Tạo một công thức đơn giản

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo công thức đơn giản để thêm, trừ, nhân hoặc chia các giá trị trong trang tính của bạn. Công thức đơn giản luôn bắt đầu với dấu bằng (=), theo sau là hằng số là giá trị số và toán tử tính toán chẳng hạn như dấu cộng (+), trừ (-), dấu hoa thị (*) hoặc dấu hiệu dấu gạch chéo (/).

Ví dụ, khi bạn nhập công thức =5+2*3, Excel sẽ nhân hai số cuối rồi cộng thêm số đầu tiên để cho ra kết quả. Theo thứ tự chuẩn của các phép toán, phép nhân được thực hiện trước phép cộng.

  1. Trên trang tính, hãy bấm vào ô mà bạn muốn nhập công thức vào đó.

  2. Nhập = (dấu bằng) tiếp theo là các hằng số và toán tử mà bạn muốn dùng trong phép tính đó.

    Bạn có thể nhập bao nhiêu hằng số và toán tử vào công thức tùy theo nhu cầu, tối đa là 8192 ký tự.

    Mẹo: Thay vì nhập hằng số vào công thức, bạn có thể chọn các ô có chứa giá trị mà bạn muốn dùng và nhập các toán tử trong khi chọn các ô.

  3. Nhấn Enter.

  • Để thêm nhanh các giá trị, bạn có thể dùng AutoSum thay vì nhập công thức một cách thủ công (tabTrang đầu , nhóm Sửa ).

  • Bạn cũng có thể dùng một hàm (như hàm SUM) để tính các giá trị trong trang tính.

  • Để thực hiện bước tiếp theo, bạn có thể dùng tham chiếu ô trong một công thức thay vì các giá trị thực trong một công thức đơn giản.

Ví dụ

Sổ làm việc dưới đây cho thấy ví dụ về công thức đơn giản. Bạn có thể thay đổi bất kỳ công thức hiện có nào hoặc nhập công thức của riêng bạn để tìm hiểu cách thức chúng hoạt động và xem kết quả.

Dữ liệu

2

5

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=A2+A3

Cộng giá trị trong các ô A1 và A2.

=A2+A3

'=A2-A3

Trừ giá trị trong ô A2 từ giá trị trong A1

=A2-A3

'=A2/A3

Chia giá trị trong ô A1 cho giá trị trong A2

=A2/A3

'=A2*A3

Nhân giá trị trong ô A1 với giá trị trong A2

=A2*A3

'=A2^A3

Lũy thừa giá trị trong ô A1 đến giá trị hàm mũ được xác định trong A2

=A2^A3

Công thức

Mô tả

Kết quả

'=5+2

Cộng 5 và 2.

=5+2

'=5-2

Trừ 2 từ 5

=5-2

'=5/2

Chia 5 cho 2

=5/2

'=5*2

Nhân 5 với 2

=5*2

'=5^2

5 lũy thừa 2

=5^2

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×