Tạo một dòng cho một danh sách hoặc thư viện trong SharePoint Online hoặc OneDrive for Business

Tạo một dòng cho một danh sách hoặc thư viện trong SharePoint Online hoặc OneDrive for Business

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng Microsoft Flow để thiết lập dòng công việc cho danh sách và thư viện trong SharePoint Online và OneDrive for Business. Microsoft Flow giúp bạn tự động hóa các tác vụ phổ biến giữa SharePoint và Office 365 và dịch vụ của bên thứ ba nào khác.

Tạo một dòng cho một danh sách hoặc thư viện

 1. Dẫn hướng đến danh sách hoặc thư viện trong SharePoint Online. Nút dòng sẽ có sẵn trong thanh lệnh của SharePoint danh sách và thư viện và OneDrive for Business trên web. Cho SharePoint Online, tùy chọn để tạo một dòng sẽ chỉ có sẵn cho thành viên trang ai có thể thêm và sửa mục. Tùy chọn luôn là sẵn dùng cho OneDrive for Business trong trình duyệt.

  Lưu ý: Microsoft Flow có thể kết nối với SharePoint Server thông qua một cổng kết nối tại cơ sở dữ liệu. Nút dòng sẽ không được hiển thị trong SharePoint Server.

 2. Ở phía trên cùng của danh sách hoặc thư viện, bấm lưu, sau đó bấm tạo một dòng.

  Tạo một dòng trong một danh sách hoặc thư viện
 3. Chọn một mẫu dòng từ Pa-nen bên phải. Một số dòng thường dùng được hiển thị. Bắt đầu với tình huống thông thường, ví dụ như gửi một email tùy chỉnh khi một mục mới được thêm vào thư viện. Sử dụng các mẫu làm điểm bắt đầu để tạo dòng riêng của bạn. Hoặc, chọn các hành động tùy chỉnh dòng mẫu mà có thể tìm thấy ở dưới cùng của danh sách để tạo một dòng từ đầu. Sau khi chọn một mẫu, hoàn thành các bước còn lại trên Microsoft Flow site.

  Chọn một mẫu dòng
 4. Hãy làm theo các hướng dẫn trên trang web Microsoft Flow để kết nối với một danh sách hoặc thư viện. Thông tin đăng nhập sẽ được xác nhận cho mỗi dịch vụ được dùng trong dòng. Đối với Office 365 các dịch vụ chẳng hạn như SharePoint và Outlook, kết nối sẽ được tạo tự động. Cho các dịch vụ của bên thứ ba, bấm vào nối kết được cung cấp để đăng nhập vào mỗi dịch vụ.

 5. Các bước tiếp theo sẽ được thực hiện trong trình thiết kế Microsoft Flow . Hành động đầu tiên được hiển thị, còn được gọi là một kích hoạt, sẽ xác định cách thức dòng sẽ bắt đầu. Hành động bổ sung có thể được thêm vào sau đầu tiên. Mỗi hành động mới sẽ phụ thuộc vào hành động trước.

  Một loại dòng thực hiện hành động tự động khi mục được thêm hoặc thay đổi trong một danh sách hoặc thư viện. Ví dụ, dòng mẫu Hiển thị dưới đây sẽ gửi một email khi một mục được thêm vào danh sách. Có thể bắt đầu một loại dòng thứ hai chỉ sau khi một mục được chọn. Kiểu dòng thứ hai này được bắt đầu bằng cách dùng menu dòng trong thanh lệnh SharePoint. Loại lẫy bạn đã chọn sẽ quyết định nếu dòng được bắt đầu tự động hoặc theo cách thủ công, từ thanh lệnh.

  Thêm bất kỳ thông tin cần thiết, hoặc thay đổi các giá trị mặc định được cung cấp cho mẫu này trong trình thiết kế. Ví dụ, trong ảnh chụp màn hình dưới đây, chọn sửa bên dưới Gửi Email để sửa đổi các giá trị mặc định. Tùy chọn cho hành động Gửi Email có thay đổi email sẽ trông như thế nào và hiển thị các trường bổ sung từ mục SharePoint .

  Hãy làm theo các hướng dẫn trên trang web Microsoft Flow để kết nối dòng
 6. Cấu hình dòng, sau đó bấm Tạo dòng.

  Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về Microsoft Flow, hãy xem các video hướng dẫn tìm hiểu.

 7. Sau khi dòng được tạo, bấm xong.

Lưu ý: Bạn có thể xem tất cả các dòng của bạn và kiểm tra trạng thái trên trang web Microsoft dòng.

Sau khi tạo dòng Hiển thị ở trên, thêm một email vào danh sách hoặc thư viện sẽ gửi một email như hiển thị dưới đây.

Email được gửi bằng Microsoft Flow khi một mục đã thay đổi

Để tìm hiểu cách sửa một dòng trong một danh sách SharePoint , hãy xem sửa một dòng cho một danh sách trong SharePoint Online. Để tìm hiểu cách để xóa một dòng trong một danh sách SharePoint , hãy xem xóa bỏ một dòng từ một danh sách trong SharePoint Online.

Lưu ý: nút Microsoft Flow không sẵn dùng trong trải nghiệm cổ điển.

Nếu hành vi mặc định được đặt là trải nghiệm cổ điển rồi bạn sẽ không thấy nút dòng trong thanh lệnh của danh sách hoặc thư viện của bạn. Nếu trải nghiệm mới sẵn dùng bạn có thể bật nó cho danh sách hoặc thư viện của bạn bằng cách đi tới thiết đặt danh sách, và sau đó bấm vào Thiết đặt nâng cao. Để tìm hiểu thêm, hãy xem chuyển đổi mặc định trải nghiệm đối với danh sách hoặc thư viện tài liệu từ mới hoặc cổ điển.

Để tìm hiểu thêm về SharePoint danh sách, hãy xem một danh sách trong SharePoint Online là gì?. Để tìm hiểu thêm về Microsoft Flow, hãy xem Bắt đầu với Microsoft dòng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×