Tạo một mục các căn cứ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính năng hoặc một số tùy chọn được mô tả trong chủ đề trợ giúp này sẵn dùng nếu hỗ trợ cho tiếng Anh (Hoa Kỳ), tiếng Pháp Canada hoặc tiếng Hà Lan được bật thiết đặt ngôn ngữ Microsoft Office.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu về bảng các căn cứ

Đánh dấu trích dẫn

Tạo mục các căn cứ

Sửa hoặc định dạng các mục nhập danh mục căn cứ

Thêm hoặc thay đổi một thể loại trích dẫn cho một mục các căn cứ

Xóa một mục nhập từ một mục các căn cứ

Tìm hiểu về bảng các căn cứ

Một mục các căn cứ liệt kê các tham chiếu trong tài liệu pháp lý, cùng với các số của trang tham chiếu xuất hiện trên. Để tạo một mục các căn cứ, bạn đánh dấu trích dẫn và Microsoft Word sẽ chèn một trường TA (mục các căn cứ) đặc biệt trường trong tài liệu của bạn. Bạn có thể rồi tìm kiếm tài liệu cho câu trích dẫn ngắn hoặc dài tiếp theo để đánh dấu, hoặc bạn có thể tự động đánh dấu mỗi lần xuất hiện tiếp theo của câu trích dẫn. Nếu bạn không muốn dùng các thể loại hiện có câu trích dẫn, chẳng hạn như trường hợp hoặc quy chế, bạn có thể thay đổi hoặc thêm các thể loại câu trích dẫn.

Khi bạn xây dựng một mục các căn cứ, Word tìm kiếm đã được đánh dấu trích dẫn, tổ chức chúng theo thể loại, tham chiếu số trang của họ và hiển thị mục các căn cứ trong tài liệu. Ví dụ, trường

{} TA \l "Baldwin c. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961)" \s "Baldwin c. Alberti" \c 1 \b }

tạo ra mục sau đây trong thể loại "Án" của một mục các căn cứ:

Baldwin c. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961) 5,6

Đầu trang

Đánh dấu trích dẫn

 1. Chọn trích dẫn đầu tiên trong tài liệu của bạn.

  Ví dụ, chọn "Forrester c. Craddock, 51 Wn. 2d 315 (1957)."

 2. Nhấn ALT + SHIFT + tôi.

  Lưu ý: Bạn có thể cũng có thể bấm vào tab tham chiếu và sau đó bấm Đánh dấu trích dẫn trong nhóm Cứ .

  Ảnh Ribbon Word

 3. Trong hộp văn bản đã chọn , sửa trích dẫn dài như bạn muốn nó xuất hiện trong mục các căn cứ.

  Lưu ý: Nếu bạn muốn định dạng văn bản, bấm chuột phải vào văn bản trong hộp văn bản đã chọn và bấm phông. Chọn tùy chọn định dạng mà bạn muốn dùng.

 4. Trong hộp thể loại , bấm vào thể loại áp dụng cho câu trích dẫn.

 5. Trong hộp trích dẫn ngắn , sửa văn bản sao cho nó phù hợp với câu trích dẫn ngắn mà bạn muốn từ để tìm kiếm trong tài liệu.

  Ví dụ, nhập "Forrester c. Craddock."

 6. Để đánh dấu một câu trích dẫn đơn lẻ, bấm đánh dấu. Để đánh dấu tất cả trích dẫn dài và ngắn khớp với những người đang được hiển thị trong hộp thoại Đánh dấu trích dẫn , hãy bấm Đánh dấu tất cả.

 7. Để tìm thấy câu trích dẫn tiếp theo trong tài liệu, hãy bấm Tiếp theo trích dẫn.

Lưu ý: 

 • Word sẽ chèn mỗi câu trích dẫn đã được đánh dấu là một trường TA (mục các căn cứ) trong định dạng văn bản ẩn. Nếu bạn không nhìn thấy trường TA, bấm Hiện/ẩn Dấu phân đoạn Ảnh nút trong nhóm đoạn văn trên tab trang đầu .

 • Nếu sau này bạn thêm nhiều câu trích dẫn vào tài liệu, bạn có thể đánh dấu trích dẫn bổ sung bằng cách chọn trích dẫn ban đầu, nhấn ALT + SHIFT + I, bấm Đánh dấu tất cả.

