực hiện thời.

 7. Lặp lại bước 5 và 6 cho mỗi macro trong nhóm macro.

Minh họa sau đây cho thấy một nhóm nhỏ macro. Nhóm macro chứa hai macro, các tên đều được hiển thị trong cột Tên Macro . Mỗi macro chứa hai hành động.

Ví dụ về nhóm macro

Lưu ý: 

 • Khi bạn lưu nhóm macro, tên mà bạn xác định là tên của nhóm macro. Trong ví dụ trước, tên của nhóm macro là Macro3. Tên này được hiển thị bên dưới macro trong ngăn dẫn hướng. Để tham chiếu đến một macro riêng lẻ trong một nhóm macro, hãy dùng cú pháp này:

  macrogroupname.macroname

  Ví dụ, trong phần minh họa trước đó, Macro3.FoundMsg tham chiếu đến macro thứ hai trong nhóm macro.

 • Nếu bạn chạy macro nhóm bằng cách bấm đúp vào nó trong ngăn dẫn hướng hoặc bằng cách bấm vào chạy Ảnh nút trong nhóm công cụ trên tab thiết kế , Access thực hiện chỉ macro đầu tiên trong nhóm, dừng khi đạt tới tên macro thứ hai.

Đầu trang

Tạo một macro nhúng

Nhúng macro sẽ khác nhau từ độc lập macro trong rằng chúng được lưu trữ trong trường hợp các thuộc tính của biểu mẫu, báo cáo hoặc điều khiển. Chúng không hiển thị dưới dạng đối tượng dưới macro trong ngăn dẫn hướng. Điều này có thể dễ cơ sở dữ liệu của bạn để quản lý, vì bạn không cần phải theo dõi các đối tượng riêng biệt macro có chứa macro cho một biểu mẫu hoặc báo cáo. Ngoài ra, nhúng macro nào đi kèm với biểu mẫu hoặc báo cáo bất cứ khi nào bạn sao chép, nhập hoặc xuất nó.

Ví dụ, nếu bạn muốn ngăn không cho báo cáo hiển thị khi không có dữ liệu không, bạn có thể nhúng macro vào thuộc tính của báo cáo Trên dữ liệu không có sự kiện. Bạn có thể sử dụng hành động MsgBox để hiển thị một thông báo, và sau đó sử dụng hành động CancelEvent để hủy bỏ báo cáo thay vì Hiển thị một trang trống.

 1. Trong ngăn dẫn hướng, bấm chuột phải vào biểu mẫu hoặc báo cáo sẽ chứa macro, sau đó bấm Dạng xem thiết kế Ảnh nút hoặc Dạng xem bố trí Ảnh nút .

 2. Nếu trang thuộc tính chưa được hiển thị, hãy nhấn F4 để hiển thị nó.

 3. Bấm vào điều khiển hoặc phần có chứa thuộc tính sự kiện mà bạn muốn nhúng macro. Bạn cũng có thể chọn điều khiển hoặc phần (hoặc vào toàn bộ biểu mẫu hoặc báo cáo) bằng cách dùng danh sách thả xuống dưới Kiểu chọn ở trên cùng của trang thuộc tính.

 4. Trên trang thuộc tính, bấm tab Sự kiện.

 5. Bấm thuộc tính sự kiện mà bạn muốn nhúng macro, sau đó bấm Nút Trình Tạo .

 6. Trong hộp thoại Chọn bộ dựng , bấm Bộ dựng Macro, sau đó bấm OK.

 7. Trong bộ dựng Macro, bấm vào hàng đầu tiên trong cột hành động .

 8. Trong danh sách thả xuống Action , hãy bấm hành động mà bạn muốn.

 9. Nhập bất kỳ đối số bắt buộc bên dưới các Đối số hành động.

 10. Nếu bạn muốn thêm hành động khác, bấm vào hàng kế tiếp trong cột hành động và lặp lại bước 8 và 9.

 11. Khi macro của bạn đã hoàn tất, hãy bấm lưu, sau đó bấm đóng.

Macro chạy mỗi khi thuộc tính sự kiện được kích hoạt.

Lưu ý: Truy nhập cho phép bạn xây dựng một nhóm macro như macro nhúng. Tuy nhiên, chỉ macro đầu tiên trong nhóm sẽ chạy khi sự kiện được kích hoạt. Tiếp theo macro trong nhóm sẽ bị bỏ qua.

Đầu trang

Sửa macro

 • Để chèn một hàng hành động     Bấm chuột phải vào hàng hành động ở phía trên mà bạn muốn chèn hàng hành động mới, sau đó bấm Chèn hàng Ảnh nút chèn hàng trong bảng tra cứu .

 • Để xóa bỏ một hàng hành động     Bấm chuột phải vào hàng hành động mà bạn muốn xóa, sau đó bấm Xóa hàng Ảnh Nút .

 • Để di chuyển một hàng hành động     Chọn hành động hàng bằng cách bấm vào tiêu đề hàng ở bên trái của hành động, sau đó kéo nó đến vị trí mới.

Bạn có thể chèn, xóa hoặc di chuyển nhiều hàng bằng cách chọn Nhóm các hàng, và sau đó thực hiện thao tác bạn muốn. Để chọn một nhóm các hàng, hãy bấm vào tiêu đề hàng hàng đầu tiên bạn muốn chọn, nhấn giữ phím SHIFT, sau đó bấm vào tiêu đề hàng hàng cuối cùng mà bạn muốn chọn. (Tiêu đề hàng là tô nền hộp ở bên trái của mỗi hàng hành động.)

