Tạo một công cụ theo dõi tài nguyên giải pháp sử dụng InfoPath và Excel

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Office InfoPath cho phép bạn tạo mẫu biểu mẫu cho phép nhập dữ liệu và bộ sưu tập. Microsoft Office Excel 2007 cho phép tính, biểu đồ, và phân tích dữ liệu. Bằng cách sử dụng cả các chương trình và XML, bạn có thể dễ dàng tạo một đơn giản nhưng giải pháp kinh doanh hiệu quả, không có mã để theo dõi tài sản trong một công ty.

tổng quan về giải pháp theo dõi tài nguyên

Trong bài viết này

Giới thiệu về tạo giải công cụ theo dõi tài nguyên

Bước 1: Tùy chỉnh mẫu biểu mẫu theo dõi tài nguyên

Bước 2: Ánh xạ tệp sơ đồ và tùy chỉnh bố trí bảng trong Excel

Bước 3: Tạo báo cáo PivotTable và PivotChart tóm tắt

Bước 4: Thu thập thông tin tài nguyên từ người dùng

Bước 5: Nhập biểu mẫu vào Excel

Cuối cùng suy nghĩ: cân nhắc sử dụng danh sách SharePoint hoặc cơ sở dữ liệu Access

Giới thiệu về tạo giải công cụ theo dõi tài nguyên

Bạn có thể trao đổi dữ liệu XML giữa InfoPath và Excel. Mặc dù Infopath xuất lệnh là một đơn giản, dễ hiểu cách để gửi biểu mẫu dữ liệu vào Excel, bạn sẽ phương pháp khác bạn có thể thực hiện cho bạn linh hoạt nhiều hơn. Theo một cách rõ ràng ánh xạ InfoPath tệp lược đồ XML (.xsd) trong Excel, và sau đó nhập tệp biểu mẫu InfoPath (.xml) vào Excel, bạn có thể tùy chỉnh bố trí của dữ liệu của bạn và tốt hơn tận dụng các tính năng trong Excel để giúp bạn quản lý và phân tích dữ liệu của bạn hiệu quả hơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ dùng công cụ theo dõi tài nguyên InfoPath mẫu biểu mẫu mẫu để minh họa cách bạn có thể thực hiện InfoPath, XML và Excel làm việc cùng nhau. Giả sử rằng mỗi năm, tổ chức của bạn hàng tồn kho tài nguyên trong từng nhân viên của office. Sau đó, một báo cáo Excel chạy để giúp quyết định cách thức để phân phối ngân sách thiết bị cho năm tiếp theo. Sơ đồ sau đây là tổng quan về cách bạn có thể thu thập, theo dõi và tài nguyên dữ liệu báo cáo trong bộ phận của bạn.

a

1. công cụ theo dõi tài nguyên mẫu biểu mẫu được tạo ra.

2. tệp lược đồ được ánh xạ đến bảng Excel và bố trí bảng được tùy chỉnh.

3. một PivotTable và PivotChart tóm tắt báo cáo trống sẽ được tạo.

4. biểu mẫu công cụ theo dõi tài nguyên được dùng để thu thập dữ liệu từ người dùng.

5. tất cả biểu mẫu dữ liệu được xuất vào bảng Excel và các báo cáo PivotTable và PivotChart được làm mới.

Giải pháp này bao gồm vai trò người dùng sau đây và sản phẩm:

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ = bắt buộc Biểu tượng Không hỗ trợ = không bắt buộc

Yêu cầu phần mềm

Vai trò

Office InfoPath 2007

Office Outlook 2007

Office Excel 2007

Trình thiết kế giải pháp

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Decision-Maker

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Nhân viên

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng hỗ trợ đầy đủ

Biểu tượng Không hỗ trợ

Đầu Trang

Bước 1: Tùy chỉnh mẫu biểu mẫu theo dõi tài nguyên

Mẫu biểu mẫu công cụ theo dõi tài nguyên mà được bao gồm trong InfoPath, cho phép bạn thu thập thông tin về mỗi tài sản trong một nhân viên văn phòng, bộ phận với nhân viên của, thể loại của tài sản, và các chi tiết về từng tài nguyên. Giải pháp này, người thiết kế biểu mẫu gửi mẫu biểu mẫu để quyết định-maker tài khoản email bằng cách dùng Office Outlook 2007.

