Tạo một biểu đồ kết hợp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để làm nổi bật khác loại thông tin trong một biểu đồ, bạn có thể kết hợp hai hoặc nhiều biểu đồ. Ví dụ, bạn có thể kết hợp các biểu đồ đường Hiển thị giá dữ liệu với biểu đồ cột hiển thị doanh số lượng.

Biểu đồ kết hợp với trục phụ

Lưu ý: Để tạo một biểu đồ kết hợp, bạn phải dùng một biểu đồ 2-D, chẳng hạn như một dòng, cột 2-D, 2-D phân tán, hoặc biểu đồ bong bóng.

Word

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ, trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các dòng trong biểu đồ, và tất cả đánh dấu dữ liệu của đó chuỗi dữ liệu trở thành được chọn.

 3. Trên tab Thiết kế biểu đồ , bấm Thay đổi loại biểu đồ và sau đó bấm vào biểu đồ 2-D mà bạn muốn thêm vào biểu đồ hiện có.

  Chọn một loại biểu đồ

  Lưu ý: Để kết hợp các biểu đồ, bạn sẽ có nhiều hơn một chuỗi dữ liệu.

PowerPoint

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ, trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các dòng trong biểu đồ, và tất cả đánh dấu dữ liệu của đó chuỗi dữ liệu trở thành được chọn.

 2. Trên tab Thiết kế biểu đồ , bấm Thay đổi loại biểu đồ và sau đó bấm vào biểu đồ 2-D mà bạn muốn thêm vào biểu đồ hiện có.

  Chọn một loại biểu đồ

  Lưu ý: Để kết hợp các biểu đồ, bạn sẽ có nhiều hơn một chuỗi dữ liệu.

Excel

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ, trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các dòng trong biểu đồ, và tất cả đánh dấu dữ liệu của đó chuỗi dữ liệu trở thành được chọn.

 2. Trên tab Thiết kế biểu đồ , bấm Thay đổi loại biểu đồ và sau đó bấm vào biểu đồ 2-D mà bạn muốn thêm vào biểu đồ hiện có.

  Chọn một loại biểu đồ

  Lưu ý: Để kết hợp các biểu đồ, bạn sẽ có nhiều hơn một chuỗi dữ liệu.

Word

 1. Trên menu Xem, bấm vào Bố trí In.

 2. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ, trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các dòng trong biểu đồ, và tất cả đánh dấu dữ liệu của đó chuỗi dữ liệu trở thành được chọn.

 3. Trên tab biểu đồ , bên dưới Thay đổi loại biểu đồ chuỗi, bấm vào một loại biểu đồ, sau đó bấm vào biểu đồ 2-D mà bạn muốn thêm vào biểu đồ hiện có.

  Tab Biểu đồ, nhóm Thay đổi Loại Biểu đồ Chuỗi

  Lưu ý: Để kết hợp các biểu đồ, bạn sẽ có nhiều hơn một chuỗi dữ liệu.

PowerPoint

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ, trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các dòng trong biểu đồ, và tất cả đánh dấu dữ liệu của đó chuỗi dữ liệu trở thành được chọn.

 2. Trên tab biểu đồ , bên dưới Thay đổi loại biểu đồ chuỗi, bấm vào một loại biểu đồ, sau đó bấm vào biểu đồ 2-D mà bạn muốn thêm vào biểu đồ hiện có.

  Tab Biểu đồ, nhóm Thay đổi Loại Biểu đồ Chuỗi

  Lưu ý: Để kết hợp các biểu đồ, bạn sẽ có nhiều hơn một chuỗi dữ liệu.

Xem thêm

Hiệu ứng hoạt hình văn bản, đối tượng và biểu đồ trong PowerPoint cho Mac

Excel

 1. Trong biểu đồ, hãy chọn một chuỗi dữ liệu. Ví dụ, trong biểu đồ đường, bấm vào một trong các dòng trong biểu đồ, và tất cả đánh dấu dữ liệu của đó chuỗi dữ liệu trở thành được chọn.

 2. Trên tab biểu đồ , bên dưới Thay đổi loại biểu đồ chuỗi, bấm vào một loại biểu đồ, sau đó bấm vào biểu đồ 2-D mà bạn muốn thêm vào biểu đồ hiện có.

  Tab Biểu đồ, nhóm Thay đổi Loại Biểu đồ Chuỗi

  Lưu ý: Để kết hợp các biểu đồ, bạn sẽ có nhiều hơn một chuỗi dữ liệu.

Xem Thêm

Thêm trục phụ vào biểu đồ

Các loại biểu đồ

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×