Tạo một kiểu tùy chỉnh xếp hạng bằng cách sử dụng xếp hạng mô hình tinh chỉnh ứng dụng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu mô hình xếp hạng tiêu chuẩn của SharePoint 2013 không đáp ứng các yêu cầu mức độ phù hợp, bạn có, bạn có thể tạo một mô hình xếp hạng tùy chỉnh. Với xếp hạng mô hình tinh chỉnh ứng dụng, bạn có thể làm điều này dễ dàng hơn trước. Ứng dụng cung cấp một giao diện người dùng để sao chép một mô hình xếp hạng hiện có, đánh giá kết quả cho một tập hợp các truy vấn, thêm hoặc loại bỏ tính năng xếp hạng và điều chỉnh độ dày của các tính năng này. Cuối cùng, bạn có thể đánh giá các thay đổi và phát hành mô hình xếp hạng mới khi bạn đã hài lòng với kết quả.

Trong bài viết này

Tại sao phải tạo một mô hình xếp hạng tùy chỉnh?

Lấy ứng dụng cho SharePoint trực tuyến

Lấy ứng dụng cho SharePoint Server 2013

Tạo một kiểu tùy chỉnh xếp hạng – bước chính

Bước 1: Sao chép một mô hình xếp hạng hiện có và đặt tên cho nó

Bước 2: Thêm một tập bản án

Bước 3: Đánh giá kết quả cho các truy vấn trong tập hợp

Bước 4: Thêm các tính năng xếp hạng và điều chỉnh độ dày

Bước 4a: thêm các tính năng xếp hạng

Bước 4b: chỉnh trọng lượng

Bước 5: Đánh giá các thay đổi

Bước 6: Phát hành mô hình xếp hạng

Thông tin thêm về thứ hạng và mô hình xếp hạng

Tại sao phải tạo một mô hình xếp hạng tùy chỉnh?

Trong hầu hết các trường hợp, các mô hình xếp hạng trong SharePoint Server 2013 và SharePoint Online cung cấp kết quả tìm kiếm tốt xếp hạng, và bạn cũng có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của kết quả tìm kiếm với quy tắc truy vấn. Tuy nhiên, nếu bạn có một mức độ liên quan cụ thể bạn cần cho kết quả tìm kiếm rằng các mô hình xếp hạng chuẩn không cung cấp, bạn có thể tạo một mô hình xếp hạng tùy chỉnh.

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng thông thường:

 • Bạn đã thêm thuộc tính được quản lý cụ thể mà bạn nghĩ sẽ ảnh hưởng đến xếp hạng các mục trên trang web của bạn.
  Ví dụ: lưu trữ thực phẩm đã thêm thuộc tính được quản lý mới "gluten miễn phí" và muốn bao gồm các thuộc tính được quản lý này trong phép tính xếp hạng của kết quả tìm kiếm.

 • Bạn muốn cung cấp cho một hoặc nhiều thuộc tính được quản lý trong một chuẩn mô hình xếp hạng thêm xếp hạng độ dày hơn những gì nó có theo mặc định.
  Ví dụ: một công ty kế toán muốn sổ làm việc Excel (kiểu tệp) phải có độ dày xếp hạng cao hơn những gì họ nhận được khi dùng mô hình xếp hạng chuẩn.

  Quan trọng: Tạo một mô hình xếp hạng tùy chỉnh là khá phức tạp và bạn không nên thực hiện điều này nhẹ. Cho ra kết quả tốt, mong muốn để đầu tư thời gian vào tác vụ chẳng hạn như đánh giá một số lớn của truy vấn.

Tìm hiểu thêm về thứ hạng và mô hình xếp hạng:

Lấy ứng dụng cho SharePoint trực tuyến

 • Cài đặt ứng dụng bằng cách làm theo các bước trong Thêm ứng dụng vào site.

 • Dùng tùy chọn tải xuống ứng dụng từ SharePoint store .

 • Để dùng ứng dụng, bạn phải là người quản trị SharePoint Online.