mẫu theo dõi tài nguyên

Tác vụ 1: Mở và tùy chỉnh mẫu biểu mẫu theo dõi tài nguyên

Vì bạn không thể phát hành mẫu biểu mẫu danh sách người nhận email nếu nó có một điều khiển hộp văn bản có chứa hình ảnh được nối kết, bạn cần phải thực hiện thay đổi nhỏ với biểu mẫu mẫu công cụ theo dõi tài nguyên.

 1. Trên menu tệp , bấm thiết kế mẫu biểu mẫu.

 2. Trong hộp thoại thiết kế mẫu biểu mẫu , bên dưới mở mẫu biểu mẫu, bấm tùy chỉnh mẫu.

 3. Trong hộp thoại Bắt đầu , bấm mẫu - công cụ theo dõi tài nguyên, sau đó bên dưới Biểu mẫu nhiệm vụ, bấm thiết kế biểu mẫu này.

 4. Bấm chuột phải vào điều khiển assetNotes , trỏ đến thuộc tính Hộp văn bản có định dạng , bấm vào tab Hiển thị , và sau đó bên dưới định dạng sẵn dùng, xóa hộp kiểm Được nối kết hình ảnh .

Tác vụ 2: Xác định các tùy chọn gửi

Nhiệm vụ tiếp theo là xác định các tùy chọn gửi, sao cho các nhân viên có thể gửi một tệp biểu mẫu đã đặt tên duy nhất (.xml) để quyết định-maker tài khoản email dưới dạng tệp đính kèm.

 1. Trên menu công cụ , bấm Tùy chọn gửi.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn gửi , hãy chọn hộp kiểm cho phép người dùng để nộp biểu mẫu này .

 3. Bấm gửi biểu mẫu dữ liệu đến một địa điểm duy nhất, và sau đó, trong danh sách, bấm E-mail.

 4. Bấm vào Thêm.

  Hướng dẫn kết nối dữ liệu xuất hiện.

 5. Trong hộp đến , nhập bí danh của decision-maker người sẽ nhận được tất cả các biểu mẫu đã gửi.

 6. Để xác định một dòng chủ đề duy nhất, trong hộp chủ đề :

  • Bấm chèn công thức Nút Công thức .

  • Nhập công thức sau đây:

concat(my:employee/my:employeeName, my:employee/my:employeeDepartment)

 • Bấm Xác nhận công thức, và sau đó bấm OK hai lần.

 • Trong hộp giới thiệu , nhập thông điệp thích hợp hoặc thêm các hướng dẫn quan trọng cho giải pháp này.

 • Bấm Tiếp.

 • Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, bấm gửi dưới dạng phần đính kèm biểu mẫu dữ liệu, sau đó chọn hộp kiểm đính kèm để đảm bảo rằng người dùng có thể mở biểu mẫu mẫu biểu mẫu .

  Điều này giúp đảm bảo rằng nhân viên có quyền truy nhập tệp mẫu biểu mẫu (.xsn) trong trường hợp họ không thể truy nhập từ vị trí mạng của nó.

 • Để xác định một tên tệp duy nhất cho mỗi tệp mẫu (.xml) trong hộp Tên phần đính kèm :

  1. Bấm chèn công thức Nút Công thức .

  2. Nhập công thức tương tự như trên dòng chủ đề :

concat(my:employee/my:employeeName, my:employee/my:employeeDepartment)

 1. Bấm Xác nhận công thức, và sau đó bấm OK hai lần.

 • Bấm Tiếp.

 • Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp nhập tên cho kết nối dữ liệu này , nhập tên mô tả này nộp kết nối dữ liệu.

 • Xác thực rằng thông tin là đúng trong phần tóm tắt , sau đó bấm kết thúc.

 • Lưu biểu mẫu một thư mục mạng công cộng có thể truy nhập vào decision-maker và tất cả nhân viên.