Đầu trang

Tạo mục các căn cứ

 1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn danh mục các căn cứ.

 2. Để bảo đảm bảo rằng tài liệu paginated đúng, bạn cần ẩn mã trường và văn bản ẩn. Nếu trường TA (mục các căn cứ) được hiển thị, hãy bấm Hiện/ẩn Dấu phân đoạn Ảnh nút trong nhóm đoạn văn trên tab trang đầu .

 3. Trên tab tham chiếu , trong nhóm bảng của cơ quan, hãy bấm Chèn cứ.

  Nhóm Danh mục Căn cứ

 4. Trong hộp thể loại , hãy bấm vào thể loại mà bạn muốn bao gồm trong bảng của cơ quan của bạn. Để bao gồm tất cả thể loại, bấm tất cả.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để sử dụng một trong các thiết kế sẵn dùng, hãy bấm thiết kế trong hộp định dạng .

  • Để sử dụng bảng tùy chỉnh của căn cứ bố trí, hãy chọn các tùy chọn mà bạn muốn.

   Mẹo: Để sử dụng tùy chọn bổ sung để tùy chỉnh một mục các căn cứ, bạn có thể dùng các trường. Ví dụ, bạn có thể xây dựng danh mục các căn cứ cho chỉ một phần của tài liệu.

 6. Chọn bất kỳ bảng nào khác của tùy chọn căn cứ mà bạn muốn.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn thêm, xóa, di chuyển hoặc sửa một câu trích dẫn hoặc văn bản khác trong tài liệu, bạn cần cập nhật mục các căn cứ. Ví dụ, nếu bạn sửa một câu trích dẫn và di chuyển nó tới một trang khác nhau, bạn cần phải đảm bảo rằng mục các căn cứ phản ánh số trích dẫn và trang đã sửa đổi. Để cập nhật mục các căn cứ, bấm vào bên trái của nó và nhấn F9.

 • Không sửa các mục nhập trong bảng đã hoàn tất các căn cứ; Nếu bạn thực hiện, thay đổi của bạn sẽ bị mất khi bạn Cập Nhật mục các căn cứ.

Đầu trang

Sửa hoặc định dạng các mục nhập danh mục căn cứ

Để thay đổi mục nhập danh mục căn cứ, bạn cần sửa đổi văn bản trong bảng căn cứ mục nhập trường.

 1. Nếu bạn không nhìn thấy các trường TA, bấm Hiện/ẩn Dấu phân đoạn Ảnh nút trong nhóm đoạn văn trên tab trang đầu .

 2. Tìm thấy trường TA cho mục nhập mà bạn muốn sửa đổi.

 3. Để sửa hoặc định dạng mục nhập danh mục căn cứ, thay đổi văn bản bên trong dấu ngoặc kép.

  {} TA \l "Baldwin c. Alberti, 58 Wn. 2d 243 (1961)" \s "Baldwin c. Alberti" \c 1 \b }

 4. Để cập nhật mục các căn cứ, bấm vào bên trái của mục các căn cứ và nhấn F9.

Đầu trang

Thêm hoặc thay đổi một thể loại trích dẫn cho một mục các căn cứ

Nếu bạn không muốn dùng các thể loại hiện có câu trích dẫn, chẳng hạn như trường hợp hoặc quy chế, bạn có thể thêm hoặc thay đổi các thể loại câu trích dẫn.

 1. Nhấn ALT + SHIFT + tôi.

 2. Bấm thể loại.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thay thế một thể loại hiện có, hãy bấm vào thể loại mà bạn muốn thay thế.

  • Để thêm một thể loại mới, hãy bấm một số từ 8 đến 16.

 4. Trong hộp thay thế bằng , nhập tên của thể loại mà bạn muốn thêm vào danh sách thể loại .

 5. Bấm Thay thế.

 6. Bấm OK và sau đó bấm Đóng.

Đầu trang

Xóa một mục nhập từ một mục các căn cứ

 1. Nếu bạn không nhìn thấy các trường TA, bấm Hiện/ẩn Dấu phân đoạn Ảnh nút trong nhóm đoạn văn trên tab trang đầu .

 2. Chọn toàn bộ bảng căn cứ mục nhập trường, bao gồm dấu ngoặc nhọn {}, sau đó nhấn DELETE.

 3. Để cập nhật mục các căn cứ, bấm vào bên trái của mục các căn cứ, và nhấn F9.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×