Lấy ứng dụng cho SharePoint Server 2013

Quan trọng: Chúng tôi khuyên bạn cài đặt Cập Nhật tích lũy SharePoint Server 2013 mà sẽ được phát hành trong tháng 3 năm 2014. Nếu bạn sử dụng Mô hình xếp hạng tìm kiếm với hai giai đoạn tuyến tính(được thêm vào trong bản Cập Nhật tích lũy tháng 8 năm 2013)dưới dạng mẫu cơ sở cho mô hình xếp hạng tùy chỉnh của bạn, nó sẽ dễ dàng hơn để điều chỉnh lại và tùy chỉnh kiểu xếp hạng của bạn.

 • Cài đặt ứng dụng và chuẩn bị cụm máy chủ SharePoint để cho phép ứng dụng bằng cách sử dụng các quy trình tiêu chuẩn cùng một đối với tất cả các ứng dụng SharePoint Server 2013: cài đặt và quản lý ứng dụng cho SharePoint.

 • Để dùng ứng dụng, bạn phải là người quản trị ứng dụng dịch vụ tìm kiếm.

Tạo một kiểu tùy chỉnh xếp hạng – bước chính

 • Bấm ứng dụng biểu tượng Ứng dụng Tinh chỉnh Kiểu Xếp hạng để đi đến trang bắt đầu ứng dụng.

Làm theo các bước chính để tạo một mô hình xếp hạng tùy chỉnh. Mong muốn để chuyển qua lại giữa các bước khác nhau khi bạn tinh chỉnh mô hình của bạn.

 1. Sao chép một mô hình xếp hạng hiện có và đặt tên cho nó

 2. Thêm một tập bản án

 3. Đánh giá kết quả cho các truy vấn trong tập hợp

 4. Thêm các tính năng xếp hạng và điều chỉnh độ dày

 5. Đánh giá các thay đổi

 6. Phát hành mô hình xếp hạng

Bước 1: Sao chép một mô hình xếp hạng hiện có và đặt tên cho nó

Khi bạn khởi động ứng dụng, bạn thấy một danh sách tất cả các mô hình xếp hạng sẵn dùng. Lần dùng đầu tiên, điều này sẽ đặt mô hình xếp hạng tiêu chuẩn gửi với SharePoint. Các mô hình xếp hạng được đánh dấu với cơ sở cho mô hìnhvà hành động duy nhất được phép, để sao chép. Để tạo một mô hình xếp hạng tùy chỉnh, bạn sao chép một mô hình hiện có và sau đó sửa đổi bản sao. Bất kỳ mô hình được tạo bằng cách sử dụng ứng dụng được đánh dấu với cơ sở không mô hìnhvà các bạn cũng có thể sửa, phát hành, hoặc xóa bỏ.

Mô hình xếp hạng nhất tiêu chuẩn gửi với SharePoint có một giai đoạn tuyến tính và một giai đoạn thần kinh. Với ứng dụng này, bạn chỉ có thể tùy chỉnh giai đoạn tuyến tính của mô hình xếp hạng, như một giai đoạn tuyến tính dễ dàng hơn để điều chỉnh và tùy chỉnh.

Chúng tôi khuyên bạn dùng Mô hình xếp hạng tìm kiếm với hai giai đoạn tuyến tính làm cơ sở cho mô hình xếp hạng tùy chỉnh của bạn.

 1. Trong danh sách các mô hình xếp hạng hiện tại, chọn mô hình mà bạn muốn sao chép.

 2. Bấm vào mũi tên ở bên phải và chọn sao chép.

 3. Trên trang sửa kiểu xếp hạng , hãy nhập tên cho mô hình xếp hạng mới của bạn.

 4. Chọn nguồn kết quả bạn muốn kiểm tra truy vấn đối với.

Bước 2: Thêm một tập bản án

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều bản án bộ mô hình xếp hạng của bạn. Một bản án thiết thường bao gồm các truy vấn phổ biến, truy vấn quan trọng cho doanh nghiệp hoặc truy vấn vào mô hình xếp hạng hiện tại không xử đủ tốt. Trong trang sửa kiểu xếp hạng , bên dưới trọng tài truy vấn, chọn Thêm án thiết.