Đầu Trang

Bước 2: Ánh xạ tệp sơ đồ và tùy chỉnh bố trí bảng trong Excel

Thiết lập kết nối giữa InfoPath và Excel yêu cầu ba nhiệm vụ: trích xuất tệp lược đồ cho mẫu biểu mẫu theo dõi tài nguyên, ánh xạ tệp sơ đồ này trong Excel, và tùy chỉnh bố trí mặc định của bảng Excel có chứa tất cả XML được nhập tệp dữ liệu biểu mẫu.

Tác vụ 1: Trích xuất tệp lược đồ từ InfoPath

 1. Trong InfoPath, hãy mở tệp mẫu biểu mẫu công cụ theo dõi tài nguyên.

 2. Trên menu công cụ , hãy bấm thiết kế biểu mẫu này.

 3. Trên menu tệp , bấm Lưu dưới dạng tệp nguồn.

 4. Trong hộp thoại duyệt thư mục , chọn một thư mục hoặc tạo một thư mục mới mà bạn muốn lưu trữ tệp lược đồ.

Lưu ý vị trí của thư mục tất cả các tệp nguồn được lưu và tên của sơ đồ tệp, trong trường hợp này, myschema.xsd, có chứa định nghĩa sơ đồ biểu mẫu dữ liệu XML.

Tác vụ 2: Ánh xạ tệp sơ đồ InfoPath trong Excel

 1. Tạo một tệp Excel mới và sau đó lưu nó vào một vị trí có thể truy nhập vào decision-maker.

 2. Trong Excel, nếu tab nhà phát triển không hiển thị, hãy thực hiện các thao tác sau:

  1. Bấm vào Microsoft Office Button Hình ảnh nút Office , rồi bấm vào Tùy chọn Excel.

  2. Trong thể loại phổ biến , dưới tùy chọn hàng đầu để làm việc với Excel, hãy chọn hộp kiểm hiện tab nhà phát triển trong ruy-băng , sau đó bấm OK.

   Lưu ý: Dải băng là một cấu phần của Giao diện người dùng Microsoft Office Fluent.

 3. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm XML, bấm Nguồn.

  Nhóm XML trên Ruy-băng

  Ngăn tác vụ Nguồn XML được hiển thị.

 4. Bấm Ánh xạ XML, và sau đó trong hộp thoại Ánh xạ XML , bấm Thêm.

 5. Trên máy tính chạy Windows Vista   

  1. Trong thanh địa chỉ, bấm vào ổ đĩa hoặc thư mục có chứa tệp myschema.xsd mà bạn đã tạo trong bước 2 của phần, tác vụ 1: trích xuất tệp lược đồ từ InfoPath.

   Trên một máy tính đang chạy Microsoft Windows XP   

  2. Trong danh sách Tìm , bấm vào ổ đĩa hoặc thư mục có chứa tệp myschema.xsd mà bạn đã tạo trong bước 2 của phần, tác vụ 1: trích xuất tệp lược đồ từ InfoPath.

 6. Bấm vào tệp rồi bấm Mở.

 7. Khi hộp thoại Nhiều rễ xuất hiện, hãy bấm nút assetTracking gốc được xác định trong tệp myschema.xsd, và sau đó bấm OK.

  Ánh xạ XML sẽ được hiển thị trong ngăn tác vụ Nguồn XML.

 8. Kéo ns1:asset nút thành phần, đây là một phần tử XML lặp, vị trí trang tính nơi bạn muốn bảng Excel xuất hiện.

  ánh xạ tệp sơ đồ inopath vào excel

Tác vụ 3: Tùy chỉnh bố trí của bảng Excel

Theo mặc định, Excel sử dụng tên các phần tử XML như là đầu đề cột trong bảng. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi các đầu đề cột bằng cách sửa các ô tiêu đề cột.

