Tạo một lịch trong Word Web App

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Thực hiện một lịch như thế này khi bạn đang trực tuyến được nhanh chóng và dễ dàng.

Mẫu lịch

Chọn một trong các mẫu lịchcủa chúng tôi và mở nó trong một chương trình Office Online để dễ nhãn của bạn (một số lịch là để chỉnh sửa trong Word Online, một số trong Excel Online, và những người khác làm việc trong PowerPoint Online).

Mẹo: Nếu bạn đã có trong Word Online, hãy xem tất cả các mẫu lịch bằng cách đi tới tệp > mới, rồi bên dưới hình ảnh mẫu, bấm thêm trên Office.com.
bấm Thêm trên Office.com
bạn sẽ xuất hiện trên các mẫu cho Word. Trong danh sách thể loại, bấm lịch.

Khi bạn làm việc trên lịch, bạn sẽ có thể muốn đổi tên nó. Nếu nó bao gồm hình ảnh, bạn có thể trao đổi ra ảnh chỗ dành sẵn bằng hình ảnh phù hợp với bạn. Xóa bỏ ảnh không mong muốn, và sau đó chèn ảnh từ máy tính của bạn hoặc từ web.

Chia sẻ lịch của bạn

Khi bạn hoàn tất, in hoặc chia sẻ nó trực tuyến. Bạn có thể làm điều này với lịch vẫn mở trong Word Online. Không cần phải lưu nó lần đầu tiên (mà đã hoàn tất cho bạn).

In thư

Để in, hãy nhấn Ctrl+P và chờ xuất hiện hộp thoại In.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy một hộp thoại in, bấm vào nối kết để mở một phiên bản PDF lịch của bạn. Từ đây, sử dụng lệnh in của chương trình PDF.

Chia sẻ

Để chia sẻ nó trực tuyến, hãy gửi một nối kết:

  1. Gần phía trên cùng của màn hình, hãy bấm Chia sẻ.

  2. Dưới Chia sẻ, bấm Lấy nối kết.

    Bấm Lấy Nối kết

  3. Bên dưới Chọn một tùy chọn, hãy bấm Chỉ xem.

    Bấm Chỉ xem

  4. Bấm Tạo Nối kết.

  5. Bấm vào địa chỉ web để chọn địa chỉ, rồi sao chép và dán nó vào email, thư hoặc bài đăng.

Mẹo: Nếu bạn có một blog hoặc trang web, bạn có thể nhúng một dạng xem lịch của bạn ở đó.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×