Tạo một mốc thời gian

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Một mốc thời gian là một tham chiếu điểm mà đánh dấu một sự kiện lớn trong một dự án và được dùng để theo dõi tiến độ của dự án. Bất kỳ tác vụ với thời gian thực hiện bằng không tự động được hiển thị dưới dạng một mốc thời gian. Bạn cũng có thể đánh dấu bất kỳ tác vụ nào khác của bất kỳ thời gian thực hiện như là một mốc thời gian.

Bạn có thể tạo mốc thời gian trong dự án của bạn để thể hiện các tác vụ bên ngoài. Ví dụ, một trong các tác vụ dự án của bạn yêu cầu ứng dụng đang được phát triển bằng một công ty khác. Bạn có thể tạo một mốc thời gian với thời gian thực hiện bằng không trong dự án của bạn để đại diện cho hoàn thành của ứng dụng đó.

Mẹo: Bạn cũng có thể theo dõi bên ngoài nhiệm vụ trong dự án của bạn với các phụ thuộc nhiệm vụ. Project 2010 cung cấp khả năng tạo dự án chéo sự phụ thuộc để theo dõi các mốc thời gian được liên kết với kết quả chuyển giao bên ngoài.

Bạn muốn làm gì?

Tạo một mốc thời gian

Tạo một mốc thời gian với một khoảng thời gian lớn hơn không

Tạo một mốc thời gian

 1. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem nhiệm vụ , hãy bấm biểu đồ Gantt.

  Ảnh Vùng Dạng xem Nhiệm vụ.

 2. Nhập tên của mốc thời gian mới vào trường Tên nhiệm vụ cho hàng trống đầu tiên trong danh sách.

  Nếu bạn đang chuyển một nhiệm vụ hiện có vào một mốc thời gian, bỏ qua bước này.

 3. Nhập 0 trong trường thời gian thực hiện mốc thời gian, sau đó nhấn ENTER.

  Khi bạn nhập một khoảng thời gian của các số 0 cho một nhiệm vụ, Project 2010 tự động hiển thị ký hiệu mốc thời gian Ký hiệu Mốc thời gian trong phần biểu đồ của dạng xem biểu đồ Gantt ngày đó.

Đầu trang

Tạo một mốc thời gian với một khoảng thời gian lớn hơn không

Mốc thời gian thường có bằng không khoảng thời gian. Tuy nhiên, một số mốc thời gian có thể cần một khoảng thời gian. Ví dụ, dự án của bạn có một mốc thời gian phê duyệt ở phần cuối của một pha, và bạn biết rằng quy trình phê duyệt sẽ mất một tuần.

 1. Trên tab xem , trong nhóm Dạng xem nhiệm vụ , hãy bấm biểu đồ Gantt.

  Ảnh Vùng Dạng xem Nhiệm vụ.

 2. Nhập tên của mốc thời gian mới vào trường Tên nhiệm vụ cho hàng trống đầu tiên trong danh sách.

  Nếu bạn đang chuyển một nhiệm vụ hiện có vào một mốc thời gian, bỏ qua bước này.

 3. Chọn mốc thời gian, sau đó trên tab nhiệm vụ , trong nhóm thuộc tính , bấm Thông tin nhiệm vụ.

  Ảnh nút Thuộc tính Nhiệm vụ

 4. Trong hộp thoại Thông tin nhiệm vụ , bấm tab nâng cao , sau đó nhập khoảng thời gian mốc thời gian trong hộp thời lượng .

 5. Chọn hộp kiểm đánh dấu nhiệm vụ là mốc thời gian , sau đó bấm OK.

  Project 2010 Hiển thị ký hiệu mốc thời gian Ký hiệu Mốc thời gian trong dạng xem biểu đồ Gantt vào ngày cuối cùng của nhiệm vụ.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×