 1. Để sửa đổi tiêu đề cột mặc định, Giữ cho bảng Excel được chọn, tiền tố chuỗi sau đây, ns1:asset, tìm và loại bỏ nó. Ví dụ, bạn sẽ thay đổi ns1:assetIDID.

  tùy chỉnh tiêu đề bảng excel

 2. Để điều chỉnh chiều rộng cột, bấm vào nút Chọn tất cả , và sau đó bấm đúp vào bất kỳ ranh giới phía đầu đề cột.

Đầu Trang

Bước 3: Tạo báo cáo PivotTable và PivotChart tóm tắt

Nhà ra quyết định dùng PivotTable và báo cáo PivotChart để phân tích, khám phá và trực quan hóa dữ liệu tóm tắt. Bằng cách thiết lập báo cáo PivotTable và PivotChart mà bạn muốn sử dụng trong trường hợp này trước buổi họp, nó sẽ là một phép toán đơn giản cho decision-maker để chạy báo cáo với dữ liệu đã hoàn thành sau này.

 1. Chọn một ô trong bảng Excel.

 2. Trong tab chèn , trong nhóm bảng , bấm PivotTable, sau đó bấm PivotTable.

  Ảnh Ribbon Excel

  Excel hiển thị hộp thoại Tạo PivotTable.

 3. Để đặt báo cáo PivotTable trong trang tính mới bắt đầu từ ô A1, bấm Trang tính mới, sau đó bấm OK.

  Excel thêm một báo cáo PivotTable trống vào vị trí đã xác định và hiển thị danh Sách trường PivotTable để bạn có thể thêm trường, tạo bố trí, và tùy chỉnh báo cáo PivotTable.

 4. Để tạo báo cáo dạng bảng chéo dữ liệu, kéo trường ID vào vùng giá trị, bộ phận trường vào vùng nhãn cột, trường Category vào vùng nhãn hàng và trường đã gán cho đến khu vực bộ lọc báo cáo.

 5. Bấm vào báo cáo PivotTable.

 6. Trên các tab chèn , trong nhóm biểu đồ , hãy bấm vào loại biểu đồ thanh .

  Ảnh Ribbon Excel

 7. Bên dưới thanh 2-D, chọn Clustered thanh.

 8. Điều chỉnh kích cỡ và vị trí của báo cáo PivotChart để ưa thích của bạn.

báo cáo pivottable và pivotchart trống

Đầu Trang

Bước 4: Thu thập thông tin tài nguyên từ người dùng

Bây giờ, mẫu biểu mẫu đã sẵn sàng để thể điền bằng tất cả các nhân viên, bạn cần để phát hành biểu mẫu và gửi nó cho từng nhân viên. Khi từng nhân viên nộp biểu mẫu đã hoàn thành, nó được gửi dưới dạng tệp dữ liệu XML (.xml) đính kèm trong thông điệp email với tài khoản email quyết định-maker. Decision-maker vào đó có thể di chuyển tất cả các thư vào một thư mục InfoPath chuyên biệt trong Outlook. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn gán một thời gian kỳ hạn cụ thể cho tất cả người dùng để hoàn tất các biểu mẫu để decision-maker có thể chạy báo cáo với tất cả các biểu mẫu đã hoàn thành khi đã đạt hạn chót thu thập dữ liệu.

nhập dữ liệu vào biểu mẫu trình theo dõi tài nguyên

 1. Trong InfoPath, hãy mở mẫu biểu mẫu (.xsn) mà bạn đã lưu trong bước 1: thiết kế mẫu biểu mẫu mẫu theo dõi tài nguyên

 2. Trên menu công cụ , hãy bấm thiết kế biểu mẫu này.

 3. Trên menu tệp , bấm phát hành.

 4. Trong trình hướng dẫn phát hành, bấm vào danh sách người nhận email, sau đó bấm tiếp theo.

 5. Trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, trong hộp tên mẫu biểu mẫu , hãy nhập tên cho mẫu biểu mẫu, sau đó bấm tiếp theo. Tên mẫu biểu mẫu sẽ xuất hiện trong chủ đề đầu đề của thư được gửi đến người nhận thông báo email của bạn.

 6. Hoặc bạn có thể trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, bạn có thể tạo cột sẽ xuất hiện trong thư mục Outlook của bạn để giúp tổ chức của bạn thông điệp email.

