Tạo một lịch

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tùy chọn lịch Publisher cho phép bạn tùy chỉnh một lịch để bao gồm phạm vi ngày tháng từ năm 1900 đến 2200 và cũng để hiển thị một tháng hoặc năm toàn bộ một trên mỗi trang.

Tạo một lịch

 1. Trên menu tệp , bấm mới.

 2. Bấm dựng sẵn, sau đó bấm lịch. (Trong Publisher 2010, bấm lịch bên dưới Phổ biến nhất.)

 3. Bấm vào lịch mà bạn muốn tạo. Lịch được phân loại theo loại (ví dụ, Trang đầy đủ hoặc Kích cỡ ví).

 4. Trong ngăn tác vụ, bấm Tùy chọn mà bạn muốn, chẳng hạn như bảng phối màu hoặc phông, hướng trang và có hiển thị một tháng hoặc một năm một trang lịch (để thay đổi tháng mà lịch bắt đầu, bấm Thiết đặt lịch ngày).

 5. Để bao gồm một lịch biểu của sự kiện trong lịch của bạn, hãy chọn hộp kiểm bao gồm lịch biểu của sự kiện .

  Lưu ý: Không phải tất cả các mẫu thiết kế lịch hỗ trợ một lịch biểu của sự kiện.

 6. Bấm Tạo.

Thêm lịch vào Ấn phẩm

Trên tab chèn , bấm lịch, sau đó chọn một thiết kế bên dưới hoặc Tháng này hoặc Tháng tiếp theo.

Lưu ý: Một số thiết kế không bao gồm một đối tượng lịch.

Nếu bạn cần thêm tùy chọn, chẳng hạn như thêm thiết kế hoặc có thể chọn tháng khác nhau:

 1. Trên tab chèn , bấm lịch, sau đó bấm Thêm lịch.

 2. Bấm thiết kế lịch mà bạn muốn.

 3. Trong ngăn tác vụ, bấm tháng và năm mà bạn muốn.

  Quan trọng: Bạn phải thực hiện bất kỳ thay đổi bây giờ. Bạn không thể quay lại và thay đổi tháng và năm sau khi bạn chèn lịch.

 4. Bấm Chèn.

Tạo một lịch

 1. Trên menu tệp , bấm mới.

 2. Trong danh sách Các loại ấn phẩm , bấm lịch.

 3. Bên dưới lịch, bấm kiểu lịch mà bạn muốn dùng để tạo (ví dụ, Trang đầy đủ hoặc Kích cỡ ví), sau đó bấm thiết kế mà bạn muốn.

 4. Trong ngăn tác vụ tùy chỉnh , bấm Tùy chọn mà bạn muốn, chẳng hạn như bảng phối màu hoặc phông.

 5. Trong ngăn tác vụ Tùy chọn lịch , hãy bấm để chọn hướng trang và có hiển thị một tháng hoặc một năm một lịch trang (để thay đổi tháng mà lịch bắt đầu, hãy bấm Thiết đặt lịch ngày).

 6. Để bao gồm một lịch biểu của sự kiện trong lịch của bạn, hãy chọn hộp kiểm bao gồm lịch biểu của sự kiện .

  Lưu ý: Không phải tất cả các mẫu thiết kế lịch hỗ trợ một lịch biểu của sự kiện.

 7. Bấm Tạo.

Thêm lịch vào Ấn phẩm

 1. Trên menu chèn , bấm Thiết kế bộ sưu tập đối tượng Ảnh nút .

 2. Trong hộp thoại Bộ sưu tập thiết kế , bấm lịch.

 3. Bấm thiết kế lịch mà bạn muốn.

  Lưu ý: Một số thiết kế không bao gồm một đối tượng lịch.

 4. Bên dưới tùy chọn, bấm tháng và năm mà bạn muốn.

  Quan trọng: Bạn phải thực hiện bất kỳ thay đổi bây giờ. Bạn không thể quay lại và thay đổi tháng và năm sau khi bạn chèn lịch.

 5. Bấm chèn đối tượng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×