 1. Trên trang sửa bản án đặt , chọn một hoặc nhiều trong các tùy chọn:

Tùy chọn

Mô tả

Nhập đánh giá truy vấn

Nếu bạn đã có một tập hợp các truy vấn và nhãn cho tài liệu trả về cho các truy vấn, bạn có thể nhập chúng. Chọn tệp để tải lên, sau đó bấm nhập truy vấn.

Nhập tệp phải có kiểu XML với sơ đồ sau đây:

<QuerySet Name="testRM - JudgementSet">
<Query QueryString="query1" >
<Judgements>
<Document Url="docUrl1" Label="Excellent" />
<Document Url="docUrl2" Label="Good" />
<Document Url="docUrl3" Label="Fair" />
<Document Url="docUrl4" Label="Bad" />
</Judgements>
</Query>
</QuerySet>

Bạn có thể sử dụng bốn nhãn để cho biết cách mong muốn một kết quả là truy vấn: tuyệt vời, tốt, hội chợkhông hợp lệ.

Thêm truy vấn lấy mẫu

Nếu tìm kiếm đã hoạt động trên site, bạn có thể có ứng dụng, chọn một tập hợp ngẫu nhiên của truy vấn từ Nhật ký truy vấn hiện có. Ứng dụng sẽ chọn truy vấn được phổ biến hơn.

Xác định số truy vấn để mẫu trong hộp, rồi bấm Thêm truy vấn.

Thêm truy vấn theo cách thủ công

Nhập truy vấn trực tiếp trong ứng dụng, một truy vấn trên một dòng, sau đó bấm Thêm truy vấn.

Bạn có thể thêm tất cả các truy vấn theo cách này, hoặc bạn có thể thêm thủ công thêm các truy vấn đến một tập hợp truy vấn hiện có.

 1. Nếu bạn đã nhập đánh giá truy vấn với nhãn, bấm xong để lưu bộ án.
  Nếu bạn đã thêm vào truy vấn từ Nhật ký truy vấn hoặc theo cách thủ công, bạn có thể bắt đầu đánh giá các truy vấn, hãy xem bước 3.

Để đảm bảo rằng số liệu liên quan là chỉ báo đáng tin cậy cho cách tốt kiểu xếp hạng dành cho một trang cụ thể, hãy đảm bảo rằng:

 • Không có đủ truy vấn trong tập bản án. Thêm các truy vấn và các tài liệu hơn đánh giá trong 10 trên cùng cho các truy vấn, tốt hơn.

 • Có là kết hợp đại diện từ phạm vi truy vấn bạn mong muốn.

Bước 3: Đánh giá kết quả cho các truy vấn trong tập hợp

Bây giờ, hãy thực hiện tất cả các truy vấn và đánh giá kết quả cho từng. Xác định cách thức liên quan và mong muốn một đặc biệt các tài liệu trong chỉ mục dưới dạng nằm ở một kết quả tìm kiếm cho truy vấn cụ thể. Càng liên quan hoặc mong muốn bạn nghĩ là tài liệu, cao hơn trong danh sách được xếp hạng dự kiến.

Lưu ý: Nếu bạn đã nhập đã đánh giá truy vấn trong bước trước đó, kết quả đã có một đánh giá, và bạn có thể bỏ qua bước này.

 1. Trên trang sửa bản án tập , cho mỗi truy vấn, bấm vào văn bản truy vấn và chọn trọng tài kết quả.

 2. Trên trang giá truy vấn , bạn thấy hai bộ kết quả song song: kết quả với cơ sở mô hìnhkết quả với mô hình hiện tại. Trước khi bạn thực hiện bất kỳ thay đổi mô hình xếp hạng mới của bạn, tập hợp hai kết quả sẽ giống nhau.