 7. Bấm Tiếp.

 8. Bấm Phát hành.

 9. Sau khi trình hướng dẫn phát hành đã hoàn tất việc phát hành mẫu biểu mẫu, thông điệp email với biểu mẫu sẽ mở ra.

 10. Điền thư, nhập tên nhân viên hoặc sử dụng danh sách phân phối, sau đó gửi thư.

Trong Outlook, decision-maker có thể sắp xếp tất cả các biểu mẫu XML đã gửi theo một trong hai cách:

 • Nếu hộp thông báo thư mục biểu mẫu InfoPath lần đầu tiên thư mở ra, bấm Tạo thư mục biểu mẫu.

 • Tạo một quy tắc trong Outlook để di chuyển tất cả các biểu mẫu InfoPath có liên quan đến một thư mục InfoPath.

  Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý thư bằng cách sử dụng quy tắc.

Đầu Trang

Bước 5: Nhập biểu mẫu vào Excel

Vì bạn đã tạo ra các sổ làm việc Excel bước 2 và 3, đó là một vấn đề đơn giản cho maker quyết định để xuất và xem lại dữ liệu biểu mẫu. Quyết định maker chỉ cần cần xuất tệp xml (.xml) từ Outlook, nhập tất cả các tệp mẫu (.xml) vào sổ làm việc Excel, và sau đó làm mới dữ liệu.

Tác vụ 1: Xuất các biểu mẫu từ Outlook vào một thư mục Windows

 1. Trong Outlook, chọn thư mục chứa tất cả các biểu mẫu mà bạn nhận được từ nhân viên, và sau đó nhấn CTRL + A để chọn tất cả email điều khiển biểu mẫu.

 2. Bấm chuột phải vào lựa chọn, trỏ tới Hành động InfoPath, sau đó bấm Xuất biểu mẫu.

 3. Trong hộp thoại Xuất biểu mẫu , chọn một thư mục và bấm OK.

Tác vụ 2: Nhập các biểu mẫu vào Excel

 1. Trong sổ làm việc Excel mà bạn đã tạo trong bước 2: ánh xạ tệp sơ đồ và tùy chỉnh bố trí bảng trong Excel, chọn một trong các ô được ánh xạ trong bảng Excel.

 2. Trên tab nhà phát triển , trong nhóm XML , bấm nhập.

  Nhóm XML trên Ruy-băng

  Hộp thoại Nhập XML được hiển thị.

 3. Trên máy tính chạy Windows Vista   

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu các tệp nằm liền kề nhau, nhấn SHIFT và bấm trang đầu tiên và tệp cuối cùng trong danh sách.

  • Nếu các tệp không liền kề nhau, nhấn CTRL, sau đó bấm mỗi tệp mà bạn muốn nhập trong danh sách.

 5. Bấm Nhập.

  bảng excel chứa dữ liệu đã nhập

Theo mặc định, Excel sẽ ghi đè bất kỳ dữ liệu hiện có nào trong các ô được ánh xạ, đó là kết quả mong muốn cuối cùng cho giải pháp kinh doanh này. Tuy nhiên, một decision-maker có thể, ví dụ, nhập dữ liệu vài lần tới đo tiến độ trước ngày hết hạn đã lên lịch.

Lưu ý: Trong Excel, bạn cũng có thể chắp thêm dữ liệu bằng cách sử dụng tùy chọn chắp thêm dữ liệu mới vào bảng XML hiện có (trên tab nhà phát triển , trong nhóm XML , bấm Thuộc tính ánh xạ), vốn có thể phù hợp cho các giải pháp khác.

Để biết thêm thông tin, hãy xem dữ liệu nhập XML.

Tác vụ 3: Làm mới báo cáo PivotTable và PivotChart

 • Bấm vào một ô trong báo cáo PivotTable.

 • Trên tab tùy chọn , trong nhóm dữ liệu , bấm vào mũi tên bên cạnh Làm mới tất cả, sau đó bấm làm mới.