Một phương pháp thay thế của việc chọn nhiều hàng là đặt con trỏ lên tiêu đề hàng hàng đầu tiên bạn muốn chọn, rồi bấm và kéo lên hoặc xuống để chọn các hàng khác.

Lưu ý: Khi chọn các hàng bằng cách bấm và kéo, hàng đầu tiên bạn chọn phải không đã được chọn. Nếu nó chưa được chọn, Access sẽ xem như bạn đang tìm cách kéo hàng đến vị trí mới.

Đầu trang

Sử dụng điều kiện để kiểm soát hành động macro

Bạn có thể dùng bất kỳ biểu thức đánh giá là True/false hoặc có/không trong một điều kiện. Hành động macro sẽ được thực hiện nếu điều kiện đánh giá là True (hoặc có).

Để nhập một điều kiện cho một hành động macro, trước tiên bạn phải hiển thị cột điều kiện trong bộ dựng Macro:

 • Trên tab thiết kế , trong nhóm Hiện/ẩn , hãy bấm điều kiện Ảnh nút .

Nhập một biểu thức điều kiện cột. Đừng đặt trước biểu thức với dấu bằng (=). Để thực hiện một điều kiện áp dụng cho một số hành động cùng một lúc, kiểu ... trong mỗi hàng tiếp theo. Ví dụ:

Điều kiện áp dụng cho một số hành động macro

Mẹo: Để khiến Access để tạm thời bỏ qua một hành động, hãy nhập sai làm điều kiện. Tạm thời bỏ qua một hành động có thể hữu ích khi bạn tìm cách tìm các vấn đề trong macro.

Ví dụ về điều kiện macro

Sử dụng biểu thức này

Thực hiện hành động nếu

[Thành phố] = "Paris"

Paris là giá trị thành phố trong trường trong biểu mẫu mà chạy macro.

DCount ("[OrderID]", "đơn hàng") > 35

Không có nhiều hơn 35 mục nhập trong trường OrderID của bảng đơn hàng.

DCount ("*", "Chi tiết đơn hàng", "[OrderID] = biểu mẫu! [ Đơn hàng]! [OrderID] ") > 3

Không có nhiều hơn ba mục nhập trong bảng chi tiết đơn hàng mà trường OrderID của bảng khớp với trường OrderID trên biểu mẫu đơn hàng.

[Ngày vận chuyển] Between #2 tháng 2 năm 2007 # và #2-tháng 3-2007 #

Giá trị của trường ngày vận chuyển trong biểu mẫu từ đó chạy macro là không cũ hơn 2 tháng 2 năm 2007 và không muộn hơn 2 tháng 3 năm 2007.

Biểu mẫu! [Sản phẩm]! [UnitsInStock] < 5

Giá trị của trường UnitsInStock trên biểu mẫu sản phẩm là nhỏ hơn 5.

IsNull([FirstName])

Giá trị tên trên biểu mẫu mà macro đang chạy là Null (không có giá trị). Biểu thức này là tương đương với [tên] là Null.

[Quốc gia] = "UK" và biểu mẫu! [SalesTotals]! [TotalOrds] > 100

Giá trị trong trường quốc gia trên biểu mẫu mà macro sẽ chạy UK và giá trị của trường TotalOrds trên biểu mẫu SalesTotals lớn hơn 100.

[Quốc gia] Trong ("Pháp", "Ý", "Tiếng Tây Ban Nha") và Len([PostalCode]) <> 5

Giá trị trong trường quốc gia trên biểu mẫu mà macro đang chạy là Pháp, ý hoặc Tây Ban Nha và mã bưu chính là không 5 ký tự trong độ dài.

MsgBox ("xác nhận thay đổi?", 1) = 1

Bạn hãy bấm OK trong hộp thoại trong đó hiển thị MsgBox hàm xác nhận thay đổi?. Nếu bạn bấm hủy trong hộp thoại, Access sẽ bỏ qua hành động.

[TempVars]! [MyVar] = 43

Giá trị của MyVar biến tạm thời (được tạo bằng cách sử dụng các hành động macro SetTempVar ) bằng 43.

[MacroError] <> 0

Giá trị của đối tượng MacroErrorsố thuộc tính không phải là bằng 0, có nghĩa là lỗi đã xảy ra trong macro. Điều kiện này có thể dùng kết hợp với các ClearMacroErrorOnError hành động macro để điều khiển điều gì xảy ra khi xuất hiện lỗi.

Để biết thêm thông tin về biểu thức, hãy xem bài viết tạo biểu thức.

Đầu trang

Tìm hiểu thêm về hành động macro

Trong khi bạn đang làm việc trong bộ dựng Macro, bạn có thể tìm hiểu thêm về một hành động hoặc các đối số bằng cách bấm vào nó và đọc mô tả của nó trong hộp ở góc dưới bên phải của cửa sổ bộ dựng Macro. Ngoài ra, mỗi hành động macro có chủ đề trợ giúp được liên kết với nó. Để tìm hiểu thêm về một hành động, chọn hành động từ danh sách hành động, sau đó nhấn F1.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×