  • Cho mỗi kết quả, đánh giá kết quả và xếp nó (nhãn) bằng cách chọn số lượng sao, từ một đến năm. Một tùy chọn sao, "Nối kết bị hỏng," có thể dùng cho tài liệu bạn không thể truy nhập.

   Sau khi bạn đã thực hiện đầu tiên round các thay đổi mô hình xếp hạng, bạn có thể so sánh hai kết quả bộ song song trong dạng xem này. So sánh mô hình xếp hạng hiện tại với mẫu cơ sở hoặc trong phiên bản cuối cùng đã lưu vào mô hình mới. Cách này, bạn có thể đánh giá ảnh hưởng của việc tùy chỉnh khác nhau mà bạn đã thực hiện.

 3. Khi bạn đã xếp kết quả truy vấn, bấm tiếp theo truy vấn để tiếp tục thông qua bộ án.

 4. Bấm xong để lưu bộ.

Khi bạn đã làm việc thông qua và được đánh giá các truy vấn trong tập bản án, bạn sẽ thấy bảo hiểm án cho tập hợp đó. Sau khi bạn đã thực hiện thay đổi vào mô hình, bạn có thể xem mức độ liên quan số lượng đã cải thiện với kiểu xếp hạng mới cho tập hợp bản án khác nhau.

Cột này

Hiển thị thông tin sau đây

Văn bản truy vấn

Các truy vấn trong tập bản án.

Bản án bảo hiểm

Tỷ lệ phần trăm URL tài liệu ở trên cùng hiện tại mười mà đã được xếp hạng.

Lưu ý: Số liệu liên quan sẽ chỉ đáng tin cậy khi bảo hiểm án là cao. Để tăng bảo hiểm, đánh giá nhiều kết quả cho truy vấn.

Xếp hạng mức độ liên quan so với cơ sở

Sau khi bạn đã thực hiện thay đổi đối với kiểu xếp hạng, hình này hiển thị số lượng mức độ liên quan có cải tiến cho truy vấn với kiểu xếp hạng mới so với mô hình cơ sở. Nếu điểm là 0,00%, sẽ không có sự khác biệt giữa các mô hình hai truy vấn đó. Nếu vào điểm số là số âm, mức độ liên quan có giảm kích thước.

So với mô hình đã lưu

Ứng dụng giữ một bản thảo của mô hình xếp hạng trong khi bạn làm việc trên đó. Bạn có thể so sánh phiên bản nháp hiện tại được lưu Phiên bản cuối cùng của mô hình xếp hạng mới.

Hình này hiển thị số lượng mức độ liên quan có được cải tiến hoặc giảm kích thước với bản thảo hiện tại của mô hình so với phiên bản được lưu sau cùng.

Số liệu liên quan được sử dụng trong ứng dụng là "Giảm giá lũy tích đạt được" được tính toán cho kết quả trên cùng của năm.

Bước 4: Thêm các tính năng xếp hạng và điều chỉnh độ dày

Khi bạn sao chép một mô hình xếp hạng hiện có, mô hình xếp hạng mới chứa các tính năng xếp hạng giống nhau và độ dày của như trong mô hình cơ sở. Bạn có thể thêm nhiều thuộc tính được quản lý thành các tính năng xếp hạng bổ sung, loại bỏ tính năng hiện có, hoặc điều chỉnh độ dày của các tính năng hiện có.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn các thuộc tính được quản lý mà đã được tạo và cấu hình. Quản lý thuộc tính được quản lý, chẳng hạn như tạo tệp mới hoặc họ có thể sắp xếp, hoặc các thiết đặt nằm ngoài phạm vi cho ứng dụng này.