  Ảnh Ribbon Outlook

báo cáo pivottable và pivotchart cuối cùng

Tóm tắt báo cáo rằng bạn cần để giúp bạn phân phối bị ngân sách tiếp theo năm và sổ làm việc Excel giờ đây chứa tất cả các dữ liệu. Tất nhiên, bạn có thể thực hiện thêm phân tích trong sổ làm việc Excel của bạn nếu cần thiết, chẳng hạn như sắp xếp, lọc hoặc định dạng có điều kiện dữ liệu.

Đầu Trang

Cuối cùng suy nghĩ: cân nhắc sử dụng danh sách SharePoint hoặc cơ sở dữ liệu Access

Như một giải pháp thay thế, hãy cân nhắc sử dụng danh sách SharePoint hoặc truy nhập cơ sở dữ liệu, thay vì XML, để chuyển dữ liệu giữa InfoPath và Excel.

Sử dụng danh sách SharePoint

Từ InfoPath, bạn có thể dễ dàng sử dụng danh sách SharePoint làm nguồn dữ liệu chỉ đọc. Bạn có thể thực hiện một trong hai thao tác sau:

 • Từ danh sách SharePoint, xuất dữ liệu vào Excel, để tự động tạo một kết nối dữ liệu trong Excel.

 • Từ Excel, một cách rõ ràng tạo kết nối dữ liệu vào danh sách SharePoint.

Sau khi tạo một kết nối dữ liệu, bạn có thể làm mới dữ liệu trong Excel để truy xuất dữ liệu mới nhất.

Bạn có thể sử dụng danh sách SharePoint để thêm và cập nhật dữ liệu, sử dụng biểu mẫu InfoPath để hiển thị một mục từ danh sách (ví dụ, một phức tạp hoặc dài hạn mục tốt nhất được hiển thị theo chiều dọc), rồi dùng Excel để thêm phân tích dữ liệu.

kết hợp infopath, danh sách sharepoint và excel

1. Hiển thị một mục duy nhất để dễ dàng xem lại trong InfoPath.

2. thêm và cập nhật dữ liệu trong danh sách SharePoint.

3. làm mới và báo cáo Cập Nhật với Excel.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm kết nối dữ liệu vào danh sách hoặc thư viện tài liệu SharePoint

Sử dụng cơ sở dữ liệu Access

Từ InfoPath, bạn có thể tạo một kết nối đọc/ghi vào cơ sở dữ liệu Access. Từ Excel, bạn có một cách rõ ràng tạo kết nối dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access mà bạn có thể làm mới để truy xuất dữ liệu mới nhất. Bạn có thể thậm chí xác định kết nối làm mới tự động khi sổ được mở, hoặc theo định kỳ làm mới, chẳng hạn như mọi 5 phút.

Bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu Access dưới dạng một trung gian giữa InfoPath và Excel. Khi bạn gửi một biểu mẫu InfoPath để truy nhập, bạn có thể cập nhật cơ sở dữ liệu Access. Khi bạn làm mới kết nối dữ liệu trong Excel, bạn truy xuất Cập nhật dữ liệu từ Access. Hiệu lực, bạn đang gửi dữ liệu gián tiếp từ InfoPath với một sổ làm việc Excel.

kết hợp infopath, access và excel

1. Hiển thị và nộp biểu mẫu vào cơ sở dữ liệu Access.

2. lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Access.

3. làm mới và báo cáo Cập Nhật với Excel.

Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết kế mẫu biểu mẫu dựa trên cơ sở dữ liệu Microsoft Access.

Mẹo: Bạn có biết rằng bạn có thể tạo một biểu mẫu InfoPath trực tiếp từ Access? Nếu người dùng của bạn có Outlook 2007 hoặc 2010 và InfoPath 2007 hoặc 2010 được cài đặt trên máy tính của họ, bạn có thể thu thập dữ liệu từ người dùng đa dạng trực tiếp từ Access bằng cách dùng trình hướng dẫn thu thập dữ liệu từ thông điệp email . Để biết thêm thông tin, hãy xem chủ đề trợ giúp Access, thêm dữ liệu được thu thập thông qua email tới cơ sở dữ liệu Access của bạn.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×