Tạo một danh sách đánh số

Để chuyển các dòng văn bản thành một danh sách đánh số, hãy chọn danh sách, rồi trên tab Nhà, trong nhóm Đoạn văn, hãy bấm Đánh số. Mỗi dòng hoặc đoạn văn sẽ trở thành một mục đánh số.

Tùy chọn Đánh số được tô sáng trên tab Nhà.

Bắt đầu với trang trống?

  1. Hãy đặt con trỏ ở nơi bạn muốn có danh sách đánh số.

  2. Trên tab Nhà, trong nhóm Đoạn văn, hãy bấm mũi tên bên cạnh Đánh số.

  3. Chọn một kiểu số và bắt đầu gõ nhập.

    Bộ sưu tập Đánh số hiển thị trên tab Nhà.

  4. Hãy bấm Enter mỗi lần bạn muốn một mục mới hoặc bấm Enter hai lần để kết thúc danh sách đánh số.

Mẹo: 

  • Khi bạn bắt đầu đoạn văn bằng dấu sao hoặc số 1., Word cho rằng bạn muốn bắt đầu danh sách đánh dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số và hiển thị nút Tùy chọn Tự Sửa. Nếu bạn không muốn văn bản của mình thành một danh sách, hãy bấm nút đó và sau đó bấm Dừng Tự động Tạo Danh sách đánh số.

  • Tùy chọn Đánh số được hiển thị trong Tự Sửa.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×