Bước 4a: thêm các tính năng xếp hạng

 1. Trên trang sửa kiểu xếp hạng , bên dưới tính năng thêm và điều chỉnh, bấm Thêm tính năng tùy chỉnh.

 2. Trên trang Thêm một tính năng xếp hạng để tùy chỉnh , chọn giữa các kiểu tính năng xếp hạng:

Tính năng kiểu xếp hạng

Mô tả

Tính năng được gợi ý dựa trên đánh giá truy vấn

Ứng dụng có thể gợi ý tính năng thêm khi tính năng vectơ có được trích xuất cho một số đủ tài liệu được đánh giá. Gợi ý sẽ có các tính năng xếp hạng có một tương quan mạnh (âm hoặc Dương) với jugdements mức độ liên quan được cung cấp bởi tinh chỉnh tự động. Tùy chọn này chỉ sẵn sau khi bạn đã chạy tự động điều chỉnh trên mô hình xếp hạng này ít nhất một lần. Hãy xem thêm về tự động điều chỉnh ở phần sau của bài viết này.

Tìm kiếm văn bản quản lý thuộc tính

Chọn một thuộc tính được quản lý để sử dụng trong kết quả tìm kiếm được xếp hạng các phép tính.

Nếu bạn chọn đó sự lân cận thuật ngữ truy vấn trong thuộc tính giá trị là quan trọng, sau đó bạn có thể nhập một độ dày sự lân cận cho tính năng này. Sử dụng ứng dụng biến thể isExact = 1 và isDiscounted = 1.

Sắp xếp thuộc tính được quản lý bằng số

Cũng được gọi là tính năng xếp hạng tĩnh.

Thuộc tính được quản lý phải là loại số nguyên. Ứng dụng này dùng biến đổi hợp lý.

Chọn một thuộc tính được quản lý, và nhập một giá trị mặc định cho thuộc tính. Giá trị mặc định sẽ được sử dụng nếu một mục không có một giá trị tường minh thiết lập.

Các thuộc tính sắp xếp với một giá trị cụ thể

Cũng được gọi là bucketed tính năng xếp hạng tĩnh. Chọn một thuộc tính được quản lý, và nhập giá trị mặc định cho thuộc tính.

Có giá trị:số này là nhóm cụ thể được tắt.

Các tính năng xếp hạng khỏi mô hình cơ sở

Sử dụng tùy chọn này để điều chỉnh độ dày của các tính năng hiện có. Chọn giữa các tính năng xếp hạng hiện có.

 1. Bấm Thêm tính năng. Lặp lại các bước để thêm nhiều tính năng tùy chỉnh. Các tính năng xếp hạng đã chọn được hiển thị trên trang sửa kiểu xếp hạng .

Bạn cũng có thể loại bỏ tính năng từ mô hình.

Đọc thêm về các tính năng xếp hạng và tổng hợp các tính năng xếp hạng trong mô hình xếp hạng tùy để cải thiện mức độ liên quan trong SharePoint 2013.

Bước 4b: chỉnh trọng lượng

Ban đầu, tính năng mới có một độ dày bằng không, ngoại trừ các tính năng xếp hạng hiện có từ mô hình cơ sở. Để cung cấp cho thứ hạng các tính năng weigth khác nhau, bạn có thể sử dụng tự động điều chỉnh hoặc điều chỉnh theo cách thủ công.

Tự động điều chỉnh:

Với tự động điều chỉnh, án cung cấp cho bộ án của bạn được dùng để tự động đặt độ dày của tính năng trong một cách cố gắng tối đa hóa mức độ liên quan. Tùy chọn tự động điều chỉnh sẵn dùng khi bạn có tối thiểu 10 truy vấn với tối thiểu 10 án. Bản án khác, bạn có, đáng tin cậy càng tinh chỉnh tự động sẽ.

 • Trên cáctự động điều chỉnh tab, hãy bấm vào nút Autotune độ dày .

  Lưu ý: Tùy chọn autotune bao gồm một số lượng lớn của tính toán, và có thể mất khoảng 5 phút cho một tập bản án 10 truy vấn.

Tinh chỉnh thủ công:

Với điều chỉnh theo cách thủ công, bạn có thể đặt hoặc thay đổi độ dày của các tính năng xếp hạng riêng lẻ. Tránh các giá trị rất lớn (âm hoặc Dương).

