Tạo một chiến dịch tiếp thị

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager cho phép bạn đích và theo dõi khách hàng phản hồi đến chiến dịch tiếp thị của bạn. Tạo chiến dịch tiếp thị sử dụng email, in thư trực tiếp, từ xa hoặc tờ bướm in ra. Bạn cũng có thể theo dõi chiến dịch được sử dụng tại hội thảo, hội thảo, hoặc trong khối lượng đa phương tiện, chẳng hạn như chọn một hoặc TV

Trước tiên tạo chiến dịch tiếp thị bằng cách dùng bất kỳ chương trình hoặc phương tiện mà bạn muốn. Sau đó dùng Business Contact Manager cho Outlook để tạo bản ghi chiến dịch. Tùy thuộc vào kiểu chiến dịch, bạn có thể chọn một trong các tài khoản của bạn, liên hệ công việc, hoặc đầu mối là nhận chiến dịch.

Bạn có thể theo dõi hiệu quả chiến bởi cho biết những khách hàng tiềm năng trả lời cho chiến dịch.

Cách thực hiện:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×