Tạo một biểu mẫu có hạn chế quyền

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng quản lý quyền thông tin (IRM) trong Microsoft Office InfoPath 2007 để tạo một biểu mẫu có hạn chế quyền cho những người cụ thể người sẽ truy nhập biểu mẫu. IRM giúp ngăn không cho thông tin nhạy cảm được in ra, chuyển tiếp hoặc sao chép bởi người không được phép.

Trong bài viết này

Về mức truy nhập

Tạo một biểu mẫu có hạn chế quyền

Tùy chỉnh thiết đặt quyền hạn chế

Loại bỏ quyền hạn chế khỏi biểu mẫu

Về mức truy nhập

IRM cho phép bạn tạo một biểu mẫu có quyền hạn chế đối với những người cụ thể người sẽ truy nhập nội dung. Ví dụ, bạn có thể cho một đồng nghiệp của bạn quyền đọc một biểu mẫu nhưng không thay đổi. Bạn có thể rồi cho phép đồng nghiệp khác để thay đổi biểu mẫu, cũng như cho phép họ lưu biểu mẫu.

Người dùng hoặc nhóm có thể có một tập hợp quyền theo mức truy nhập được gán cho chúng theo tác giả bằng cách dùng hộp thoại quyền , như được nêu trong danh sách sau đây:

 • Đọc    Người dùng có quyền truy nhập đọc có thể đọc các biểu mẫu, nhưng họ không có quyền chỉnh sửa, in hoặc sao chép biểu mẫu.

 • Thay đổi    Người dùng có quyền truy nhập thay đổi có thể đọc, sửa và lưu các thay đổi biểu mẫu, nhưng họ không có quyền để in biểu mẫu.

 • Toàn quyền kiểm soát    Người dùng nào có toàn quyền kiểm soát truy nhập có toàn quyền tác giả và có thể thực hiện bất kỳ điều gì với biểu mẫu mà tác giả biểu mẫu có thể thực hiện, chẳng hạn như đặt ngày hết hạn cho nội dung, ngăn không cho in và trao quyền cho người dùng. Biểu mẫu tác giả luôn có toàn quyền kiểm soát quyền truy nhập.

Đầu trang

Tạo một biểu mẫu có hạn chế quyền

 1. Trên menu tệp , trỏ tới quyền, sau đó bấm Quản lý thông tin đăng nhập.

 2. Trong hộp thoại quyền , chọn hộp kiểm hạn chế quyền biểu mẫu này .

 3. Trong hộp đọcthay đổi , hãy nhập tên hoặc địa chỉ e-mail của những người mà bạn muốn trao quyền.

  Mẹo: Nếu bạn muốn cung cấp cho tất cả người dùng quyền, bấm cấp quyền truy nhập đọc tất cả người dùng ở bên phải của hộp đọc , hoặc bấm cung cấp cho tất cả người dùng thay đổi truy nhập ở bên phải của hộp thay đổi .

 4. Bấm OK, lưu biểu mẫu của bạn, và sau đó phân phối biểu mẫu để những người mà bạn đã cung cấp phép.

Đầu trang

Tùy chỉnh thiết đặt quyền hạn chế

 1. Trên menu tệp , trỏ tới quyền, sau đó bấm Quản lý thông tin đăng nhập.

 2. Trong hộp thoại quyền , bấm Tùy chọn khác, và sau đó thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  • Biểu mẫu của bạn sẵn dùng chỉ giới hạn thời gian, tại mục cho phép bổ sung cho người dùng, hãy chọn hộp kiểm biểu mẫu này hết hạn trên và sau đó chọn ngày hết hạn từ lịch.

  • Để bao gồm thông tin giới thiệu, dưới thiết đặt bổ sung, chọn hộp kiểm người dùng có thể yêu cầu bổ sung quyền từ , sau đó nhập một email hợp lệ hoặc địa chỉ Web — ví dụ, mailto:someone@example.com.

   Theo mặc định, địa chỉ email của bạn xuất hiện trong hộp.

  • Để yêu cầu người dùng để kết nối với Internet để mở nội dung có hạn chế quyền, dưới thiết đặt bổ sung, hãy chọn hộp kiểm yêu cầu một kết nối để xác nhận quyền của người dùng .

  • Để thay đổi quyền của người dùng, trong danh sách người dùng có quyền, hãy bấm người dùng có quyền truy nhập mức bạn muốn thay đổi. Bên dưới Mức truy nhập, trỏ tới mức truy nhập hiện tại cho người dùng đó, bấm vào mũi tên, sau đó chọn mức truy nhập mới.

Đầu trang

Loại bỏ quyền hạn chế khỏi biểu mẫu

 1. Mở biểu mẫu có quyền hạn chế bạn muốn loại bỏ.

 2. Trên menu tệp , trỏ tới quyền, sau đó bấm Không hạn chế truy nhập.

  Điều này sẽ loại bỏ tất cả các hạn chế mà bạn đã đặt trong biểu mẫu.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×