 1. Trên tab điều chỉnh thủ công , đặt hoặc thay đổi độ dày cho một tính năng bằng cách nhập hoặc thay đổi một giá trị trong hộp độ dày .

 2. Bấm lưu độ dày để chạy đánh giá trên tất cả các bộ án liên kết với mô hình này.

 3. Đánh giá các thay đổi, hãy xem Bước 5.

Bước 5: Đánh giá các thay đổi

Ứng dụng cho phép bạn đánh giá cách một kiểu tùy chỉnh xếp hạng thay đổi mức độ liên quan. Đây là đặc biệt hữu ích cho các truy vấn, bạn hãy cân nhắc iquan trọng.

Quan trọng: Khi bạn tạo một mô hình xếp hạng tùy chỉnh, điều này ảnh hưởng đến tất cả các truy vấn bằng cách dùng mô hình xếp hạng đó. Kiểm tra hiệu ứng của mô hình xếp hạng tùy chỉnh trên nhiều truy vấn.

 • Nhập truy vấn trong hộp mẫu truy vấn bên dưới danh sách thủ công tinh chỉnh để xem kết quả truy vấn cụ thể. Bạn có thể so sánh kết quả với mô hình cơ sở hoặc mô hình đã lưu cuối cùng bên trái, và kết quả có mẫu hiện tại sang phải. Bạn cũng có thể thêm truy vấn vào một bản án đặt từ Trang này nếu bạn muốn.

 • Bạn cũng có thể đánh giá ảnh hưởng của việc thiết đặt cụ thể bằng cách chạy một đánh giá đối với một tập bản án. Trong danh sách các bản án bộ dưới đánh giá truy vấn, bấm vào mũi tên ở bên phải của bộ, và chọn mức độ liên quan giá từ menu.

Lưu ý: Thay đổi độ dày của một tính năng xếp hạng sẽ ảnh hưởng đến các sắp xếp thứ tự của kết quả, hopefully cung cấp được cải thiện mức độ liên quan. Do các lại thứ tự, tài liệu mới không được đánh giá có thể nhập các kết quả 10 trên cùng cho một truy vấn. Nếu điều này xảy ra, giá trị án bảo hiểm sẽ đi cho một tập bản án, và bạn có thể phải cung cấp bản án bổ sung.

 • Khi bạn đang thực hiện thêm, loại bỏ và điều chỉnh tính năng, lưu các thay đổi của bạn. Kiểu xếp hạng tùy chỉnh mới được hiển thị trong danh sách các mô hình xếp hạng sẵn dùng mà bạn bắt đầu với. Thư được đánh dấu là cơ số không mô hình.

Bước 6: Phát hành mô hình xếp hạng

Kiểu xếp hạng mới là theo mặc định sẵn dùng cho trang web nơi bạn đã thêm ứng dụng. Nếu bạn muốn sử dụng rộng rãi hơn mô hình xếp hạng tùy chỉnh của bạn, bạn phải phát hành nó.

 1. Trong danh sách chọn kiểu xếp hạng , hãy bấm vào mũi tên ở bên phải và chọn phát hành từ menu.

 2. Chọn một trong các mục sau:

  • Trang hiện tại (sẵn dùng theo mặc định)

  • Tuyển tập trang hiện tại

  • Tất cả các tuyển tập site
   (đối với SharePoint Online: toàn bộ người thuê. Đối với trên cơ sở: ứng dụng dịch vụ tìm kiếm toàn bộ.)

 3. Bấm Phát hành.

Khi bạn phát hành mô hình xếp hạng của bạn, bạn sẽ nhận được một GUID xác định kiểu xếp hạng. Bạn có thể dùng GUID trong tìm kiếm, ví dụ khi cấu hình Phần Web kết quả tìm kiếm, hoặc theo lập trình đặt thuộc tính RankingModelId của truy vấn.

Thông tin thêm về thứ hạng và mô hình xếp hạng

SharePoint Online:

SharePoint Server 2013:

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×